Alpha amino axit là gì

     

Amino axit là hợp hóa học hữu cơ tạp chức, phân tử đựng đồng thời nhóm amino ( NH2 ) và team cacboxyl ( COOH).

Bạn đang xem: Alpha amino axit là gì

Ví dụ: H2N – CH2 – COOH

2. Kết cấu phân tử

Ở tâm lý kết tinh, amino axit tồn tại dưới dạng ion lưỡng cực. Trong dung dịch, dạng ion lưỡng cực, chuyển một trong những phần nhỏ thành dạng phân tử

*

dạng ion lưỡng cực dạng phân tử-

II. DANH PHÁP

- Danh pháp thay thế: axit + địa điểm + amino + tên axit cacboxylic tương ứng.

 Ví dụ: H2N–CH2–COOH: axit aminoetanoic

HOOC–2–CH(NH2)–COOH: axit 2-aminopentanđioic

- Tên phân phối hệ thống: axit + vị trí chữ cái Hi Lạp (α, β, γ, δ, ε, ω) + amino + tên thường thì của axit cacboxylic tương ứng.

Xem thêm: Du Lịch Quảng Ngãi Có Gì - Top Điểm Đến Nổi Tiếng Tại Quảng Ngãi

 Ví dụ: CH3–CH(NH2)–COOH: axit α-aminopropionic

H2N–5–COOH: axit ε-aminocaproic

H2N –< CH2>6–COOH: axit ω-aminoenantoic

- thương hiệu thông thường: các amino axit vạn vật thiên nhiên (α-amino axit) đều mang tên thường.

Xem thêm: Ai Bảo Em Là Giai Nhân - Lời Bài Hát (Anh Bằng)

*

III. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

 Các amino axit là các chất rắn không màu, vị hơi ngọt, dễ dàng tan trong nước vày chúng tồn tại sinh hoạt dạng ion lưỡng rất (muối nội phân tử), nhiệt độ nóng chảy cao (vì là hợp chất ion)

IV. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tính năng lên thuốc thử màu: (H2N)x – R – (COOH)y. Khi:

- x = y thì amino axit trung tính, quỳ tím không thay đổi màu

- x > y thì amino axit có tính bazơ, quỳ tím hóa xanh

- x 2. Tính chất axit – bazơ của hỗn hợp amino axit

Thể hiện đặc thù lưỡng tính

 - chức năng với hỗn hợp bazơ (do tất cả nhóm COOH)

H2N–CH2–COOH + NaOH → H2N–CH2–COONa + H2O

 - công dụng với hỗn hợp axit (do gồm nhóm NH2)

H2N–CH2–COOH + HCl → ClH3N–CH2–COOH


3. Phản nghịch ứng este hóa nhóm COOH

Tương tự như axit cacboxylic, amino axit cũng đều có phản ứng cùng với ancol (xt: H+) sinh sản este

*

4. Phản bội ứng của group NH2 với HNO2

H2N–CH2–COOH + HNO2 → HO–CH2–COOH + N2 + H2O axit hiđroxiaxetic

5. Phản nghịch ứng trùng ngưng

Phản ứng trùng ngưng của ε và ω-amino axit sản xuất polime thuộc loại poliamit

nH2N – 5-COOH (xrightarrowt^o) -(NH – 5 – CO)-n + nH2O

Axit - aminocaproic policaproamit

V. ỨNG DỤNG

- Là gần như hợp chất đại lý kiến làm cho các protein của cơ thể sống

- Được dùng thịnh hành trong đời sống: dùng làm gia vị thức ăn, thuốc cung cấp thần kinh, thuốc ngã gan,...