AMOUNT OF MONEY LÀ GÌ

     
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái nam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền khô Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage TranslationTừ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary


Bạn đang xem: Amount of money là gì

*

*Xem thêm: Top 10 Hhvn Lên Tiếng Chuyện Chồng Hotboy Cảnh Sát Bị Nghi Ngờ Giới Tính, Chăm Con Cực Khéo

amountdanh từ bỏ lượng, số lượng a considerable amount một vài lượng đáng chú ý a large amount of work/money/furniture một số trong những lượng bự công việc/tiền bạc/đồ vật food was provided in varying amounts hoa màu được hỗ trợ cùng với phần đa con số khác nhau no amount of encouragement would make hyên ổn jump mặc dù khuyến khích tới cả làm sao, nó vẫn ko nhảy tổng thể hoặc tổng mức a bill for the full amount hoá 1-1 tính đủ tổng số tiền can you really afford this amount? gồm thật là anh cung ứng được nsát này xuất xắc không? what"s the amount of this? tổng số tính năng này là bao nhiêu? thực chất, giá trị thực; tầm đặc trưng, ý nghĩa sâu sắc this is the amount of what he promised thực tế lời hứa hẹn của hắn là phía trên any amount of something một trong những lượng to của đồ vật gi he can get any amount of help nó mong muốn được giúp sức nhiều đến đâu cũng khá được nội động từ bỏ lên đến mức, lên tới (tiền) the bill amounts to 100đ hoá đối chọi lên tới 100đ phổ biến qui là, sau cùng là, có nghĩa là, chẳng không giống gì là it amounts khổng lồ the same thing cuối cùng cũng như vậy cả this amounts lớn a refusal loại đó chẳng khác gì là một trong lời không đồng ý what you say amounts to a direct accusation thông thường quy số đông điều anh nói vẫn là một trong những lời kết tội thẳng (Tech) lượng, số lượng số lượng, lượng a. of infomation tk lượng đọc tin, lượng tin a. of inspection kt số lượng bình chọn, trọng lượng điều tra
*Xem thêm: Hứa Văn Cường Wiki - Ông Trùm Thực Sự Của Thượng Hải

/ə"maunt/ danh từ con số, số những a considerable amount một vài lượng đáng chú ý a large amount of work không ít bài toán tổng cộng what"s the amount of this? tổng số điều này là bao nhiêu? thực tế, cực hiếm thực; trung bình đặc biệt quan trọng, ý nghĩa sâu sắc this is the amount of what he promised thực ra lời hứa của hắn là phía trên nội cồn từ lên đến mức, lên đến (tiền) the bill amounts to lớn 100đ hoá đơn lên đến mức 100đ chung qui là, chung cục là, tức là, chẳng khác gì là it amounts to lớn the same thing cuối cùng cũng thế cả this amounts to lớn a refusal dòng kia chẳng không giống gì là 1 lời không đồng ý not to lớn amount lớn much ko đặc biệt quan trọng, không đáng chú ý, không có ý nghĩa gì