Available Nghĩa Là Gì

     

sẵn, có giá trị, tất cả hiệu lực là các bản dịch bậc nhất của "available" thành giờ 90namdangbothanhhoa.vnệt. Câu dịch mẫu: Help is available online and in your community . ↔ Sự trợ giúp luôn luôn có sẵn trực tuyến đường và trong cộng đồng của chúng ta .


Such as one may avail one’s self of; capable of being used for the accomplishment of a purpose. <..>


Help is available online và in your community .

Sự trợ giúp luôn luôn có sẵn trực đường và trong xã hội của chúng ta .


that are becoming available in a field called paper diagnostics.

đang dần trở cần có giá trị trong nghành nghề gọi là chẩn đoán bên trên giấy.


However , it could take until the kết thúc of the year before the new money becomes available .

Tuy nhiên , nên đến cuối trong năm này , tiền mới này mới trở yêu cầu có hiệu lực được .


sẵn sàngđánh lốt trọng âmcó thể sử dụng đượccó thể tìm đượccó thể tải đượcdùng đượchiệu lựcsẵn cósẵn gồm để dùngsẵn sàng nhằm dùng
*

*

This strain of TB does not respond khổng lồ any of the drugs currently available in South Africa for first- or second-line treatment.

Bạn đang xem: Available nghĩa là gì


Loại dịch lao này không đáp ứng nhu cầu với bất kỳ loại thuốc nào hiện có nghỉ ngơi Nam Phi để chữa bệnh hàng 1 hoặc hàng 2.
The Lumia 635 is similar but 4G-compatible, lacks a dual-SIM version và comes in a different finish, while the Lumia 636 và 638 are identical, but come with 1 GB of RAM and are currently available only in trung quốc and India respectively.
Chiếc Lumia 635 tương tự với 630 nhưng cung cấp thêm mạng 4G, trong lúc Lumia 636 cùng 638 giống như nhau, dẫu vậy lại đi kèm theo 1 GB of RAM và hiện chỉ trên Trung Quốc.
You’ll also see weekly reach estimates based on your settings, which reflect the additional traffic inventory available và potential impressions.
Bạn cũng trở thành thấy thông tin ước tính phạm 90namdangbothanhhoa.vn tiếp cận hằng tuần dựa vào tùy chọn cài đặt của bạn, làm phản ánh không gian quảng cáo lưu giữ lượng tróc nã cập bổ sung có sẵn và chu kỳ hiển thị tiềm năng.
According lớn the complaint, Acxiom"s acti90namdangbothanhhoa.vnties constituted unfair and deceptive trade practices, as "Acxiom has publicly represented its belief that indi90namdangbothanhhoa.vnduals should have notice about how information about them is used và have choices about that dissemination, và has stated that it does not permit clients to make non-public information available to indi90namdangbothanhhoa.vnduals", yet Acxiom proceeded lớn sell information lớn Torch Concepts without obtaining consent, an ability to lớn opt out, or furnishing notice lớn the affected consumers.
Theo khiếu nại, các hoạt động vui chơi của Acxiom đã tạo nên những hành 90namdangbothanhhoa.vn thương mại dịch vụ không vô tư và lừa dối do "Acxiom sẽ tuyên bố công khai minh bạch niềm tin của bản thân rằng các cá thể nên có thông báo về bài toán sử dụng tin tức về chúng thế nào và gồm có lựa lựa chọn về 90namdangbothanhhoa.vnệc phổ cập đó với tuyên bố rằng nó không được cho phép khách hàng nhằm cung cấp tin tức không công khai cho các cá thể ", tuy nhiên Acxiom thường xuyên bán thông tin cho định nghĩa Torch nhưng mà không cần phải có sự đồng ý, tài năng chọn không tham gia hoặc cung cấp thông báo cho tất cả những người tiêu dùng bị hình ảnh hưởng.
Due lớn the strength of the Accelerated sản phẩm điện thoại Pages (AMP) format & increased adoption among publishers, Google News has moved lớn automatically render your articles in AMP when a valid AMP article is available.
Do sức mạnh của format Accelerated sản phẩm điện thoại Pages (AMP) cùng ngày càng có nhiều nhà xuất bản sử dụng định hình này bắt buộc Google thông tin đã biến hóa để tự động hiển thị nội dung bài 90namdangbothanhhoa.vnết của bạn ở định hình AMP khi có nội dung bài 90namdangbothanhhoa.vnết AMP hòa hợp lệ.
Because of that Restoration, knowledge và essential ordinances for salvation & exaltation are again available to all people.12 Ultimately, that exaltation allows each of us to dwell with our families in the presence of God & Jesus Christ forever!
Nhờ vào Sự hồi phục đó, sự đọc biết, các giáo lễ rất cần thiết cho sự cứu vớt rỗi với sự tôn cao một đợt tiếp nhữa có sẵn cho tất cả mọi người.12 Cuối cùng, sự tôn cao đó được cho phép mỗi người chúng ta sống dài lâu với gia đình của bản thân nơi hiện hữu của Thượng Đế với Chúa Giê Su Ky Tô!
The Wii Mini sold 35,700 units in its first two months of availability in Canada after being released on December 7, 2012.
Wii Mini bán tốt 35.700 cái trong hai tháng thứ nhất tại Canada sau khoản thời gian được vạc hành vào ngày 7 mon 12 năm 2012.

Xem thêm: Cầu Thủ Bóng Đá Mai Tiến Thành, Mai Tiến Thành


Durio zibethinus is the only species available in the international market: other species are sold in their local regions.
Durio zibethinus là loài duy nhất có mặt trên thị trường quốc tế: các loài khác được bán tại các khoanh vùng địa phương của chúng.
" Shared resource computing can multiply the number of student workstations available khổng lồ schools , delivering more value while staying within the same budget , "
" chia sẽ tài nguyên máy tính xách tay thể nhân số thứ trạm của sinh 90namdangbothanhhoa.vnên hiện ở trường , mang đến giá trị mập trong khi ngân sách vẫn ở trong ngân sách "
Although the Bible Teach book has been available for less than two years, over 50 million copies have already been printed in more than 150 languages.
Dù sách kinh Thánh dạy dỗ được lưu lại hành gần đầy hai năm, tuy thế trên 50 triệu cuốn đã có xuất bạn dạng trong rộng 150 ngôn ngữ.
Since the 1960s rather complex mathematical models have been developed, facilitated by the availability of high tốc độ computers.
Kể từ thập niên 1960 những quy mô toán khá phức hợp đã được vạc triển, được cung cấp bởi ích lợi của các máy tính tốc độ cao.
At least ten games were shipped or digitally available alongside the Switch in North America during launch day, including Nintendo"s first-party titles The Legend of Zelda: Breath of the Wild & 1-2-Switch.
Ít nhất mười trò đùa đã được xuất xưởng hoặc bản nghệ thuật số re90namdangbothanhhoa.vnews cùng với Switch sinh sống Bắc Mỹ, bao gồm cả tựa trò chơi của Nintendo The Legend of Zelda: Breath of the Wild với 1-2-Switch.
How fine if we can be lượt thích Job and make Jehovah’s heart glad by trusting in Him, and not place any undue importance on ourselves or on the material things that are available!
Thật là điều xuất sắc thay nếu chúng ta có thể giống như Gióp, là Đức Giê-hô-va vui mừng bởi sự tin yêu nơi Ngài và không quá coi trọng con tín đồ ta xuất xắc của cải mà lại ta !
The data catalog is a listing of available World ngân hàng data sources and pro90namdangbothanhhoa.vndes access khổng lồ over 7,000 indicators.
Phần danh mục dữ liệu (Data catalog) liệt kê tất cả các nguồn dữ liệu hiện có của Ngân hàng quả đât và giúp người dùng truy cập vào trên 7.000 chỉ số.
If you see a book on Google Play or Google Books that you hold the rights to but didn"t submit, please follow the appropriate procedure for removal based on how much of the book is available for pre90namdangbothanhhoa.vnew.

Xem thêm: Probnp Là Gì - Định Lượng Nt


Nếu bạn thấy một cuốn sách trên trang nhất google Play hoặc Google Sách mà chúng ta có bản quyền nhưng lại không gửi, vui lòng tuân theo quy trình phù hợp để xóa dựa trên số lượng nội dung hoàn toàn có thể xem trước của sách.
Danh sách truy nã vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M