Bumper to bumper là gì

     

Nâng cao vốn từ vựng của công ty với English Vocabulary in Use từ 90namdangbothanhhoa.vn.Học những từ bạn cần giao tiếp một giải pháp đầy niềm tin.
Bạn đang xem: Bumper to bumper là gì

There is a continual passage of vehicles of all kinds, bumper to bumper—heavy goods lorries as well as saloon cars—passing my door in both directions.
As aircraft land, passengers will realise that the snakes are millions of cars travelling bumper to bumper.
With traffic bumper to bumper along the main roads, residents seeking lớn emerge from the side roads in which they live sầu find it virtually impossible lớn vì chưng so.
But the grill, the rooflines & details on the bonnet & boot made for an integrated thiết kế from bumper to bumper.
Các cách nhìn của những ví dụ không biểu hiện ý kiến của những biên tập viên 90namdangbothanhhoa.vn 90namdangbothanhhoa.vn hoặc của 90namdangbothanhhoa.vn University Press tuyệt của những đơn vị trao giấy phép.
*

to lớn prsự kiện further disagreement in arguments or war by giving lớn the opposing side an advantage that they have sầu demanded

Về việc này
*Xem thêm: Visit Bath &Amp; Body Works Là Gì, Harga Bathtub Kamar Terbaik

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp chuột Các ứng dụng tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập 90namdangbothanhhoa.vn English 90namdangbothanhhoa.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Tiểu Sử Ca Sĩ Trịnh Thăng Bình Sinh Năm Bao Nhiêu, Just A Moment

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語