BYSTANDER LÀ GÌ

     
Nếu bao gồm một trường phù hợp khẩn cấp xảy ra ngay trước đôi mắt bạn, các bạn có chắc chắn sẽ hành động sẽ giúp đỡ đỡ bạn đang gặp khó khăn không? tuy vậy tất cả bọn họ đều mong mỏi tin là có, nhưng những nhà tư tưởng học cho rằng việc chúng ta có can thiệp xuất xắc không rất có thể phụ trực thuộc vào số lượng người bao phủ bạn.
qqlive