Cảng hàng không tiếng anh là gì

     

Cho mặc dù là người đang thao tác làm việc tại những vị trí trong nghành Hàng không, giỏi là hành khách tham gia thương mại & dịch vụ thì các bạn đều phải trang bị đến mình một số từ vựng giờ Anh siêng ngành hàng không cơ bản.

Bài viết sau đây TOPICA Native sẽ giới thiệu cho chúng ta một số tự vựng thường dùng nhất, giúp bạn có thể tự tin hơn trong công việc hay trong bất kỳ hành trình làm sao nhé.

Bạn đang xem: Cảng hàng không tiếng anh là gì

1. Từ vựng giờ anh siêng ngành hàng không tại đại lý/phòng vé

Các đoạn hội thoại trong ngành thường diễn ra tại chống vé và cửa hàng đại lý bán vé. Bên cạnh ra, các từ vựng thuộc những đoạn đối thoại này thường rất đơn giản dễ dàng và dễ dàng sử dụng cũng giống như thông dụng. Do vậy, khi ban đầu học từ vựng về giờ đồng hồ Anh chuyên ngành mặt hàng không, bạn cũng có thể tìm hiểu những cụm từ tương quan đến quá trình mua vé dưới đây.

Reservation/ Booking /rez.ɚˈveɪ.ʃən/ˈbʊk.ɪŋ/ : Đặt chỗBooking class /ˈbʊkɪŋ klæs/: Hạng đặt chỗBusiness class /bɪz.nɪs ˌklæs /: Hạng yêu quý giaEconomy class /ɪˈkɑː.nə.mi ˌklæs /: Hạng phổ thôngFare /fer/: giá véTax /tæks/: ThuếOne way /ˌwʌnˈweɪ/: một lượtAdvance purchase /ədˈvæns ˈpɜrʧəs/: Điều kiện tải vé trướcArrival/ Destination /əˈraɪ.vəl / dɛstəˈneɪʃən/:  Điểm đếnCancel/ cancellation /ˈkæn.səl /kæn.səlˈeɪ.ʃən /:  Hủy hành trìnhCancellation condition /kænsəˈleɪʃən kənˈdɪʃən/ :  Điều kiện bỏ véCapacity limitation /kəˈpæsəti ˌlɪmɪˈteɪʃən/:  Giới hạn con số khách (hoặc hành lý) được chuyên chở bên trên 1 chuyến bayCarrier/ Airline /ker.i.ɚ/ ˈer.laɪn /:  Hãng sản phẩm khôngChange /tʃeɪndʒ/:  Thay đổi vé (ngày, giờ đồng hồ bay)Circle trip /sɜrkəl trɪp /: hành trình vòng bí mật (khứ hồi)Departure/ Origin /dɪˈpɑrʧər / ˈɔrəʤən /:  Điểm khởi hànhDouble open jaw /ˈdʌbəl ˈoʊpən ʤɔ/: Hành trình vòng mở képEconomy class /ɪˈkɑː.nə.mi ˌklæs /: Hạng thêm (hạng ghế trên vật dụng bay)Fare component /fɛr kəmˈpoʊnənt/: Đoạn tính giá bán Fee PhíFuel surcharge /ˈfjuəl ˈsɜrˌʧɑrʤ/:  Phụ chi phí nhiên liệu (xăng dầu)Go show /goʊ ʃoʊ/: Khách đi cấp tại sân bay (không đặt chỗ trước)High season/ Peak season /haɪ ˈsizən / pik ˈsizən/ :  Mùa cao điểmInbound flight /ɪnˈbaʊnd flaɪt/: Chuyến bay vào (chuyến về)Journey/ Itinerary /ˈʤɜrni / aɪˈtɪnəˌrɛri / : Hành trìnhMileage /maɪ.lɪdʒ/ :  Dặm bayMileage upgrade /maɪləʤ əpˈgreɪd/ : Nâng cấp số dặm bay đã điNo show /ˌnoʊˈʃoʊ/: Bỏ vị trí (khách quăng quật chỗ ko báo trước cho hãng HK)One way fare /wʌn weɪ fɛr/: giá chỉ vé 1 chiều
*

Học trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh chuyên ngành sản phẩm không từng ngày


Out of sequence reissue /aʊt ʌv ˈsikwəns riˈɪʃu/: Xuất đổi vé sai trình tự chặng bayOutbound flight /aʊtˌbaʊnd flaɪt/: Chuyến cất cánh ra quốc tế (chuyến đi)Passenger (PAX) /ˈpæs.ən.dʒɚ/:  Hành kháchPenalty /ˈpen.əl.ti /:  Điều khiếu nại phạtFlight application /flaɪt ˌæpləˈkeɪʃən/:  Điều kiện chuyến cất cánh được phép vận dụng hoặc hạn chế áp dụngPromotional fare/ special fare /prəˈmoʊʃənəl fɛr / ˈspɛʃəl fɛr/: Giá vé khuyến mạiRe-book/ re-booking: Đặt lại véRefund /riː.fʌnd/ :  Hoàn véReroute/ rerouting /riˈrut / riˈrutɪŋ/:  Thay thay đổi hành trìnhRound trip fare/ Return fare /raʊnd trɪp fɛr/ rɪˈtɜrn fɛr / : Giá vé khứ hồiVoid /vɔɪd /:  Hủy vé (làm mất hiệu lực thực thi hiện hành vé và quý giá vé)Flight application /flaɪt ˌæpləˈkeɪʃən/:  Điều khiếu nại chuyến cất cánh được phép vận dụng hoặc hạn chế áp dụngRestriction /rɪˈstrɪk.ʃən/:  Điều kiện giảm bớt của giá chỉ véRe-validation /rɪ – ˌvæləˈdeɪʃən/:  Gia hạn hiệu lực thực thi hiện hành véRound trip fare/ Return fare /raʊnd trɪp fɛr/ rɪˈtɜrn fɛr/ : Giá vé khứ hồiShoulder/ Mid season /ˈʃoʊldər / mɪd ˈsizən/ :  Mùa giữa du lịch và phải chăng điểmSingle open jaw /sɪŋgəl ˈoʊpən ʤɔ/: Hành trình vòng mở đơnSurcharge /ˈsɝː.tʃɑːrdʒ/: Phí phụ thuTerminal/ gate /tɜrmənəl / geɪt/:  Cổng, bên ga đi hoặc mang lại tại sân bayTicket endorsement /tɪkət ɛnˈdɔrsmənt/:  Điều kiện chuyển nhượng véTicket re-issuance/ Exchange /tɪkət re-issuance / ɪksˈʧeɪnʤ/:  Đổi vé

TOPICA Native – HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP TRỰC TUYẾN mang lại NGƯỜI ĐI LÀM


2. Từ bỏ vựng tiếng anh chăm ngành sản phẩm không tại quầy có tác dụng thủ tục

Một vào những vị trí cần thực hiện tiếng Anh khác đó chính là tại quầy làm cho thủ tục. Một vài từ vựng giờ Anh siêng ngành hàng không tại quầy làm thủ tục mà bạn có thể tham khảo như:

Code /koʊd/: mã (đặt chỗ)Help-desk: Trợ giúpCheck-in /tʃek.ɪn/:  Làm thủ tụcProcedure /prəˈsiː.dʒɚ/: Thủ tụcEmbassy statement /ɛmbəsi ˈsteɪtmənt/: Công văn của Đại sứ quánFlight coupon /flaɪt ˈkuˌpɔn/:  Tờ vé máy bay (thể hiện thông tin số vé, thương hiệu khách, chặng bay, giá vé cùng thuế)Stopover /stɑːpˌoʊ.vɚ/: Điểm dừng trong hành trình dài (điểm trung chuyển) bên trên 24 tiếng)Transfer/ Intermediate point /trænsfər / ˌɪntərˈmidiɪt pɔɪnt/:  Điểm trung chuyểnTransit /træn.zɪt/: Điểm trung gửi (không vượt 24 tiếng)Validity /vəˈlɪd.ə.t̬i/:  Hiệu lực của vé

Ví dụ:

A one-day stopover in TaiwanDịch: Điểm dừng một ngày tại Đài Loan Baggage that is lost or damaged in transit Dịch: hành lý bị mất hoặc lỗi trong quy trình quá cảnh

3. Từ vựng tiếng anh chăm ngành sản phẩm không tại quầy khám nghiệm an ninh

Tại quầy kiểm tra an ninh mặc mặc dù khá ít phải áp dụng đến giờ đồng hồ Anh giao tiếp, nhưng cũng có thể có một vài từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh chuyên ngành sản phẩm không mà bạn cần phải lưu ý như sau:

Luggage/ Baggage /lʌgəʤ/ˈbægəʤ/: Hành lýAccompanied children /əˈkʌmpənid ˈʧɪldrən/: trẻ em đi cùngAccompanied infant /əˈkʌmpənid ˈɪnfənt/ : trẻ con sơ sinh đi cùngSafety regulation /seɪfti ˌrɛgjəˈleɪʃən/: Quy định về an toàn

Ví dụ:

Please, kiểm tra your luggage at the desk.Xin mời đánh giá hành lý của doanh nghiệp tại bàn.

4. Từ bỏ vựng tiếng anh siêng ngành hàng không trên thiết bị bay

Cuối cùng là giờ đồng hồ Anh chuyên ngành Hành ko trên vật dụng bay, việc biết giờ Anh chăm ngành rất có thể giúp bạn đảm bảo an toàn được những quyền lợi của mình cũng như đọc được thông tin và lí giải bay bình yên từ những nhân viên mặt hàng không. Một số từ vựng mà chúng ta cũng có thể tham khảo như

Aisle seat /aɪl sit/: Ghế ngồi sát lối điAlternative /ɑːlˈtɝː.nə.t̬ɪv/:  Thay thếDiet meal /daɪət mil/:  Ăn kiêngDiscount /dɪs.kaʊnt/: Giảm giáVegetarian meal /ˌvɛʤəˈtɛriən mil/: Ăn chayWindow seat /ˈwɪn.doʊ ˌsiːt/: ghế ngồi gần cửa ngõ sổ

Ví dụ:

Would you lượt thích a window seat or an aisle seat?Bạn muốn ở trong phần gần cửa sổ hay phía lối đi?

Hy vọng bài viết đã sở hữu đến cho mình một mối cung cấp từ vựng giờ Anh chuyên ngành mặt hàng không cơ bản và hữu ích nhất. Nếu khách hàng đang do dự về bí quyết trau dồi từ bỏ vựng hiệu quả và giúp tiết kiệm thời gian, hãy cùng đồng hành cùng với TOPICA Native để khám phá các phương pháp học tác dụng nhất dành cho người đi làm cho ngay nhé!


TOPICA NativeX – học tập tiếng Anh toàn vẹn “4 năng lực ngôn ngữ” cho tất cả những người bận rộn.

Xem thêm: 【6/2021】 12 Cung Hoàng Đạo Là Ai Trong Inuyasha, 12 Cung Hoàng Đạo Là Ai Trong Inuyasha

Với mô hình “Lớp học Nén” độc quyền: Tăng hơn trăng tròn lần chạm “điểm loài kiến thức”, giúp hiểu sâu cùng nhớ lâu hơn gấp 5 lần. Tăng kĩ năng tiếp thu và triệu tập qua những bài học tập cô ứ đọng 3 – 5 phút. rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng rộng 200 giờ đồng hồ thực hành.

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Cầy Mangut Mongoose Và Cầy Meerkat Là Con Gì

hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 khả năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế tự National Geographic Learning với Macmillan Education.