Capital gain tax là gì

     

Đảng Lao đụng muốn biến hóa "Negative Gearing" và "Capital Gains Tax" (CGT), trong những lúc Chính che Liên đảng không va vào cả hai, không nhiều ra cho tới khi có kết quả bầu cử.


*

*

*

Independent news & stories connecting you to life in australia and Vietnamese-speaking Australians.
90namdangbothanhhoa.vn acknowledges the Traditional Custodians of Country & their connections and continuous care for the skies, lands and waterways throughout Australia.