Chốt Công Nợ Tiếng Anh Là Gì

     

Nội dung bài xích viết:

Đánh giá bài xích viếtBiên bản đối chiếu nợ công tiếng Anh new nhấtFAQ Thuật ngữ giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán

Công nợ giờ Anh là gì? Thuật ngữ tiếng anh siêng ngành kế toán tài chính thông dụng tham khảo video clip và nội dung bài viết dưới trên đây nhé!

=>> Link sở hữu Sác trường đoản cú Vựng 2021

Công nợ được xem như là nghiệp vụ kế toán tài chính doanh nghiệp, tuy nhiên công nợ tiếng Anh là gì vẫn còn là một thắc mắc của tương đối nhiều người. Trong bài viết này, luật pháp Hoàng Phi để giúp đỡ Quý vị giải đáp vướng mắc này xuất sắc nhất. Hãy xem thêm với CNTA nhé.

Bạn đang xem: Chốt công nợ tiếng anh là gì

Video hướng Dẫn đối chiếu công nợ giờ đồng hồ anh là gì

Công nợ là gì?

Công nợ là một trong những hoặc nhiều số tiền nợ phát sinh trong kỳ thanh toán giao dịch của cá nhân, công ty và được đưa sang kỳ giao dịch sau, nợ công được phân một số loại thành nhì loại bao gồm là: nợ công phải thu và nợ công phải trả.

– công nợ phải thu: bao hàm tiền buôn bán sản phẩm, sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ cho quý khách hàng nhưng không thu được tiền tuyệt khoản chi tiêu tài chính.

*

– công nợ phải trả: bao hàm các khoản tiền đề xuất trả đến nhà cung ứng vật tư, công cụ, dụng cụ, nguyên đồ gia dụng liệu, sản phẩm hóa, dịch vụ,… mà doanh nghiệp chưa thanh toán.

Kế toán doanh nghiệp lớn khi triển khai chốt công nợ cần để ý một số điểm như:

– Hạch toán chi tiết những đối tượng, các lần phạt sinh, theo dõi và đôn đốc khách hàng.

– các chứng từ tương quan đến nợ công cần tàng trữ cẩn thận.

– Đối với những khoản có số tiền nợ cao, nợ quá hạn sử dụng lâu, các trường vừa lòng nằm ngoài tài năng xử lí cần thông tin với những cấp cao hơn

Công nợ giờ Anh là gì?

Công nợ tiếng Anh là: Debt is one or more debts arising in the payment period of individuals, enterprises & transferred to the following payment period.

Xem thêm: Lời Bài Hát Vẫn Nhớ (Nhạc Ngoại), Lời Bài Hát Vẫn Nhớ

Ngoài ra một trong những thông tin nhằm mục đích giải đáp công nợ giờ đồng hồ Anh là gì có nghĩa như sau: Liabilities are classified into two main categories: Receivable & payable.

– Receivables: including proceeds from selling products, goods or providing services lớn customers but not yet collected money or financial investments.

– Liabilities: including amounts payable lớn suppliers of materials, tools, tools, raw materials, goods, services, … that the enterprise has not yet paid.

Business accountants when performing debt closing should cảnh báo a few points such as:

– Detailed accounting of objects, arising times, and follow up & urge customers.

– Documents related lớn debt need to be carefully archived.

Xem thêm: Tt Thích Chân Quang Là Ai - Thầy Thích Chân Quang Là Ai

– For high debt, long overdue debt, cases beyond the ability lớn be handled need to lớn notify higher levels.

Thuật ngữ tiếng anh chăm ngành kế toán tài chính thông dụng

1. Accounting entry: cây bút toán

2. Accrued expenses: giá cả phải trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments khổng lồ suppliers : Trả trước người bán

5. Advances to employees: tạm ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng phẳng phiu kế toán

8. Bookkeeper: tín đồ lập báo cáo

9. Capital construction: xây dừng cơ bản

10. Cash: chi phí mặt

11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in hand : Tiền mặt tại quỹ

13. Cash in transit: Tiền vẫn chuyển

14. Kiểm tra and take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: chi phí xây dựng cơ phiên bản dở dang

16. Cost of goods sold: giá vốn phân phối hàng

17. Current assets: gia sản lưu hễ và đầu tư chi tiêu ngắn hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ nhiều năm hạn đến hạn trả

19. Deferred expenses: túi tiền chờ kết chuyển

20. Deferred revenue: người tiêu dùng trả tiền trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài chính

24. Equity và funds: Vốn cùng quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: giá cả hoạt động tài chính

28. Extraordinary expenses: ngân sách bất thường

29. Extraordinary income: thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: roi bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: thành phẩm tồn kho

35. Fixed asset costs: Nguyên giá chỉ tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

36. Fixed assets: gia sản cố định

37. General & administrative expenses: chi phí làm chủ doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gởi đi bán

39. Gross profit: roi tổng

40. Gross revenue: doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập hoạt động tài chính

42. Instruments và tools: Công cụ, phép tắc trong kho

43. Intangible fixed asset costs: Nguyên giá bán tài sản cố định vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt vô hình

45. Intra-company payables: đề nghị trả những đơn vị nội bộ

46. Inventory : mặt hàng tồn kho

47. Investment & development fund: Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển

48. Itemize: Mở tè khoản

49. Leased fixed asset costs: Nguyên giá bán tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản cố định thuê tài chính

51. Liabilities: Nợ đề xuất trả

52. Long-term borrowings: Vay lâu năm hạn

53. Long-term financial assets: những khoản chi tiêu tài thiết yếu dài hạn

54. Long-term liabilities: Nợ nhiều năm hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: những khoản nỗ lực chấp, ký kết cược, ký quỹ nhiều năm hạn

56. Long-term security investments: Đầu tư đầu tư và chứng khoán dài hạn

57. Merchandise inventory: sản phẩm hoá tồn kho

Bạn đã xem: Thuật ngữ tiếng anh chăm ngành kế toán tài chính thông dụng

58. Net profit: lợi nhuận thuần

59. Net revenue: lợi nhuận thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp

61. Non-business expenditures: đưa ra sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản cố định và thắt chặt và chi tiêu dài hạn

63. Operating profit: lợi nhuận từ hoạt động SXKD

64. Other current assets: tài sản lưu rượu cồn khác

65. Other funds: Nguồn gớm phí, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ dài hạn khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: những khoản cần thu khác

69. Other short-term investments: Đầu tư ngắn hạn khác

70. Owners’ equity: nguồn chi phí chủ sở hữu

71. Payables lớn employees: yêu cầu trả người công nhân viên

72. Prepaid expenses: chi tiêu trả trước

73. Profit before taxes: lợi tức đầu tư trước thuế

74. Profit from financial activities: lợi tức đầu tư từ vận động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự phòng giảm ngay hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng tải đang đi trên đường

77. Raw materials: Nguyên liệu, vật tư tồn kho

78. Receivables: những khoản bắt buộc thu

79. Receivables from customers: đề xuất thu của khách hàng hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận không phân phối

83. Revenue deductions: những khoản bớt trừ

84. Sales expenses: chi tiêu bán hàng

85. Sales rebates: áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá bán hàng

86. Sales returns: Hàng phân phối bị trả lại

87. Short-term borrowings: vay ngắn hạn

88. Short-term investments: các khoản chi tiêu tài chính ngắn hạn

89. Short-term liabilities: Nợ ngắn hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits—- các khoản cố chấp, ký kết cược, ký quỹ ngắn hạn

91. Short-term security investments: Đầu tư chứng khoán ngắn hạn

92. Stockholders’ equity: nguồn ngân sách kinh doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: gia tài thừa ngóng xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

95. Taxes & other payables to lớn the State budget—- Thuế và các khoản yêu cầu nộp bên nước