Chứng Từ Ghi Sổ Là Gì

      25

Chứng từ ghi sổ là tập hợp những loại chứng từ khác nhau thể hiển số liệu liên quan đến chức từ gốc. Kế toán sẽ thông qua việc tổng hợp những chứng từ này để lập chứng từ ghi sổ.

Bạn đang xem: Chứng từ ghi sổ là gì


 Luật Hoàng Phi đơn vị pháp lý tư vấn trong lĩnh vực thuế, kế toán. Bài viết này của chúng tôi dành riêng để giải đáp thắc mắc về chứng từ ghi sổ là gì? và hướng dẫn cho Quý vị những lưu ý khi lập chứng từ này theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Chứng từ ghi sổ là gì?

Chứng từ ghi sổ là tập hợp những loại chứng từ khác nhau thể hiển số liệu liên quan đến chứng từ gốc. Kế toán sẽ thông qua việc tổng hợp những chứng từ này để lập chứng từ ghi sổ.

Bên cạnh đó, chứng từ ghi sổ còn được sử dụng để lập chứng từ gốc hoặc lập nhiều chứng từ gốc, nhưng những nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc đã hoàn thành cần phải tương ứng.

Đặc điểm của chứng từ ghi sổ

Chứng từ ghi sổ mang những đặc điểm cơ bản sau:

+ Chứng từ ghi sổ là cơ sở để trực tiếp để ghi chép sổ sách kế toán;

+ Việc ghi chứng từ mang tính tổng hợp theo trình tự thời gian trên sổ đăng ký chứng từ;

+ Nội dung thể hiện trên chứng từ ghi sổ phải thể hiện theo nội dung ghi nhận trong Sổ Cái;

+ Hình thức chứng từ ghi sổ gồm các loại sổ kế toán như: Chứng từ ghi sổ; Sổ Cái, Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ; các sổ khác, Thẻ kế toán chi tiết,…

Trên đây là giải đáp của chúng tôi cho thắc mắc chứng từ ghi sổ là gì? cũng như những đặc trưng cơ bản của loại chứng từ này.

*

Những lưu ý khi lập chứng từ ghi sổ

1/ Trình tự ghi chứng từ

Thời gian ghi trên chứng từ ghi sổ cần thể hiện theo trình tự thời gian xuyên suốt, cụ thể:

+ Ghi theo ngày hoặc ghi theo định kỳ:

Căn cứ vào các loại chứng từ kế toán hoặc bảng thống kê chứng từ, Quý vị cần kiểm tra thời gian lập chứng từ là ngày/ tháng/ năm nào. Dựa vào thời gian lập để ghi nhận chứng từ ghi sổ vào sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ, tiếp đó ghi vào Sổ Cái.

Xem thêm: Tiểu Sử Của Vũ Khắc Tiệp Tiểu Sử Và Sự Nghiệp, Tiểu Sử Vũ Khắc Tiệp

+ Ghi theo tháng:

Cuối tháng kế toán phải khóa sổ và tính tổng số tiền đã phát sinh hay hoàn thành khi thực hiện nghiệp vụ kinh tế trong tháng đó. Căn cứ vào đó để lập bảng cân đối tài khoản.

Đối chiếu các số liệu đã khớp trên Sổ Cái và Bảng tổng hợp được dùng lập Báo cáo tài chính, Quý vị sẽ lập các chứng từ ghi sổ.

2/ Nội dung trên chứng từ

+ Ghi số hiệu riêng của chứng từ ghi sổ

+ Ghi thời gian lập chứng từ ghi sổ

+ Ghi số tiền, giát trị của chứng từ ghi sổ

+ Cuối trang chứng từ sẽ cộng lũy kế để chuyển trang sau

+ Đầu trang tiếp phải ghi số cộng của trang trước chuyển sang.

Ngoài ra, khi lập chứng từ ghi sổ cần xác định đúng số liệu và kiểm tra lại số liệu ghi nhận trong những tài liệu liên quan. Đảm bảo mục đích tổng số tiền phát sinh trên sổ Đăng ký và Số Cái trùng khớp nhau.

Khi thực hiện công tác kế toán, Quý vị chắc chắn phải nắm rõ chứng từ ghi sổ là gì? Cũng như hình thức để ghi sổ sách kế toán. Đây là công việc chuyên môn nghiệp vụ tương đối phức tạp và đòi hỏi có kiến thức về thuế, kế toán có kinh nghiệm thực hiện lập chứng từ.

Nếu Quý vị gặp khó khăn, vướng mắc liên quan đến kế toán, hóa đơn, chứng từ vui lòng liên hệ với Luật Hoàng Phi chúng tôi để được hỗ trợ tận tình.