Common

     
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.90namdangbothanhhoa.vnENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang đãng Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation


Bạn đang xem: Common

Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
common
*
common<"kɔmən>tính từ ở trong về, được chia sẻ bởi, được gia công hoặc có tác động đến nhì hoặc các người, hoặc đa số của một nhóm, một cộng đồng; bình thường common property/ownership tài sản/quyền sở hữu tầm thường we giới thiệu a common purpose chúng ta có cùng một mục tiêu I am Vietnamese, she is Belgian, but we have French as a common language tôi người Việt, cô ấy fan Bỉ, nhưng cửa hàng chúng tôi có ngôn ngữ chung là tiếng Pháp he and I have a common interest: We both collect stamps anh ta và tôi bao gồm cùng sở thích: Cà hai cửa hàng chúng tôi đều đọc tem measures taken for the common good các biện pháp vì ích lợi chung common ground điểm tầm thường (hai bên cùng có để đi mang đến chỗ thoả thuận) common noun danh từ phổ biến a fruity quality is common khổng lồ all wine made from this grape đặc điểm ngọt mùi củ quả là chung cho tất cả các một số loại rượu làm bằng thứ nho này common multiple (toán học) bội số thông thường common divisor (toán học) ước số thông thường thông thường, thịnh hành a common flower/sight/event một các loại hoa/cảnh trí/sự kiện thông thường it is common knowledge that... điều phổ biến là..., mọi bạn đều biết rằng... Is this word in common use? trường đoản cú này có hay sử dụng không? robbery is not common in this area vùng này thường không có trộm giật pine trees are common throughout the world cây thông tất cả ở khắp chỗ trên quả đât common sense lẽ phải thông thường thực tế giành được từ kinh nghiệm sống (chứ chẳng đề nghị do nghiên cứu và phân tích gì cả); lẽ thường không tồn tại hạng bậc hoặc tư biện pháp đặc biệt; bình thường he"s not an officer, but a common soldier anh ta chưa phải là sĩ quan, mà chỉ là lính thường the common people dân hay common salt muối thường xuyên tầm thường, dung tục a common appearance diện mạo bình thường he is very common hắn thô lỗ lắm common manners/accents/clothes cung cách/lời nói/quần áo đều đều she"s so common, shouting like that so all the neighbours can hear bà ấy dung tục quá, cứ la hét lên như thể mang lại hàng thôn ai cũngnghe thấy as common as dirt/muck (về người) khôn cùng tầm thường; dung tục common or garden thông thường, chẳng có gì lạ lẫm it isn"t a rare bird, just a common or garden sparrow đây chưa phải một con chim hiếm, mà chỉ cần chim sẻ thường trông thấy the common touch khả năng (nhất là của bạn có địa vị cao) xử sự và tiếp xúc với phần lớn người thông thường một giải pháp thân mật; tiếp xúc chan hoà a politician needs the comon touch thiết yếu khách đề nghị phải có tác dụng tiếp xúc chan hoà khổng lồ make common cause with somebody liên hiệp lại để theo xua một mục tiêu chung the rebel factions made common cause (with one another) lớn overthrow the regime những phe phiến loạn liên hiệp lại (với nhau) nhằm lật đổ chính sách danh từ kho bãi cỏ ko rào, ai sử dụng cũng được (ở trong thôn hoặc ngay gần làng); đất công quyền được hưởng trên khu đất đai của bạn khác in common đến hoặc bởi tất cả mọi fan trong một nhóm; tầm thường to have something in common (with somebody/something) gồm chung lợi ích, sệt điểm...

Xem thêm: Hamlet Trương Là Ai Biết Về Hamlet Trương Là Ai, Just A Moment

Jane and I have nothing in common Jane với tôi chẳng bao gồm điểm gì tầm thường cả I have nothing in common with Jane Tôi chẳng tất cả điểm nào phổ biến với Jane cả in common with somebody/something cùng với ai/cái gì; hệt như ai/cái gì in common with many others, she applied for a training place thuộc với/giống như nhiều người khác, cô ta cũng xin một chân huấn luyện (Tech) chung; tập thể; thuờng chung, thường
*
/"kɔmən/ tính trường đoản cú chung, công, công cộng a common language ngữ điệu chung common ground điểm bình thường (hai bên cùng tất cả để đi mang đến chỗ thoả thuận) common noun danh từ phổ biến common multiple (toán học) bội số chung common divisor (toán học) ước số tầm thường common property gia sản công cùng thường, thông thường, bình thường, phổ biến, diện tích lớn common flowers một số loại hoa phổ biến it is common knowledge that... điều phổ cập là..., mọi bạn đều biết rằng... the common man người thông thường common sense lẽ thường; lương tri trung bình thường; thông tục a common appearance diện mạo đều đều he is very common hắn thô tục lắm danh tự đất công quyền thừa hưởng trên đất đai của bạn khác common of pasturage quyền được chăn thả trên đất đai của bạn khác sự chung, của thông thường in common chung, phổ biến chạ to lớn have everything in common chung toàn bộ mọi vật dụng to lớn have nothing in common không có gì thông thường (từ cổ,nghĩa cổ) những người bình dân, dân chúng !in commom with thuộc với, cũng như, giống như !out of the commom quan trọng đặc biệt khác hayXem thêm: Lmht: Hưng Hại Não Là Ai

*

cf68