Concentrated là gì

     
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang đãng Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
concentrate
*
concentrate<"kɔnsntreit>động từ (to concentrate something on something / doing something) tập trung (sự chú ý, núm gắng.....) I can"t concentrate (on my studies) with all that noise going on tôi ko thể tập trung được (vào bài toán học tập) với tất cả các giờ huyên náo kia kéo dãn mãi we must concentrate our efforts on improving education họ phải tập trung cố gắng nỗ lực vào việc cách tân giáo dục (to concentrate on something) làm cho một việc nhất định, không làm vật gì khác Having failed my French exams, I decided lớn concentrate on science subjects sau thời điểm hỏng môn giờ Pháp, tôi ra quyết định tập trung vào những môn công nghệ tập trung; tề tựu; giao hội birds concentrate (in places) where food is abundant chim chóc tập trung vào số đông nơi tất cả lương thực đầy đủ troops are concentrating south of river quân quân nhân đang triệu tập ở phía nam dòng sông the government"s plan is to lớn concentrate new industries in areas of high unemployment chiến lược của chính phủ là tập trung những ngành công nghiệp new vào có khu vực có nạn thất nghiệp nghiêm trọng (hoá học) cô đặc (chất lỏng)danh từ chất hoặc dung dịch được gia công ra bằng phương pháp cô sánh lại an orange concentrate which you dilute with water bột cam nhưng anh hoà tan trong nước
*
/"kɔnsentreit/ tính từ bỏ tập trung to lớn concentrate troops triệu tập quân to concentrate one"s attention tập trung sự chú ý (hoá học) cô (chất lỏng)

*

qqlive