Công đoạn tiếng anh là gì

     

Người lao động việt nam khi tham gia lao hễ tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có quyền thành lập, tham gia hoạt động công đoàn. Trình từ bỏ thành lập, gia nhập hay vận động được phương pháp tại điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Bạn đang xem: Công đoạn tiếng anh là gì


Công đoàn là gì?

Công đoàn là tổ chức triển khai chính trị buôn bản hội của kẻ thống trị công nhân và fan lao động, được ra đời dựa trên cơ sở tự nguyện và chịu sự lãnh đạo của Đảng cùng sản Việt Nam, cùng với phòng ban nhà nước cùng tổ chức kinh tế tài chính chăm lo, bảo đảm an toàn quyền và tiện ích hợp pháp cho người lao động, bên cạnh đó tham gia vào giám sát và đo lường hoạt dộng của cơ quan nhà nước, tuyên truyền người lao hễ chấp hành pháp luật, kỷ luật, cải thiện tay nghề, trình độ.

Người lao động vn khi gia nhập lao hễ tại những doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức triển khai có quyền thành lập, tham gia hoạt động công đoàn. Trình từ thành lập, gia nhập hay vận động được phương pháp tại điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn giờ đồng hồ Anh là gì?

Công đoàn giờ đồng hồ Anh là: Union

Định nghĩa công đoàn được dịch sang trọng tiếng Anh như sau:

Trade unions are socio-political organizations of the working class và working class, established on a voluntary basis và under the leadership of the Communist party of Vietnam, together with state agencies và economic organizations. Care, protect the legitimate rights and interests of employees, in addition participate in monitoring the activities of state agencies, propagate employees to comply with the law, discipline, và improve skills. , level.

Vietnamese employees, when participating in enterprises, agencies và organizations, have the right to establish và participate in union activities. The order of establishment, joining or operation is specified in the Vietnam Trade Union charter.

Cụm từ liên quan công đoàn giờ Anh là gì?

– Công đoàn các đại lý là gì?

Công đoàn đại lý là tổ chức cơ sở của công đoàn tập hợp các thành viên trên một hoặc một vài doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan và được công đoàn cấp cho trên trực tiếp công nhận theo cách thức của luật pháp công đoàn Việt Nam.

Công đoàn cơ sở tiếng Anh là: Union base

Định nghĩa Công đoàn đại lý được dịch sang tiếng Anh như sau: A grassroots trade union is a grassroots organization of a trade union that gathers members in one or several enterprises, organizations and agencies & is recognized by the immediate superior trade union in accordance with the law of the Vietnam trade union.

Xem thêm: Diễn Viên Lê Thanh Bảo Anh Bảo Anh, Diễn Viên Bảo Anh

– Công đoàn công ty.

Công đoàn doanh nghiệp là công đoàn cơ trực thuộc một doanh nghiệp nhất định, triển khai các hoạt động công đoàn, đảm bảo an toàn quyền lợi quang minh chính đại cho tín đồ lao đụng ở doanh nghiệp đó.

Công đoàn công ty tiếng Anh là: Union Corporation

Định nghĩa công đoàn công ty được dịch thanh lịch tiếng Anhnhw sau:

A company union is a grassroots trade union in a certain enterprise that conducts union activities, protects the legitimate rights & interests of employees in that company.

– luật Công đoàn.

Luật công đoàn là văn bản do Quốc hội ban hành, quy định rõ ràng những nguyên lý hoạt động, thủ tục ra đời hay công cụ quyền hạn, trách nhiệm của tổ chức công đoàn…

Luật Công đoàn giờ đồng hồ Anh là: union law

Định nghĩa cơ chế Công đoàn được dịch lịch sự tiếng Anh như sau: qui định công đoàn là văn phiên bản do Quốc hội ban hành, quy định cụ thể những qui định hoạt động, thủ tục thành lập và hoạt động hay công cụ quyền hạn, nhiệm vụ của tổ chức triển khai công đoàn…

Ví dụ rất nhiều từ thường sử dụng công đoàn giờ đồng hồ Anh là gì?

– chức năng quan trọng độc nhất của công đoàn.

Xem thêm: Tiểu Sử Và Sự Nghiệp Của Robert Kiyosaki Là Ai, Robert Kiyosaki

Chức năng quan trọng nhất của công đoàn được dịch thanh lịch tiếng Anh là: The most important function of the union.

– tổ chức công đoàn giờ đồng hồ Anh là gì?

Tổ chức công đoàn được dịch thanh lịch tiếng Anh là: Trade union organization

– chủ tịch công đoàn giờ Anh là gì?

Chủ tịch công đoàn được dịch giờ đồng hồ Anh là: Union president

– Công đoàn việt nam tiếng Anh là gì?

Công đoàn việt nam được dịch quý phái tiếng Anh là: Vietnam Trade Union