COUNTERACT LÀ GÌ

     

chống lại, kháng cự lại, làm mất đi tác dụng là các phiên bản dịch số 1 của "counteract" thành giờ 90namdangbothanhhoa.vnệt. Câu dịch mẫu: The zapper creates a magnetic field to counteract that. ↔ chiếc máy này sản xuất một tự trường ngăn chặn lại xung năng lượng điện đó.


To act in opposition to; to hinder, defeat, or frustrate, by contrary agency or influence; as, to lớn counteract the effect of medicines; khổng lồ counteract good ad90namdangbothanhhoa.vnce. <..>


The zapper creates a magnetic field khổng lồ counteract that.

Cái lắp thêm này chế tạo ra một sóng ngắn chống lại xung điện đó.


To counteract this force, the ship has lớn be steered in another direction.

Để kháng cự lại tác động này, con tàu phải điều chỉnh nhằm giữ phía đi đúng của nó.


*

*

So even if people did have impulses towards selfishness or greed, that"s not the only thing in the skull, và there are other parts of the mind that can counteract them.

Bạn đang xem: Counteract là gì


Vì vậy, trong cả khi mọi tín đồ đã có sự thôi thúc so với tính ích kỷ xuất xắc tham lam, đó không hẳn là điều tuyệt nhất trong hộp sọ, và có các thành phần khác của trọng điểm trí rất có thể chống lại chúng.
It can be stated as: When any system at equilibrium for a long period of time is subjected to change in concentration, temperature, volume, or pressure, (1) the system changes to lớn a new equilibrium & (2) this change partly counteracts the applied change.
Nguyên lý này rất có thể được tuyên bố như sau: Khi bất kỳ hệ thống làm sao ở trạng thái cân đối trong một thời gian dài bị biến đổi nồng độ, nhiệt độ độ, thể tích, hoặc áp suất, thì khối hệ thống sẽ tự kiểm soát và điều chỉnh phần nào nhằm chống lại đều hiệu ứng của sự biến hóa và một trạng thái cân bằng mới được thiết lập.
It does not include the reduction of constraint force that we perceive as a reduction of gra90namdangbothanhhoa.vnty due khổng lồ the rotation of Earth, & some of gra90namdangbothanhhoa.vnty being counteracted by centrifugal force.
Nó không bao hàm 90namdangbothanhhoa.vnệc bớt lực ràng mà chúng ta cho là giảm trọng tải do chuyển động quay của Trái Đất và một trong những lực cuốn hút bị làm phản lại bởi lực ly tâm.
On 4 April Edmon Marukyan, leader of the Bright Armenia party, which cooperates with the Ci90namdangbothanhhoa.vnl Contract tiệc nhỏ lead by Nikol Pashinyan in the Way Out Alliance published an article in Aravot newspaper, in which he stated his preference for formal means of counteracting the ruling coalition rather than ci90namdangbothanhhoa.vnl disobedience actions.
Vào ngày 4 mon Tư, Edmon Marukyan, lãnh đạo Đảng Bright Armenia, hợp tác với đảng Dân sự vì chưng Nikol Pashinyan đứng vị trí số 1 trong tờ Way Out Alliance xuất bản một bài xích báo trên tờ Aravot, trong số ấy ông tuyên bố ưu tiên của ông về các phương tiện bao gồm thức đối với liên minh vắt quyền đối với các hành động bất tuân dân sự.
The ISPS Code states that, as threat increases, the only logical counteraction is khổng lồ reduce vulnerability.
Buoyancy counteracts the gra90namdangbothanhhoa.vntational pull on the body toàn thân and their great bulk is therefore partially supported by the water.
Sức nổi chống lại lực lôi cuốn tác hễ lên khung hình và size khổng lồ chính vì thế mà được nâng đỡ một phần bởi lớp nước.
Bill Lyell: Would you say that this mechanism is in part how terrorism actually works lớn frighten us, & is there some way that we could counteract that?
Bill Lyell: theo anh có đề nghị cơ chế này liên quan đến cường độ khủng bố thực sự khiến họ lo hại và tất cả cách gì nhằm đối phó với 90namdangbothanhhoa.vnệc đó?
Agnes Baden-Powell"s character was useful in counteracting negative opinions of the new Girl Guides.
6 Paul’s powerful letter khổng lồ the Colossians would have counteracted the influence of any who might have wished to lớn fuse Judaism and pagan philosophy with Christianity.
6 Lá thư đầy sức mạnh của Phao-lô nhờ cất hộ hội-thánh Cô-lô-se đã hoàn toàn có thể đánh bật ảnh hưởng của đầy đủ ai muốn trộn lẫn sự dạy dỗ của Do-thái giáo cùng triết lý tịch tà vào tôn giáo thật của đấng Christ.

Xem thêm: Hệ Số Ldr Là Gì ? Tỷ Lệ Ldr Bao Nhiêu Là Hợp Lý? Tỷ Lệ Ldr Là Gì


Some scientists believe the second wind khổng lồ be a result of the body finding the proper balance of oxygen khổng lồ counteract the buildup of lactic acid in the muscles.
Một số bên khoa học có niềm tin rằng hô hấp lần sản phẩm hai là kết quả của 90namdangbothanhhoa.vnệc khung người tìm kiếm sự cân đối oxy để chống lại sự tụ tập axit lactic trong cơ bắp.
Thinking ability will help lớn counteract this propaganda, reminding us of the importance of ‘keeping miễn phí from the love of money,’ since Jehovah has promised that ‘he will by no means leave us.’ —Hebrews 13:5.
Khả năng suy luận sẽ giúp đỡ triệt tiêu hình ảnh hưởng tuyên truyền này, kể nhở họ về tầm đặc trưng của 90namdangbothanhhoa.vnệc “chớ tham tiền”, bởi vì Đức Giê-hô-va sẽ hứa ‘Ngài vẫn chẳng lìa họ đâu’.—Hê-bơ-rơ 13:5.
To counteract the psychosis, the serum needs lớn be delivered directly into the brain stem, so... The injector... Needs lớn be placed at the base of the skull.
Để chống lại những rối loạn trọng điểm thần, huyết thanh rất cần phải tiêm trực tiếp nối tiểu não, nên... Mũi tiêm... Rất cần được đặt ở lòng hộp sọ.
Herbs & foods considered either cold or hot would be prescribed to lớn counteract the yin-yang imbalance in the patient.
Dược thảo cùng thực phẩm làm sao được xem là nóng giỏi lạnh sẽ tiến hành biên vào toa để mang lại sự quân bình về âm dương trong dịch nhân.
" We have clearly realized the fact that only strong counteractions lớn military provocations are able khổng lồ deter war , safeguard peace . "
" chúng tôi đã phân biệt sự thật ví dụ là chỉ có sự phản bội kháng khỏe khoắn mẽ đối với khiêu khích quân sự chiến lược mới có thể ngăn chặn cuộc chiến tranh , đảm bảo hoà bình . "
How was the spiritual purity of the Ephesian congregation threatened, & how could Timothy counteract the threat?
Sự thanh sạch mát của hội thánh ở Ê-phê-sô bị đe dọa như vậy nào, và làm sao Ti-mô-thê rất có thể giúp hội thánh?
□ thái độ nào về xác thịt rất có thể làm xáo trộn sự độc lập trong hội-thánh và bạn có thể làm gì để chống lại?
Paul was e90namdangbothanhhoa.vndently referring khổng lồ the events in Moses’ day in an effort to encourage Timothy và remind him of Jehovah’s ability lớn detect and counteract rebellious acts.
Rõ ràng Phao-lô muốn nói đến sự khiếu nại trong thời Môi-se hầu nỗ lực khích lệ cùng nhắc Ti-mô-thê ghi nhớ đến kĩ năng của Đức Giê-hô-va vào 90namdangbothanhhoa.vnệc phân biệt và chống lại các hành động phản nghịch.
Inflammation causes a great khuyễn mãi giảm giá of oxidative stress và the presence of melatonin during sleep times could actively counteract không lấy phí radical production during this time.
90namdangbothanhhoa.vnêm gây ra không hề ít stress oxy hoá và sự hiện hữu của melatonin trong thời hạn ngủ rất có thể tích rất chống lại quy trình sản sinh gốc tự do trong thời hạn này.
To counteract this, some styles allow students to lớn become less compliant over time but, in keeping with the core philosophies, this is after ha90namdangbothanhhoa.vnng demonstrated proficiency in being able to lớn protect themselves & their training partners.

Xem thêm: Ram Và Rom Là Viết Tắt Của Từ Gì ? Đây Là Một Thuật Ngữ Kỹ Thuật Và Công Nghệ


Để tương khắc phục vụ 90namdangbothanhhoa.vnệc này, một số phong cách chất nhận được môn sinh dần dần ít nương theo chúng ta tập theo thời gian, nhưng vẫn tuân theo triết lý cốt lõi, vấn đề này được tiến hành sau thời điểm đã minh chứng được trình độ rất có thể tự đảm bảo mình và công ty đối tác luyện tập của mình.
Danh sách truy hỏi vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M