Detachment là gì

     

sự tách ra, sự gỡ ra, sự tháo rời là các bản dịch bậc nhất của "detachment" thành giờ đồng hồ 90namdangbothanhhoa.vnệt. Câu dịch mẫu: " In this wagon is a detachment of Voluntary Labor. " ↔ Toa xe pháo này là một trong chi team Lao đụng Tình nguyện.


*

*

The following day, this force defeated a small French detachment of archers stationed at a priory near Castillon.

Bạn đang xem: Detachment là gì


Ngày hôm sau, đạo quân này vượt qua một phân đội nhỏ dại cung thủ đồn trú trên một tu 90namdangbothanhhoa.vnện ngay sát Castillon.
It is fed by a 10-round detachable box magazine situated behind the trigger in bullpup configuration.
Fanning rejoined the group for the bombardment of Chichi Jima, but was soon detached lớn escort Da90namdangbothanhhoa.vnd W. Taylor (DD-551) damaged by a mine, lớn Ulithi.
Nó gia nhập trở lại đội quánh nhiệm cho nhiệm vụ bắn phá Chichi Jima, tuy thế được đến tách ra không lâu sau đó để hộ tống tàu khu trục Da90namdangbothanhhoa.vnd W. Taylor (DD-551) vốn bị hư hại vì chưng mìn trở về Ulithi.
The peace did not last long, và in 309 Ptolemy personally commanded a fleet that detached the coastal towns of Lycia and Caria from Antigonus, then crossed into Greece, where he took possession of Corinth, Sicyon & Megara (308 BC).
Hòa bình vẫn không kéo dãn dài lâu, và trong thời gian 309TCN Ptolemy từ bỏ mình chỉ đạo một hạm đội mà chiếm phần lấy đầy đủ thị trấn ven bờ biển Lycia với Caria tự tay Antigonus, kế tiếp vượt biển lớn sang Hy Lạp, chỗ ông đã sở hữu Corinth, Sicyon cùng Megara (308 TCN).
In 1948, the carrier was equipped with its first helicopter detachment of HO3S-1 utility helicopters, and participated in a fleet exercise, Operation Frigid, in the North Atlantic.
Vào năm 1948, chiếc tàu trường bay lần thứ nhất được dìm một phân đội máy cất cánh trực thăng đa dụng HO3S-1, và tham gia một cuộc tập trận hạm quân mang tên Chiến dịch Frigid trên vùng biển lớn Bắc Đại Tây Dương.
This complex exhibits the fastest water exchange rate (speed of water ligands attaching & detaching) for any transition metal aquo complex.
Phức này thể hiện tốc độ trao thay đổi với nước sớm nhất có thể (tốc độ các chất links và tách links với nước) trong bất kỳ phức nước-kim loại chuyển tiếp.
Discovering Blake to lớn have been the true identity of The Comedian, a costumed nhân vật employed by the U.S. Government, Rorschach believes he has discovered a plot lớn terminate costumed adventurers and sets about warning four of his retired comrades: Dan Dreiberg (formerly the second Nite Owl), the superpowered & emotionally detached Jon Osterman (codenamed Doctor Manhattan) and his lover Laurie Juspeczyk (the second Silk Spectre), và Adrian Veidt (once the nhân vật Ozymandias, and now a successful businessman).
Tin rằng đây rất có thể là âm mưu nhằm tàn phá số ít các siêu hero còn lại, Rorschach lưu ý với tứ siêu anh hùng đã chấm dứt hoạt rượu cồn là Dan Dreiberg (từng là siêu nhân vật Nite Owl), Doctor Manhattan cùng fan tình Laurie Juspeczyk (Silk Spectre) và cuối cùng là công ty doanh nghiệp Adrian Veidt (Ozymandias).
Missouri được tách khỏi lực lượng sệt nhiệm tàu sảnh bay ngoài khơi Okinawa vào ngày 5 mon 5 cùng khởi hành hướng đến phía Ulithi.
The arsenal, a low square building in the old section of the city, was guarded by a small military detachment.
Kho vũ khí, một tòa nhà thấp hình vuông, nằm tại một khu cũ của thành phố, được một đơn vị chức năng quân đội canh giữ.
Jackson also sent a detachment to the west ngân hàng of the Mississippi to man two 24-pounders & two 12-pounders on the grounded warship USS Louisiana.
Jackson đã và đang gửi một đội mang đến bờ phía tây của sông Mississippi mang đến phía vị trí kia hai khẩu 24-pounders cùng hai khẩu 12-pounders trên tàu USS Louisiana.

Xem thêm: Có 1 Tỷ Nên Mua Xe Gì - Top 5 Ô Tô Giá 1 Tỷ Nên Mua Nhất 2020


She resumed guard duties in the German Bight on 3 July và continued in this role until 11 September, when Kaiserin was detached to lớn join the special unit assigned lớn Operation Albion.
Nó cù trở lại nhiệm vụ canh chống tại German Bight vào trong ngày 3 mon 7 và thường xuyên vai trò này cho tới ngày 11 tháng 9, khi Kaiserin được đến tách ra nhằm tham gia một 1-1 vị quan trọng trong Chiến dịch Albion.
Since the satellite was not designed to detach from its launch vehicle"s upper stage, the total mass in orbit was 508.3 kilograms (1,121 lb).
Vì vệ tinh không được thiết kế theo phong cách để tách khỏi tiến độ trên của sản phẩm phóng, tổng khối lượng trong hành trình là 508,3 kilôgam (1.121 lb).
Lucullus" legates were able to disrupt two separate detachments coming lớn the aid of Tigranes and even located & engaged the king"s forces in a canyon in the Taurus.
Tuy nhiên, đại sứ của Lucullus đã hoàn toàn có thể ngăn chặn hai đối kháng vị riêng biệt đến 90namdangbothanhhoa.vnện trợ Tigranes cùng phát hiện vị trí lực lượng ở trong nhà vua vào một hẻm núi của núi Taurus.
He is also not mentioned as holding any major independent position during the battle, unlike, for example, Craterus, Hephaistion, Peithon & Leonnatus – each of whom had sizable detachments under his control.
Ông cũng không được nhắc tới trong bất cứ vị trí chủ quyền nào của trận đánh, không hệt như Craterus, Hephaistion, Peithon giỏi Leonnatus, những người có một đội quân khủng dưới sự điều hành và kiểm soát của mình.
In the middle of the southern tundra, used lớn eating every three days và almost no drinking water while working, for never detach of the flock, which does not happen with other breeds introduced in recent years, as the Scottish Border Collie, or the Australian Kelpie.
Ở giữa vùng lãnh nguyên phía nam, chúng thường ăn ba ngày 1 lần và phần đông không uống nước trong lúc làm 90namdangbothanhhoa.vnệc, do chúng không bao giờ tách đàn, điều này không xảy ra với các giống không giống được ra mắt trong trong những năm gần đây, như Chó Border Collie Scotland hay Chó Kelpie Úc. ^ magallánico
Detached from this duty late in January 1945, Benson returned khổng lồ the United States for yard repairs và training during February.
Được tách khỏi nhiệm vụ này vào cuối tháng 1 năm 1945, Benson trở lại Hoa Kỳ để được thay thế sửa chữa trong xưởng tàu cùng huấn luyện vào tháng 2.
However, khổng lồ say that one is only one"s past would be to ignore a significant part of reality (the present & the future), while saying that one"s past is only what one was, would entirely detach it from oneself now.
Tuy nhiên, để nói rằng một fan chỉ là thừa khứ của người này sẽ bỏ qua một phần quan trọng của thực tế (hiện tại với tương lai), trong khi nói rằng vượt khứ của một bạn chỉ là những gì một người đã từng là, sẽ trọn vẹn tách rời vượt khứ khỏi chủ yếu họ bây giờ.
My loyalty khổng lồ Christian teachings was put to the thử nghiệm during the 1943 Christmas celebrations that were organized for our army detachment.
Sự trung thành với chủ của tôi với những sự dạy dỗ của đạo đấng Christ bị thách thức vào Lễ Giáng sinh năm 1943, khi dịp nghỉ lễ này được tổ chức cho toán quân đặc nhiệm của tôi.
The battalion-sized force was split up, with a 200-man detachment under Laycock at Souda to lớn cover the retreat of the hea90namdangbothanhhoa.vner units.

Xem thêm: 16 Tháng 2 Là Cung Gì - Cung Bảo Bình Sinh Ngày 16 Tháng 2


Lực lượng cung cấp tiểu đoàn này đã biết thành chia nhỏ tuổi ra, với cùng 1 đội 200 fan thuộc quyền 90namdangbothanhhoa.vnên bốn lệnh của đơn vị chức năng là Robert Laycock, đóng tại Souda để bảo đảm cuộc rút lui của các đơn vị hạng nặng trĩu hơn.
Danh sách truy vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M