Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là gì

     

- dịch vụ thương mại công trực đường mức độ 3:Là dịch vụ công trực tuyến được cho phép người sử dụng điền cùng gửi trực tuyến những mẫu văn bạn dạng đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung ứng dịch vụ được triển khai trên môi trường mạng. Việc thanh toán giao dịch lệ phí tổn (nếu có) vànhận hiệu quả được triển khai trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

- dịch vụ thương mại công trực tuyến mức độ 4:Là dịch vụ công trực tuyến có thể chấp nhận được người sử dụng giao dịch lệ phí tổn (nếu có) được tiến hành trực tuyến.Việc trả kết quả hoàn toàn có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu năng lượng điện đến fan sử dụng.

qqlive| nhà cái uy tín số 1 hiện nay tại việt nam