Divorce Là Gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Divorce là gì

*
*
*

divorce
*

divorce /di"vɔ:s/ danh từ sự ly dị (nghĩa bóng) sự lìa ra, sự tách bóc ra ngoại rượu cồn từ cho ly dị; ly dị (chồng vợ...) có tác dụng xa rời, làm lìa khỏi, tách bóc ra khỏito divorce one thing from another: tách bóc một đồ này thoát ra khỏi vật khácly hôn

Từ điển chuyên ngành Pháp luật

Divorce: ly hôn hoàn thành hôn nhân thích hợp pháp theo lệnh của tandtc theo quy định của một quốc gia.

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): divorce, divorcee, divorce, divorced

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): divorce, divorcee, divorce, divorced


*

*Xem thêm: Download Nhạc Hot Điều Gì Đến Sẽ Đến Mới, Tải Bài Hát Điều Gì Sẽ Đến Mp3

*

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

divorce

Từ điển Collocation

divorce noun

ADJ. amicable, uncontested | acrimonious, bitter | messy, painful | quick

VERB + DIVORCE want | apply for, ask for, file for, petition for, seek, sue for, want She filed for divorce in 1996. | get, obtain He told her that he was married but getting a divorce. | experience, go through She watched her parents go through an acrimonious divorce. | agree to, consent to lớn | contest These days divorce is rarely contested. | grant (sb) Over 50,000 divorces were granted last year. | refuse sb | kết thúc in An increasing number of marriages over in divorce.

DIVORCE + VERB come through He is waiting for the divorce to lớn come through before he remarries.

DIVORCE + NOUN court | case, proceedings | decree, settlement | figures, rate, statistics The divorce rate has been growing steadily since 1971. | law

PREP. ~ from her divorce from the pop star | ~ on the grounds of seeking a divorce on the grounds of cruelty

PHRASES grounds for divorce He cited adultery as grounds for divorce.

Từ điển WordNet


n.

v.
Xem thêm: Đau Dưới Lòng Bàn Chân Là Bệnh Gì Và Phải Xử Lý Ra Sao? Những Nguyên Nhân Nào Gây Ra Đau Lòng Bàn Chân

English Synonym and Antonym Dictionary

divorces|divorced|divorcingsyn.: disconnect disjoin divide separate