Độ Chia Nhỏ Nhất Là Gì

     
*
*
*
*
*

Khi sử dụng thước thẳng và compa nhằm đo 2 lần bán kính ngoài của miệng cốc (hình a) và 2 lần bán kính trong của cốc (hình b).

qqlive