ĐÔ ĐỐC LÀ GÌ

     
MỤC LỤC BÀI VIẾTI. Các cấp bậc quân hàm trong quận đội nhân dân  1. Cấp bậc quân hàm của sĩ quan 2. Cấp bậc quân hàm của quân nhân chăm nghiệp 3. Cấp bậc quân hàm của hạ sĩ quan, binh sĩII. Vệt hiệu nhận biết các cấp bậc hàm vào quân nhóm nhân dânIII. Hệ thống cấp bậc hàm vào Công an nhân dân 1. Sĩ quan, hạ sĩ quan tiền nghiệp vụ: 2. Sĩ quan, hạ sĩ quan trình độ kỹ thuật: 3. Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ:IV. Lốt hiệu nhận thấy các cấp bậc trong công an nhân dân
Các cấp độ trong công an, quân đội và dấu hiệu nhận biết
“Tôi tốt thấy những chiến sĩ công an fan thì mặc áo hiện có 2 sao fan thì tất cả 3 sao...và tôi lần khần họ đang làm công tác gì. Vậy tôi xin hỏi trong ngành công an với quân đội tất cả nhưng cấp bậc nào cùng dấu hiệu nhận thấy từng level đó? Xin cảm ơn! “_Thanh Nga ( Đồng Nai)

I. Các cấp bậc quân hàm trong quận đội nhân dân 

 1. Cấp độ quân hàm của sĩ quan

Theo phương pháp tại Điều 10 công cụ Sĩ quan tiền Quân team nhân dân nước ta 1999 thì level quân hàm của sĩ quan tiền gồm ba cấp, mười nhì bậc sau:- Cấp Uý gồm bốn bậc:+ thiếu uý;+ Trung uý;+ Thượng uý;+ Đại uý.- cấp Tá tất cả bốn bậc:+ thiếu tá;+ Trung tá;+ Thượng tá;+ Đại tá.- cấp cho Tướng có bốn bậc:+ thiếu thốn tướng, chuẩn chỉnh Đô đốc Hải quân;+ Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân;+ Thượng tướng, Đô đốc Hải quân;+ Đại tướng.

Bạn đang xem: đô đốc là gì

 2. Cấp bậc quân hàm của quân nhân siêng nghiệp

Theo lao lý tại Điều 16 Luật quân nhân chăm nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng năm ngoái thì level quân hàm của quân nhân chuyên nghiệp bao gồm:- Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp;- Trung tá quân nhân siêng nghiệp;- Thiếu tá quân nhân siêng nghiệp;- Đại úy quân nhân siêng nghiệp;- Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp;- Trung úy quân nhân chăm nghiệp;- Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp.

 3. Cấp độ quân hàm của hạ sĩ quan, binh sĩ

Theo Điều 8 Luật nhiệm vụ quân sự thì cấp bậc quân hàm của hạ sĩ quan, binh lực gồm:- Thượng sĩ;- Trung sĩ;- Hạ sĩ;- Binh nhất;- Binh nhì.

Xem thêm: Hạt Đười Ươi: Công Dụng, Cách Sử Dụng, Liều Dùng Và Lưu Ý Sử Dụng

II. Lốt hiệu phân biệt các cấp độ hàm trong quân đội nhân dân

III. Hệ thống cấp bậc hàm vào Công an nhân dân

Theo giải pháp tại Điều 21 Luật Công an nhân dân 2018 thì hệ thống level hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, đồng chí Công an nhân dân bao gồm:

 1. Sĩ quan, hạ sĩ quan lại nghiệp vụ:

a) Sĩ quan cung cấp tướng gồm 04 bậc:Đại tướng;Thượng tướng;Trung tướng;Thiếu tướng;b) Sĩ quan cung cấp tá có 04 bậc:Đại tá;Thượng tá;Trung tá;Thiếu tá;c) Sĩ quan cấp cho úy có 04 bậc:Đại úy;Thượng úy;Trung úy;Thiếu úy;d) Hạ sĩ quan tất cả 03 bậc:Thượng sĩ;Trung sĩ;Hạ sĩ.

 2. Sĩ quan, hạ sĩ quan trình độ chuyên môn kỹ thuật:

a) Sĩ quan cung cấp tá có 03 bậc:Thượng tá;Trung tá;Thiếu tá;b) Sĩ quan cấp cho úy gồm 04 bậc:Đại úy;Thượng úy;Trung úy;Thiếu úy;c) Hạ sĩ quan bao gồm 03 bậc:Thượng sĩ;Trung sĩ;Hạ sĩ.

Xem thêm: Ca Sĩ Hiền Hồ Profile - Tiểu Sử, Sự Nghiệp Và Đời Tư Nữ Ca Sĩ

 3. Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ:

a) Hạ sĩ quan nghĩa vụ có 03 bậc:Thượng sĩ;Trung sĩ;Hạ sĩ;b) Chiến sĩ nghĩa vụ có 02 bậc:Binh nhất;Binh nhì.

IV. Dấu hiệu nhận biết những cấp bậc vào công an nhân dân