Dozens Là Gì

     
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái nam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái mạnh BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v90namdangbothanhhoa.vn.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền đức Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
dozen
*
dozen************12dozenDozen is another word for twelve.<"dʌzn>danh trường đoản cú, số các là dozens hoặc ko thay đổi lúc đếm vật gì, viết tắt là doz tá (mười hai) two dozen books hai tá sách (số nhiều) những dozens of people không ít người dân dozens of times những lần (số nhiều) bộ 12 cái khổng lồ pachồng things in dozens đóng thành bộ 12 chiếc, đóng thành từng tá baker"s (devil"s, printer"s long) dozen tá 190namdangbothanhhoa.vn cái (một chiếc làm cho hoa hồng) khổng lồ talk nineteen to lớn the dozen nói lau láu láu miên man một tá
*
/"dʌzn/ danh từ số nhiều, ko thay đổi tá (mười hai) two dozen books nhị tá sách (số nhiều) những dozens of people đa số người dozens of times các lần (số nhiều) cỗ 12 cái khổng lồ paông xã things in dozens đóng góp thành cỗ 12 chiếc, đóng thành từng tá !baker"s (devil"s, printer"s long) dozen tá 190namdangbothanhhoa.vn dòng (một cái làm hoa hồng) !khổng lồ talk (go) nineteen to the dozen nói liến láu láu triền miên

*