Dự bị đại học tiếng anh là gì

     

prep school, university-preparatory school là các phiên bản dịch số 1 của "trường dự bị đại học" thành giờ đồng hồ Anh. Câu dịch mẫu: ↔


*

*

In 1972, Powell graduated from Georgetown Preparatory School, a Jesuit university-preparatory school.

Bạn đang xem: Dự bị đại học tiếng anh là gì


SSIS là một trường dự bị đại học khẳng định phát triển trí óc và cá nhân của mỗi học sinh để sẵn sàng cho một cuộc sống đời thường có mục tiêu như một công dân toàn cầu.
SSIS is a college preparatory school committed khổng lồ the intellectual và personal development of each student in preparation for a purposeful life as a global citizen.
Emily theo học tại trường Ibstock Place nghỉ ngơi Roehampton, miền đông London cho đến năm 16 tuổi, tiếp đến cô tiếp tục học trên trường Hurtwood House ở Dorking, Surrey, một trường dự bị đại học bốn thục nổi tiếng với chương trình huấn luyện và giảng dạy về nghệ thuật.
Blunt attended Ibstock Place School in Roehampton, southwest London and, at the age of 16, went khổng lồ Hurtwood House in Dorking, Surrey, a private sixth-form college known for its performing arts programme.
Sipilä tốt nghiệp trường đoản cú Puolanka lukio (trường trung học dự bị đại học tập của Phần Lan), xong xuôi kỳ thi tuyển sinh với điểm trên cao năm 1980.
Sipilä graduated from Puolanka lukio (Finland"s university-preparatory high school), completing the matriculation examination with high marks in 1980.
Ông học tại ngôi trường Trung học đại lý 6 đánh Đông sống Hà Trạch, trước lúc được nhấn vào học ngôi trường dự bị của Đại học Bắc khiếp năm 1915, nơi đang trở thành một bạn tham gia lành mạnh và tích cực của phong trào Văn hoá Mới.
He studied at Shandong No. 6 Pro90namdangbothanhhoa.vnncial High School in Heze, before being admitted lớn the preparatory school of Peking University in 1915, where he became an active participant of the New Culture Movement.
Trường giành cho sinh 90namdangbothanhhoa.vnên bậc đh nay thú vị sinh 90namdangbothanhhoa.vnên thuộc lứa tuổi trung giữ từ những trường công lập, chứ không hẳn chỉ đa phần thu hút sinh 90namdangbothanhhoa.vnên từ một số trường dự bị đại học sinh sống New England; có không ít sinh 90namdangbothanhhoa.vnên do Thái và đạo thiên chúa hơn được nhận, dù vẫn có ít sinh 90namdangbothanhhoa.vnên da đen, Hispanic, hay Á châu.
No longer drawing mostly from rich alumni of select New England prep schools, the undergraduate college was now mở cửa to stri90namdangbothanhhoa.vnng middle class students from public schools; many more Jews và Catholics were admitted, but few blacks, Hispanics or Asians.
Ông học tập dự bị đại họctrường cao đẳng Robert tại Istanbul rồi sau đó học phong cách xây dựng tại Đại học tập kỹ thuật Istanbul, một ngành cực kỳ gần với mong mơ trở thành họa sỹ của ông.
He was educated at Robert College secondary school in Istanbul & went on to lớn study architecture at the Istanbul Technical University since it was related to his real dream career, painting.
Ngôi trường dạy nghề lúc đầu bị giải thể và công tác dự bị đại học được tách bóc ra để ra đời Trường Bách khoa (Polytechnic School) độc lập vào năm 1907.

Xem thêm: Ai Camera Ai Là Gì ? Ưu Nhược Điểm Của Ai Camera Trên Điện Thoại


The vocational school was disbanded & the preparatory program was split off to khung an independent Polytechnic School in 1907.
Điều này cũng có thể hình thành một sự thay đổi trong ý nghĩa sâu sắc là thông qua các dự án như vậy tất cả các thành 90namdangbothanhhoa.vnên của những trường đại học tham gia sẽ bị ảnh hưởng.
This can also khung a turning point in the sense that through such projects all members of the participating universities will be affected.
Sau khi tốt nghiệp trường dự bị Hampshire (Hampshire Country School) làm 90namdangbothanhhoa.vnệc Rindge, New Hampshire vào khoảng thời gian 1966, bà liên tiếp học cử nhân tâm lý học tại Trường Đại học Franklin Pierce vào thời điểm năm 1970, rồi thạc sĩ về khoa học thú đồ dùng ở Đại học tè bang Arizona vào thời điểm năm 1975, rồi tiến sĩ khoa học thú trang bị ở Đại học Illinois tại Urbana-Champaign vào năm 1989.
After she graduated in 1966 from Mountain Country School, Grandin went on to earn her bachelor"s degree in human psychology from Franklin Pierce College in 1970, a master"s degree in animal science from Arizona State University in 1975, và a doctoral degree in animal science from the University of Illinois at Urbana–Champaign in 1989.
Năm 1913: các bài báo của Abel Fosdyk, một lời giải thích không rõ ràng về định mệnh của tàu Mary Celeste, được trình bày như là một trong những tài khoản thực thụ của A. Howard Linford của trường Đại học Magdalen, Oxford là hiệu trưởng của Peterborough Lodge, trường dự bị lớn nhất của Hampstead.
A short story from A Dreamer"s Tales 1913: The Abel Fosdyk papers, an apocryphal explanation of the fate of the Mary Celeste, were presented as a true tài khoản by A. Howard Linford of Magdalen College, Oxford, the headmaster of Peterborough Lodge, Hampstead"s largest prep school.
Phần mềm theo dõi của bên thứ ba như TaintDroid, một dự án nghiên cứu và phân tích trong trường đại học, song khi có thể biết được khi nào thông tin cá nhân bị nhờ cất hộ đi từ áp dụng đến những máy chủ đặt tại xa.
Third tiệc nhỏ monitoring software such as TaintDroid, an academic research-funded project, can, in some cases, detect when personal information is being sent from applications to lớn remote servers.
Trường đại học của ông bị ngừng hoạt động trong hai tháng vào năm 1905 sau sự kiện nhà nhật Đẫm máu: Stra90namdangbothanhhoa.vnnsky ko được phép tham dự kỳ thi sau cùng của trường pháp luật và ông dìm được bằng nửa-khóa sau đó trong thời điểm tháng 4 năm 1906.
The university was closed for two months in 1905 in the aftermath of Bloody Sunday: Stra90namdangbothanhhoa.vnnsky was prevented from taking his final law examinations and later received a half-course diploma in April 1906.
Linstow cũng dự loài kiến xây cổng Karl Johans, đại lộ nối cung điện và thành phố, với 1 quảng trường tưởng niệm một phần bị bao bọc bởi hầu hết tòa nhà đất của đại học Oslo, the nhà quốc hội (Storting) và những cơ quan khác.

Xem thêm: Trời Lạnh Nên Ăn Gì Ngon? 101 Món Ngon Trời Mưa Lạnh Cả Nhà Phê


Linstow also planned Karl Johans gate, the avenue connecting the Palace và the city, with a monumental square halfway to be surrounded by buildings for the University, the Parliament (Storting) và other institutions.
Rockefeller tin vào trào lưu Hiệu quả, lập luận rằng: "Để giúp một ngôi trường không hiệu quả, không tồn tại bệnh, không cần thiết là một sự lãng phí... Rất có chức năng là đầy đủ tiền đang bị lãng phí trong số dự án giáo dục đào tạo không chí lý để xây đắp một hệ thống đất nước giáo dục đại học phù hợp với nhu yếu của chúng tôi, giả dụ tiền đã làm được chuyển tìm hiểu đúng mục tiêu đó."
Rockefeller believed in the Efficiency Movement, arguing that: "To help an inefficient, ill-located, unnecessary school is a waste ... It is highly probable that enough money has been squandered on unwise educational projects to have built up a national system of higher education adequate to our needs, if the money had been properly directed to lớn that end."
Danh sách truy vấn vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M