Em Có Ước Gì Đâu

     

Trên đời này không tồn tại gì là độc nhất cả, tình cảm chỉ là cảm xúc bất chợt đi qua cuộc đời mình, nhưng nó đang theo thời gian và lòng bạn mà thay đổi. Trường hợp như bạn đó rời xa mình, thì nên học bí quyết chờ đợi. Hãy để thời gian rửa sạch vết thương, để trung ương hồn bản thân lắng lại rồi nỗi đau của bản thân cũng sẽ dần biến mất. Đừng mơ ước một tình yêu hoàn hảo, cũng đừng thổi phồng nỗi đau khi nó ko còn...


x youtube.com/watch?v=76lr10j9uLs"},"title":"%u1EAE","url":"https://www.youtube.com/watch?v=JEe7HJ_ndbQ","title":"M","url":"https://www.youtube.com/watch?v=YSqtv-3ijk8","title":"M","url":"https://www.youtube.com/watch?v=umqzEWyMw2U","title":"%u1ED8","url":"https://www.youtube.com/watch?v=slkCwdwrOZE","title":"T","url":"https://www.youtube.com/watch?v=EUjoLCkJMGw","title":"%u0110","url":"https://www.youtube.com/watch?v=D6uW8qCJT-A","title":"I","url":"https://www.youtube.com/watch?v=vo9Fja5x04o","title":"%u1EC0","url":"https://www.youtube.com/watch?v=eiUe8MUlZVU","title":"U","url":"https://www.youtube.com/watch?v=hkxvZvZDqBo","title":"K","url":"https://www.youtube.com/watch?v=WfMofcmjxhM","title":"%CC","url":"https://www.youtube.com/watch?v=XRuDQ6aYeD0","title":"D","url":"https://www.youtube.com/watch?v=VI0oxc4NVHU","title":"I","url":"https://www.youtube.com/watch?v=fQAhaft7JOE","title":"%u1EC6","url":"https://www.youtube.com/watch?v=OXasI7ozPz4","title":"U","url":"https://www.youtube.com/watch?v=yJu0U8oVYbE">}" >
*
*