Flying Colours Là Gì

     

Popular American Idioms # 64Thành ngữ Mỹ thường dùng, bài xích số 64WITH FLYING COLORS / CRY OVER SPILLED MILK


*

*

ính chào quí vị thính mang. Xin mời quý vị theo dõi và quan sát bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài bác số 64 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, vì chưng Hằng Tâm và Christopher Cruise phú trách nát.Quý Khách vẫn xem: Flying colors là gì

The two idioms we’re learning today are WITH FLYING COLORS and CRY OVER SPILLED MILK.

Bạn đang xem: Flying colours là gì

Trong bài học kinh nghiệm từ bây giờ, hai thành ngữ ta học tập là WITH FLYING COLORS với CRY OVER SPILLED MILK.

It’s the over of the school year. All students work hard, they study day & night khổng lồ pass exams either khổng lồ be promoted khổng lồ a higher level or graduate from their school. They know they need a good foundation for the next phase of their life.

Đã đến khi kết thúc niên học. Học sinh, sinch viên học chăm chỉ, họ học tập hôm mai nhằm thi đậu, lên lớp cao hơn, hoặc tốt nghiệp trường học của mình. Họ biết là bọn họ cần phải có căn phiên bản để sửa biên soạn mang đến bước vào trong cuộc sống.

MIKE: Mai Lan, my friend Bill is so depressed these days. That’s unusual, he’s normally not this type.Mai Lan, bạn của tôi, anh Bill, vẫn xuống tinh thần lắm. Thực là phi lý. Thường lúc anh ta không phải là bạn như thế.

MAI LAN: He’s usually quite upbeat, happy và energetic. Do you know what happened to lớn him?Anh là người luôn luôn nhiệt huyết, thú vui, đầy năng lượng. Anh gồm biết bao gồm Việc gì xẩy ra mang lại anh ấy không?

MIKE: Well. He failed a math kiểm tra, not a quiz, but a semester exam, a major part of his grade-point average.Ồ. Anh ta thi rớt một bài bác toán, chưa phải thi thường xuyên mà lại là thi cá nguyệt, một phần điểm mập khi tính điểm mức độ vừa phải cuối niên khóa.

MAI LAN: I can’t imagine Bill failing a major exam. He’s always ahead of his class.Tôi cần thiết tưởng tượng Bill thi rớt một bài thi quan trọng. Anh ta luôn luôn luôn tốt vào lớp.

MIKE: Bill’s smart. He failed the kiểm tra because he didn’t read the questions carefully and his answers were not to lớn the point.

Bill thông minh. Anh làm lỗi bài thi do ko hiểu kỹ thắc mắc đề nghị hồ hết câu vấn đáp của anh bất ổn đề.MAI LAN: That’s regrettable. Does he have another chance?Thực là đáng tiếc. Anh có cơ hội làm sao khác không?

MIKE: Not for this time. But there’s always one for the future.Lần này thì ko. Nhưng luôn luôn còn thời gian không giống sau đây.

MAI LAN: So what can you vày to cheer him up? What’s past is past. It doesn’t help to lớn be depressed. Don’t you agree?Vậy anh làm sao sẽ giúp anh ta lên tinc thần? Cái gì sẽ qua là đã qua. Buồn cũng không ích gì. Anh đồng ý không?

Tôi đồng ý là không bổ ích gì. Nhưng Bill bắt buộc một thời gian nhằm thế chiến thắng được sự thất vọng của anh ý. Anh thất vọng với bao gồm anh. Tôi sẽ bảo anh "stop crying over spilled milk".

Xem thêm: Jack Sparrow Là Ai - Huyền Thoại Cướp Biển Vùng Caribbean

MAI LAN: What vì chưng you mean?Anh gồm ý nói gì?

MIKE: To cry over spilled milk means to be unhappy about what cannot be undone. Cry C-R-Y over O-V-E-R spilled S-P-I-L-L-E-D milk M-I-L-K.To cry over spilled milk có nghĩa là ai oán lòng vì một việc đang xẩy ra mà không chuyển đổi được nữa. Việc đã rồi. Cry C-R-Y over O-V-E-R spilledS-P-I-L-L-E-D milk M-I-L-K.

MAI LAN: When the milk is spilled, you cannot get it back, right?Khi sữa đổ xuống rồi, không đem lại được, bắt buộc không ?

MIKE: Exactly. He can’t change the situation. What he can bởi vì is to lớn study seriously and be prepared for the next.Thế kia. Anh ta quan trọng thay đổi bài toán này. Việc anh làm được là học tập nghiêm túc và sẵn sàng chuẩn bị cho kỳ thi tới.

MAI LAN: Mike, this situation reminds me of what happened lớn me myself many years ago. One day, I bought a very expensive piece of silk and tried khổng lồ make a dress.Mike. cthị trấn này làm cho tôi suy nghĩ đến một cthị trấn xảy ra mang đến chủ yếu tôi các năm ngoái đây. Một hôm tôi cài đặt một khúc lụa khôn xiết mắc cùng cầm may một chiếc áo.MIKE: I can guess the rest of the story. You cut it wrongly và ruined the entire piece, right?Tôi đân oán được câu chuyện còn sót lại rồi. Cô giảm sai và hư hết miếng lụa, đề nghị không?

MAI LAN: So right, Mike. I was so sad, my mother told me not to lớn cry over spilled milk và start saving to lớn try again. She was right.Đúng vượt, Mike. Tôi bi ai lắm. Má tôi bảo tôi chớ tất cả cry over spilled milk. Chuyện sẽ rồi, ban đầu để dành riêng tiền với có tác dụng lại.

MIKE: Just lượt thích you, Bill will get out of this depression soon. He’ll be OK, he’ll get bachồng on trachồng.Cũng như cô, Bill đã thoát ra khỏi cơn xuống lòng tin và quay lại như xưa.

MAI LAN: I agree. Bill is a go-getter, he won’t give sầu up. He won’t repeat the same mistake.Tôi chấp nhận. Bill là ngườn năng nổ đạt mục đích. Anh sẽ không đầu hàng, ko làm cho lỗi như vậy nữa.

MIKE: I’m sure he’ll be careful the next time he takes a test. He’ll pass with flying colors.Tôi chắc hẳn rằng lần thi sau Bill đang cảnh giác. Anh vẫn thi đỗ “with flyingcolors”.

MAI LAN: What did you say? With flying colors?Anh nói gì vậy anh? With flying colors?

MIKE: That’s right. With flying F-L-Y-I-N-G colors C-O-L-O-R-S. He’ll pass with flying colors means he’ll pass easily, excellently.Đúng đó. With flying F-L-Y-I-N-G colors C-O-L-O-R-S. Anh ta vẫn thi đỗ “with flying colors” tức là đỗ thuận tiện, xuất dung nhan.

MAI LAN: I’m sure he will. Let’s hope by now he has stopped crying over spilled milk & is prepared to lớn pass the next demo with flying colors.Tôi đoán chắc hẳn anh ta vẫn như vậy. Hy vọng bây chừ anh sẽ quên chuyện đang rồi với chuẩn bị thi đậu kỳ cho tới thuận tiện, xuất sắc đẹp.

MIKE: Mai Lan, you know what, if you sign up for a beauty conthử nghiệm, you will qualify with flying colors.Mai Lan, cô biết không, nếu cô ghi danh dự cuộc thi sắc đẹp thì cô xứng đáng một cách xuất nhan sắc.

Xem thêm: Người Đàn Ông Không Bao Giờ Rơi Lệ, Người Đàn Ông Không Bao Giờ Khóc

MAI LAN: Oh, Mike. Stop joking.Ồ, Mike. Đừng gồm nói giỡn!

Hôm nay bọn họ vừa học tập nhì thành ngữ : WITH FLYING COLORS nghĩa là THÀNH CÔNG DỄ DÀNG, XUẤT SẮC và CRY OVER PILLED MILK tức thị THAN PHIỀN MỘT CHUYỆN ĐÃ QUA KHÔNG SỬA ĐƯỢC. Hằng Tâm và Christopher Cruise xin hứa hẹn chạm chán lại quí vị trong bài học kinh nghiệm cho tới.