Forensic accounting là gì

     
a process of examining a person"s or organization"s financial records to help find out whether a crime has been committed, or khổng lồ help with a legal case: She hired an expert in forensic accounting lớn find out whether her ex-husband is hiding some of his wealth.

Bạn sẽ xem: Forensic accounting là gì

Muốn học tập thêm?

Học các từ chúng ta cần giao tiếp một giải pháp tự tin. Internal forensic accounting investigations at 14 of its companies have revealed further accounting irregularities. These services included forensic accounting, business appraisals, employee benefits planning, strategic planning, và almost anything associated with financial parts of the clients business. Risk và strategic consulting is sometimes carried out alongside other activities such as corporate investigation, forensic accounting, employee screening or vetting, và the provision of security systems, training or procedures. The concentration and certificate in forensic accounting offer a nationally chất lượng course of study focused on helping accountants prepare khổng lồ participate in the growing specialty area of forensic accounting. những quan điểm của các ví dụ thiết yếu hiện quan điểm của các biên tập viên 90namdangbothanhhoa.vn 90namdangbothanhhoa.vn hoặc của 90namdangbothanhhoa.vn University Press hay của những nhà cấp cho phép.


Bạn đang xem: Forensic accounting là gì

*

*

*Xem thêm: Search Ngay Gg " Book Lịch Là Gì ? Tất Tần Tật Về Booking Có Thể Bạn Chưa Biết

*

cải cách và phát triển Phát triển từ bỏ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban chuột những tiện ích kiếm tìm kiếm dữ liệu cấp phép trình làng Giới thiệu kỹ năng truy cập 90namdangbothanhhoa.vn English 90namdangbothanhhoa.vn University Press cai quản Sự chấp thuận bộ lưu trữ và Riêng tứ Corpus Các điều khoản sử dụng /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*Xem thêm: Huy Popper Liên Quân - Bình Luận Viên Huy Popper

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 giờ đồng hồ Việt English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語