Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha nghĩa là gì

     
l> :: TU VIEN HOA SEN :: function getTitle() document.write(""); document.write(""); với hận khử hận thù,Ðời này không có được.Không hận khử hận thù,Là định lao lý ngàn thu. setTypingMode(4); Pass: Quên mật khẩu? kinh tạng


Bạn đang xem: Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha nghĩa là gì

*

Bát-nhã chổ chính giữa Kinh (Phan xung khắc Nhượng dịch )

BẢN DỊCH IQuán âm người yêu Tát hải hà, thực hành thực tế bát-nhã ba-la-mật thời: Ngài cần sử dụng trí tuệ quán soi, Thấy rằng năm uẩn ba đời rất nhiều không.Bạn đang xem: Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha tức thị gì

vượt qua khổ não mịt mùng, Nghe trên đây Xá-lợi-phất, ông nhớ là: sắc kia chẳng khác không mà, không nào không giống sắc, nhan sắc là không đây. Lâu tưởng hành thức cũng vầy, Tướng ko muôn pháp xưa nay chớ lầm. Chẳng sinh chẳng diệt thường năng, Chẳng dơ chẳng sạch sẽ chẳng tăng sút gì. Trong không mảy sắc đẹp không hề, thọ hành tưởng thức đều bề đầy đủ không. đôi mắt tai mũi lưỡi ý thân, Sắc hương vị xúc pháp thanh không thì: Sáu căn thấy biết thật chi, ko vô minh dứt, không gì vô minh. Tử sinh với chấm dứt tử sinh, thuộc là tứ đế thực tình đông đảo không. Trí tuệ triệu chứng đắc chẳng hòng, còn gì khác chỗ đắc nhọc lòng nữa đâu. Nương vào bát-nhã bấy lâu, Biết bao Bồ-tát đi sâu thực hành. Dẹp tan chướng ngại vật quanh mình, rất nhiều điều chẳng khiến cho hoảng kinh, óc phiền. Xa lìa mộng tưởng hòn đảo điên, Niết-bàn rốt rào an nhiên tỏ tường. Ba-la-mật, trí diệu thường, tía đời chư Phật mượn con đường nương qua. Tình nhân đề tột đỉnh hội chứng ra, đề nghị coi bát-nhã ba-la-mật là: Là lời thần chú sâu xa, Là lời thần chú thật là quang quẻ minh. Là lời thần chú anh linh, Là lời thần chú thành tâm cao siêu.

Xem thêm: Mơ thấy người yêu cũ đánh con gì nổ lớnXem thêm: Shang Chi Là Ai - Trailer Bom Tấn 'Shang

Tiêu diệt khổ não trăm chiều, Muôn đời sống động chẳng điều chi sai. Ngài liền tuyên đọc chú này, Để fan trì niệm sáng sủa bày chân tâm. Ga-tê ga-tê pa-ra-ga-tê Pa-ra-sam-ga-tê bu-đi-sva-ha (Đi đi đừng gồm băn khoăn, Bờ kia bến giác đang gần cho nơi. Các ngài bồ-tát chớ rời, Bờ tê bến giác chuẩn bị rồi, đi đi!) --------------------------------------------------------------------------------BẢN DỊCH IIQuán trường đoản cú Tại thực hành thực tế trí tuệ, Bát-nhã ba-la-mật sáng ngời, Bấy giờ Bồ-tát sáng sủa soi, Thấy rằng năm uẩn ba đời đều không O Độ toàn bộ qua vòng khổ ách, Hãy nghe này, Xá-lợi-phất ông! dung nhan nào tất cả khác gì không, ko nào khác sắc, nhan sắc không vốn đồng. Cả thọ, tưởng, thức, hành cũng thế, Tánh chân không các pháp viên thành Thảy số đông chẳng diệt, chẳng sanh, Chẳng nhơ, chẳng sạch, chẳng tăng giảm gì. O vào chân ko chẳng hề gồm sắc, Chẳng thọ, tưởng, hành, thức trong không. Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân, Sắc, thanh, vị, xúc, pháp, hương không còn. Không nhãn thức mang đến không ý thức, không vô minh hoặc hết-vô-minh, không điều già bị tiêu diệt chúng sanh, không còn già, không còn chết chân tình cũng không. O ko trí huệ cũng không bệnh đắc, Bởi gồm gì là chỗ đắc đâu. Lâu nay Bồ-tát dựa vào, Ba-la-mật ấy, thẳm sâu thực hành, hồ hết chướng hổ ngươi quanh mình tan biến, Mọi câu hỏi đều chẳng khiến cho hoảng kinh, Xa lìa mộng tưởng đảo điên, Niết-bàn rốt ráo an nhiên thanh nhàn. O Ba-la-mật rõ ràng trí tuệ, Mà ba đời chư Phật nương qua, Bồ-đề vô thượng hội chứng ra, yêu cầu xem Bát-nhã ba-la-mật là: Lời thần chú nâng cao bậc nhứt, Lời chú thần siêu mực quang đãng minh, Chú thần cao quý anh linh, Là lời thần chú thành tâm cao siêu. O Trừ xong được phần nhiều điều nhức khổ, Đúng như vầy muôn thuở không sai. Ngài lập tức tuyên nói chú này, Để fan trì niệm sáng bày chơn tâm: Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Svaha. (3 lần) OOO