HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

Cách cài game app android cho ios? chúng ta tìm kiếm tin tức về . Kỵ Sĩ long tổng thích hợp thông tin từ không ít nguồn. Hy vọng sẽ hữu dụng với bạn. Nào chúng ta ban đầu thôi

Lợi nhuận bán sản phẩm là gì?Giải quyết lợi nhuận

Hàng chào bán bị trả lại là số đông sản phẩm nhằm mục đích mục đích chi tiêu và sử dụng nhưng bị người mua trả lại do vi phạm về chất lượng, chủng loại và quy cách.

Bạn đang xem: Hàng bán bị trả lại tiếng anh là gì

*

Định nghĩa

Doanh số bán hàng tăng lênbằng giờ đồng hồ Anh khidoanh số bán hàng quay trở lại.Hàng bánbịtrả lạilà sản phẩm nhằm mục đích mục đích tiêu dùng nhưng bị người mua trả lại do phạm luật về hóa học lượng, chủng các loại và quy cách.

Khách hàng trả lại sản phẩm thường do nguyên nhân: vi phạm cam kết, vi phạm luật hợp đồng mến mại, người tiêu dùng xấu, quality không phù hợp lý, sai chủng loại, quy cách.

Xử lý sản phẩm trả lại theo thông bốn 200 và thông tư 133

● Nếu công ty sử dụng chính sách kế toán theo thông bốn 200, thì các khoản trả lại được hạch toán vào thông tin tài khoản 521 – các khoản bớt trừ doanh thu (chi máu đến thông tin tài khoản 5212 – trả lại) và cuối kỳ sau.Cuối kỳ, tổng thể tiền bán hàng bị trả lại (tài khoản 5212) vẫn phát sinh vào kỳ được kết gửi sang tài khoản 511 – “Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ”, ghi:

Dr.511 – bán sản phẩm và dịch vụ

Có TK 5212 – các khoản giảm trừ doanh thu

● Nếu doanh nghiệp sử dụng cơ chế kế toán theo Thông tư 133 thì hàng chào bán bị trả lại được hạch toán mặt nợ tài khoản 511 – Thu nhập bán hàng và cung cấp dịch vụ (thông tin theo tài khoản cấp 2 tương ứng) và tại cuối kỳ.Việc chuyển khoản qua ngân hàng vào tài khoản 511 là không yêu cầu thiết, vì hàng hoá bị trả lại được ghi nhấn vào bên nợ của thông tin tài khoản 511.

Đối với những người bán (bên trả lại sản phẩm hóa)

a) Khi bán hàng cho khách hàng:Căn cứ vào hóa đơn bán sản phẩm và những chứng trường đoản cú kèm theo, ghi:

– Để đề đạt doanh thu bán hàng phải ghi:

DR.111, 112, 131

Có TK 511: giá thành chưa bao hàm thuế

Tài khoản 333: Thuế và các khoản đề xuất nộp công ty nước.

– Để đề đạt giá vốn cung cấp của sản phẩm hoá vẫn bán, ghi:

Nợ TK 632 – giá chỉ vốn sản phẩm bán

Có TK 155,156,…: Trị giá thực tế của hàng hóa đã bán

b) sau khi nhận hàng trả lại:Căn cứ vào hoá đối kháng trả lại và những chứng từ kèm theo, kế toán tài chính phải tiến hành như sau:

– Để đề đạt giá vốn của hàng cung cấp bị trả lại, ghi:

DR. 155,156, … Trị giá thực tế của hàng hóa đã cung cấp (giá vốn hàng bán)

Có TK 632: giá thành trả lại

– Để phản ánh các khoản thu nhập từ hàng bán bị trả lại, ghi:

Nợ TK 5212 – hàng trả lại đã cung cấp (nếu Công ty áp dụng Thông bốn 200)

Dr.511- thu nhập cá nhân từ bán hàng hóa và hỗ trợ dịch vụ (nếu công ty áp dụng thông tư 133)

DR. 333: Thuế và các nghĩa vụ khác so với nhà nước: Số thuế được giảm tương xứng với quý giá của hàng hóa bị trả lại.

Có những TK 111, 112, 131: tổng số tiền của hàng bán bị trả lại.

Lưu ý: vào trường thích hợp không tách được ngay các khoản thuế phải nộp thì kế toán tài chính ghi thừa nhận doanh thu, doanh thu bán sản phẩm bị trả lại, bao hàm cả các khoản thuế cần nộp.

– giả dụ có giá cả trong quy trình trả hàng:

Dr.641 – giá cả phân vấp ngã (theo thông tứ 200)

Dr.6421 – chi tiêu phân ngã (theo thông tư 133)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có những TK 111, 112...

Đối với người tiêu dùng (người trả lại)

a) Beim Kauf von Waren:Erfassen Sie anhand der Kaufrechnung und der dazugehörigen Dokumente:

Belastungen der Konten 152, 153, 156, …

Dr 133 – Abzugsfähige Mehrwertsteuer

Es gibt Konten 111, 112, 331.

b) Bei Warenrücksendungen:Gemäss Warenrücknahmerechnung und den dazugehörigen Dokumenten sind folgende Konten zu führen:

Drs 111, 112, 331: Gesamtwert der Retouren

Konten 152, 153, 156…: Wert der retournierten Ware (nach Einkaufswert – Preis ohne MwSt.)

Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừtương ứng cùng với trị giá hàng trả lại.

Lưu ý:Nếu doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo cách thức trực tiếp thì trị giá chỉ hàng mua, trị giá chỉ hàng trả lại bao gồm cả thuế GTGT.

(Tài liệu tham khảo: bí quyết hạch toán hàng bán bị trả lại theo thông bốn 200 cùng thông tư 133, thông tin kế toán)

Hàng bán Bị Trả Lại trong tiếng Anh là gì: Định nghĩa, ví dụ

Trong các cuộc hội thoại hay đều sách báo có yếu tố ghê doanh, các bạn thường phát hiện những từ với yếu tố siêng ngành.

Hôm ni StudyTiengAnh vẫn cùng đông đảo người khám phá tất tần tật về sản phẩm & hàng hóa bán bị trả lại trong tiếng Anh nhé!!!

*

(MO TA HANG BAN BI TRA LAI)

1. Những từ về hàng phân phối bị trả lại trong giờ Anh:

SALES RETURN/´seilz/ /ri’tə:n/


Định nghĩa:

Là các sản phẩm đã được khẳng định tiêu thụ, nhưng lại do vi phạm luật về phẩm chất, chủng loại, qui phương pháp hay form size nên bị người mua hoàn trả lại.

Loại từ:danh từ có thể đếm được

Countable noun:

After you finish this informations, our delivery company will convey sales return to the address which is written on it.Sau khi bạn hoàn thành những thông tin này, công ty vận chuyển công ty chúng tôi sẽ gởi hàng buôn bán bị trả lại đến địa chỉ cửa hàng được ghi bên trên nó.We only receive sales return when mistake belong to our organization so please kiểm tra it carefully.Chúng tôi chỉ nhấn hàng chào bán bị trả lại lúc lỗi thuộc về công ty của cửa hàng chúng tôi vì vậy hãy đánh giá nó cẩn thận.

2. Cấu trúc và các cách thực hiện trong giờ đồng hồ anh:

(MO TA HANG BAN BI TRA LAI)

According lớn policy of government & a lot of things, sales returns can be paid by seller or buyer.Theo như cơ chế của cơ quan chỉ đạo của chính phủ và không ít yếu tố, hàng cung cấp bị trả lại có thể được trả bởi người chào bán hoặc fan mua.

Trong câu “sales return” cai quản ngữ vào câu.

Sales returns will be in here next month, so you need to lớn be in here that time lớn receive it.Những hàng chào bán bị trả lại đã ở đây trong tháng tới, bởi vậy bạn phải ở phía trên thời đặc điểm này để dìm nó.

After we receive sales returns, accounting department of company wil calculate it and write in financial statement in that quarter or month.Sau khi bọn họ nhận hàng buôn bán bị trả lại, phần tử kế toán của công và tính nó cùng viết vào bảng report tài thiết yếu trong quý kia hoặc tháng đó.

Trong câu“sales return”làm tân ngữ vào câu.

Please fill this survey before our car will convey sales return khổng lồ your factory behind the mountain.Hãy điền rất nhiều tờ điều tra khảo sát này trước khi xe của công ty chúng tôi vận chuyển hàng buôn bán bị trả lại đến nhà máy của những bạn.

Sales return book is used to take cảnh báo information và money of hàng hóa which is returned.Sổ ghi hàng cung cấp bị trả lại được dùng làm ghi chú lại tin tức và sốn chi phí của thành phầm cái nhưng mà bị hoàn trả lại.Sales return maximization is desire of many companies.Tối nhiều hóa doanh số luôn là ao ước của khá nhiều công ty.

3. Một số trong những từ, nhiều từ tương quan đến hàng phân phối bị trả lại:

*

(MO TA HANG BAN BI TRA LAI)

Sales return books:sổ ghi sản phẩm & hàng hóa bán bị trả lại.

In accounting department, you will see sales return books which is putted on the table.Trong phòng kế toán, bạn sẽ thấy đầy đủ quyển số ghi hàng hóa bán bị trả lại được ném lên bàn.

Good sales: lợi nhuận bán hàng.

Xem thêm: “Hiện Đại Thứ Hai” Và Nền Văn Hóa Công Luận Là Gì ? Nghĩa Của Từ Công Luận Trong Tiếng Việt

When accounting department receive sales return, they have khổng lồ know good sales which is deducted tax.Khi phòng kế toán nhấn hàng chào bán bị trả lại, họ phải ghi nhận doanh thu bán hàng khi được khấu trừ thuế.Good sales of the last month of the year is very important.Doanh thu bán hàng vào các tháng cuối của năm siêu quan trọng.

Taxes và payable to state budget:thuế và các khoản cần nộp đơn vị nước.

The deduction from revenue:các khoản giảm trừ doanh thu.

There are a lot of things khổng lồ make the deduction from revenue of a company such as sales return, etc.Có rất nhiều thứ tạo ra đên các khoản giảm lợi nhuận của một công ty như là hàng bán bị trả lại,..

Cost of good sold:giá vốn sản phẩm bán.

A great khuyến mãi of institution just receives sales returns, when buyer accepts to be paid cost of goods sold.Nhiều tổ chức triển khai chỉ nhậnhàng chào bán bị trả lạikhi tín đồ mua gật đầu đồng ý được trả giá chỉ vốn hàng chào bán của sản phẩm.

Purchase rate:giá mua sắm và chọn lựa hóa.

Purchase rate can be changed if product is sales return.Giá mua sắm hóa rất có thể bị biến hóa nếu thành phầm đó là hàng bán bị trả lại.Purchase rate is able lớn fix to lớn have acception between buyer và seller.Giá download hàng rất có thể chỉnh sửa để sở hữu sự đồng ý giữa người mua và tín đồ bán.

Selling expense:chi phí bán hàng.

Selling expense of sales return will be excluded in revenue of company in that quarter or month.Chi phí bán hàng củahàng bán bị trả lạisẽ bị loại trừ vào doanh của người tiêu dùng trong quý đó hoặc mon đó.Selling expenses depend on demanding và suppling on the market.Chi phí bán sản phẩm phụ nằm trong vào nhu yếu và đáp ứng trên thị trường.

Sales return allowances:phụ cấp bán sản phẩm trả lại.

You will be gived sales return allowances when you agree selling this hàng hóa of ABC company.Bạn đã được bộ quà tặng kèm theo phụ cấp bán sản phẩm trả lại lúc bạn chấp nhận việc chào bán đi sản phẩm này của khách hàng ABC.

VAT deducted: thuế giá trị tăng thêm được khấu trừ.

Government will support company by giving VAT deducted for sales returns.Chính bao phủ sẽ hỗ trợ công ty bằng việc hỗ trợ thuế giá chỉ trị ngày càng tăng đã được khấu trừ cho hầu như hàng buôn bán bị trả lại.

Total value of sales return:tổng cực hiếm hàng buôn bán bị trả lại.

Total value of sales return usual is cheaper or same with ordinary goods.Tổng giá chỉ tri hàng cung cấp bị trả lạithông thường xuyên rẽ hơn hoặc bởi với những hàng hóa thông thường.

Value of sales return:giá trị hàng phân phối trải lại.

The value of sales return is equal the value at purchase minus the price without tax.Giá trị hàng chào bán trả lại bởi lúc cài trừ giá trị trừ giá trị chưa thuế.

Hi vọng với nội dung bài viết này đã giúp các bạn hiểu hơn về hàng cung cấp bị trả lại!!!

Hàng bán Bị Trả Lại giờ Anh Là Gì

Thuật ngữ tiếng anh chăm ngành kế toán thông dụng– Để quá trình của bạn được dễ dãi và tiện lợi hơn, bạn luôn luôn phải có kiến thức về giờ đồng hồ Anh chuyên ngành. Đối với ngành kế toán cũng vậy. Sau đây, cửa hàng chúng tôi sẽ tổng hợp list từ vựng giờ anh siêng ngành kế toán tài chính – truy thuế kiểm toán mà chúng ta hay chạm mặt trong nghành nghề dịch vụ này, mong muốn chúng đang giúp chúng ta dễ dàng thao tác làm việc trong môi trường thiên nhiên kế toán- truy thuế kiểm toán bằng giờ Anh dễ ợt hơn.Bạn vẫn xem:Hàng bán bị trả lại giờ đồng hồ anh là gì

*

**Dưới đây là những từ vựng giờ đồng hồ Anh chăm ngành kế toán thông dụng tốt nhất hiện nay, cùng cửa hàng chúng tôi tìm gọi qua nhé!

1. Accounting entry: cây viết toán

2. Accrued expenses: giá thành phải trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments to suppliers : Trả trước fan bán

5. Advances to lớn employees: trợ thì ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng bằng phẳng kế toán

8. Bookkeeper: người lập báo cáo

9. Capital construction: phát hành cơ bản

10. Cash: tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gởi ngân hàng

12. Cash in hand : Tiền phương diện tại quỹ

13. Cash in transit: Tiền vẫn chuyển

14. Check and take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: giá thành xây dựng cơ bản dở dang

16. Cost of goods sold: giá vốn bán hàng

17. Current assets: gia tài lưu động và đầu tư ngắn hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ nhiều năm hạn mang lại hạn trả

19. Deferred expenses: giá thành chờ kết chuyển

20. Deferred revenue: người mua trả chi phí trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế tài sản thắt chặt và cố định vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài chính

24. Equity & funds: Vốn cùng quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: chi phí hoạt rượu cồn tài chính

28. Extraordinary expenses: túi tiền bất thường

29. Extraordinary income: thu nhập cá nhân bất thường

30. Extraordinary profit: lợi nhuận bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: sản phẩm tồn kho

35. Fixed asset costs: Nguyên giá chỉ tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

36. Fixed assets: tài sản cố định

37. General and administrative expenses: chi phí làm chủ doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng giữ hộ đi bán

39. Gross profit: roi tổng

40. Gross revenue: lợi nhuận tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập chuyển động tài chính

42. Instruments & tools: Công cụ, cơ chế trong kho

43. Intangible fixed asset costs: Nguyên giá tài sản thắt chặt và cố định vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản cố định vô hình

45. Intra-company payables: đề nghị trả các đơn vị nội bộ

46. Inventory : hàng tồn kho

47. Investment và development fund: Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển

48. Itemize: Mở đái khoản

49. Leased fixed asset costs: Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản cố định thuê tài chính

51. Liabilities: Nợ yêu cầu trả

52. Long-term borrowings: Vay lâu năm hạn

53. Long-term financial assets: các khoản chi tiêu tài chính dài hạn

54. Long-term liabilities: Nợ nhiều năm hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: những khoản nắm chấp, ký kết cược, ký kết quỹ nhiều năm hạn

56. Long-term security investments: Đầu tư thị trường chứng khoán dài hạn

57. Merchandise inventory: hàng hoá tồn kho

Bạn sẽ xem: Thuật ngữ giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán tài chính thông dụng

58. Net profit: roi thuần

59. Net revenue: lệch giá thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp

61. Non-business expenditures: chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản cố định và đầu tư chi tiêu dài hạn

63. Operating profit: lợi nhuận từ chuyển động SXKD

64. Other current assets: gia tài lưu hễ khác

65. Other funds: Nguồn gớm phí, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ lâu dài khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: các khoản bắt buộc thu khác

69. Other short-term investments: Đầu tư thời gian ngắn khác

70. Owners” equity: nguồn vốn chủ sở hữu

71. Payables to lớn employees: phải trả người công nhân viên

72. Prepaid expenses: chi phí trả trước

73. Profit before taxes: lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: lợi nhuận từ hoạt động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng download đang đi trên đường

77. Raw materials: Nguyên liệu, vật liệu tồn kho

78. Receivables: các khoản buộc phải thu

79. Receivables from customers: nên thu của khách hàng hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận chưa phân phối

83. Revenue deductions: những khoản giảm trừ

84. Sales expenses: giá thành bán hàng


85. Sales rebates: áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá bán hàng

86. Sales returns: Hàng cung cấp bị trả lại

87. Short-term borrowings: vay mượn ngắn hạn

88. Short-term investments: các khoản đầu tư tài bao gồm ngắn hạn

89. Short-term liabilities: Nợ ngắn hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits—- các khoản chũm chấp, ký cược, ký kết quỹ ngắn hạn

91. Short-term security investments: Đầu tư chứng khoán ngắn hạn

92. Stockholders” equity: nguồn chi phí kinh doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: tài sản thừa đợi xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

95. Taxes & other payables to the State budget—- Thuế và các khoản phải nộp đơn vị nước

96. Total assets: tổng cộng tài sản

97. Total liabilities and owners” equity: tổng cộng nguồn vốn

98. Trade creditors: buộc phải trả cho người bán

99. Treasury stock: cổ phiếu quỹ

100. Welfare và reward fund: Quỹ khen thưởng và phúc lợi

**Một số từ vựng chuyên ngành lúc kế toán thao tác làm việc với ngân hàng:

1. Tài khoản holder: nhà tài khoản

2. Accounts payable: tài khoản nợ phải trả

3. Accounts receivable: tài khoản phải thu

4. Accrual basi: phương thức kế toán dựa trên dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lời chênh lệch

7. Ngân hàng card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá cả)

10. Capital: vốn

11. Karteninhaber: Karteninhaber

12. Kassenbasis: Abrechnungsmethode basierend auf den tatsächlichen Einnahmen – tatsächlichen Ausgaben

13. Hinterlegungsbescheinigung: Hinterlegungsbescheinigung

14. Clear: Clearing

15. Kapitalkosten: Kapitalkosten

16. Verrechnungsscheck: Scheck per Überweisung bezahlt

17. Sollsaldo: Sollsaldo

18. Lastschrift: Lastschrift

19. Schulden: Schulden

20. Defizit: Defizit

21. Geld einzahlen: Einzahlung

22. Khấu hao: giảm giá

23. Cổ tức: cổ tức

24. Tie: Tie

25. Giấy ủy quyền: Giấy ủy quyền

26. điều khoản không thẻ: phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

27. Account statement: sao kê tài khoản (tài khoản)

28. Tín phiếu kho bạc: Tín phiếu kho bạc

29. Cổ phiếu quỹ: cổ phiếu quỹ

**Một số từ bỏ vựng về kế toán tài chính quản trị:1. Kế toán: Kế toán

2. Chi phí quản lý chung: bỏ ra phí làm chủ kinh doanh

3. Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp: Corporate Income Tax

4. Giá thành hoạt động tài chính: ngân sách hoạt cồn tài chính

5. Các chỉ số tài chính: những chỉ số tài chính

6. Cho vay vốn dài hạn: những khoản cho vay dài hạn

7. Kiểm toán: kiểm toán

8. Tài sản, nhà máy và thiết bị: tài sản, nhà máy và thiết bị

9. Auditor (cpa): Người reviews (cpa)

10. Vốn đăng ký: Vốn đăng ký

11. Vốn lưu giữ động: Vốn giữ động

12. Giá cả lưu kho: giá thành để gia hạn hàng tồn kho

13. Giảm giá: sút giá

14. Nguyên tắc giá cả mua lại

**Công thức giờ đồng hồ anh tiếp xúc chuyên ngành kế toán:

Chi phí tiếp tế / chi phí sản xuất (chi phí sản xuất) = tồn kho ban đầu + mua sắm và chọn lựa – tồn kho sau cuối (chủ yếu so với các công ty thương mại)

Tỷ lệ thắng khắc ghi = doanh thu – giá vốn mặt hàng bán) / giá chỉ vốn mặt hàng bán

Chi phí thuế các khoản thu nhập = thuế suất thuế thu nhập cá nhân x PBIT

Lợi nhuận sau thuế = PBIT – túi tiền thuế thu nhập

Lợi nhuận gộp = lệch giá – giá vốn sản phẩm bán

Tỷ suất lợi tức đầu tư biên = lợi nhuận – giá vốn sản phẩm bán) / doanh thu

Mua mặt hàng = buộc phải trả người bán cuối cùng – mở khoản yêu cầu thu người sử dụng + chiết khấu tiền mặt đã nhận + thanh toán tiền mặt cho nhà cung ứng + đúng theo đồng giữa các khoản đề xuất thu và các khoản đề xuất trả = số dư vào cuối kỳ – mở bảng cân đối kế toán + tách khấu đã nhận được + giao dịch thanh toán cho nhà hỗ trợ + bù trừ giữa những khoản buộc phải thu và đề nghị trả.

Giá trị sổ sách = chi tiêu mua lại – khấu hao lũy kế = giá bán trị còn lại = tổng – khấu hao lũy kế

Khấu hao hàng năm = chi tiêu mua lại – giá trị còn lại / thời gian sử dụng.

Chi phí cấp dưỡng = thành phầm dở dang + tổng chi tiêu sản xuất – sản phẩm dở dang

**Các ký kết hiệu viết tắt bởi tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành kế toán:

GAAP: các nguyên tắc kế toán tài chính được gật đầu đồng ý chung

IAS: chuẩn mực kế toán quốc tế

IFRS: chuẩn mực kế toán tài chính quốc tế

IASC: Ủy ban chuẩn mực kế toán tài chính Quốc tế

EBIT: thu nhập cá nhân trước lãi vay và thuế

EBITDA: các khoản thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao với khấu hao

COGS: giá bán vốn hàng bán

FIFO (First In First Out): Nhập trước – Xuất trước

LIFO (Last In First Out): Last In First Out Methode

Bài viết:Thuật ngữ kế toán chung bằng tiếng AnhTrên đấy là những từ bỏ vựng kế toán thông dụng nhất trong ngẫu nhiên doanh nghiệp nào.

Xem thêm: Thuốc Colergis Có Tác Dụng Gì, Số Đăng Kí, Tác Dụng, Liều Dùng, Tác Dụng Phụ?

Để làm tốt hơn trong bất kỳ lĩnh vực như thế nào của ngành kế toán, bạn rất cần được hướng dẫn vày các xu hướng trong nghề nghiệp của người tiêu dùng ngay bây giờ.Có lẽ cách cực tốt và kết quả nhất là không ngừng nâng cấp kiến ​​thức và tay nghề làm việc của chính mình thông qua việc huấn luyện kế toán tại những trung tâm.

Video Hàng bán bị trả lại giờ anh là gì