Herein là gì

     

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ 90namdangbothanhhoa.vn.Học các từ bạn cần giao tiếp một biện pháp tự tin.
Bạn đang xem: Herein là gì

We will review herein some of the evidence and the caveats surrounding the neurodevelopmental hypothesis.
This proportion, which was later analysed by the traditional method, is referred lớn herein as the score rating.
Much of what we will discuss herein concerns the rapid progress that has been made in just a few years since this last significant step.
I then describe outstanding problems that must be solved for the techniques outlined herein khổng lồ come to fruition.
Subsequently, parasite mortality was observed so commonly at other localities that statistical analyses và morphological studies were feasible (reported herein).
The data presented herein are part of forest inventories considering all kích cỡ classes of trees và palms.
Under the conditions described herein, flowers that formed late in the period of flowering contributed little khổng lồ seed set và to yield potential.
But herein lies the complex task of dissecting this relationship between the women"s movement và the regime.
Some further extensions are given herein which allow for drops which may be deformed by the flow and include the effect of surface tension.
The surgical technique described herein offers new hope in avoiding postoperative aortic insufficiency.
However, photographs và copies of the inscriptions are included herein for the sake of completeness.
những quan điểm của những ví dụ không thể hiện cách nhìn của các chỉnh sửa viên 90namdangbothanhhoa.vn 90namdangbothanhhoa.vn hoặc của 90namdangbothanhhoa.vn University Press hay của các nhà cấp phép.


Xem thêm: Nhà Văn Vũ Thư Hiên Là Ai - Vũ Thư Hiên Chưa Hết Bệnh Nói Dóc (Tiếp Theo)

*

*

*

*

phát triển Phát triển tự điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột những tiện ích kiếm tìm kiếm tài liệu cấp phép
giới thiệu Giới thiệu kĩ năng truy cập 90namdangbothanhhoa.vn English 90namdangbothanhhoa.vn University Press làm chủ Sự chấp thuận bộ nhớ và Riêng bốn Corpus Các điều khoản sử dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 giờ Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
English–Dutch Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng bố Lan Tiếng tía Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: 10 Loại Rau Dễ Trồng Rau Gì Dễ Nhất Và Nhanh Cho Ăn Nhất Vào Mùa Hè

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語