HIỆU QUẢ LÀ GÌ ? KHÁI NIỆM VỀ LÀM VIỆC HIỆU QUẢ

     
kết quả (tiếng Anh: Efficiency) được xác minh bởi tỉ số giữa hiệu quả đạt được và giá cả bỏ ra để đạt được kết quả đó.
*

Hiệu quả

Khái niệm

Hiệu quả trong giờ đồng hồ Anh điện thoại tư vấn là: Efficiency.

Bạn đang xem: Hiệu quả là gì ? khái niệm về làm việc hiệu quả

- hiệu quả xét ở góc cạnh độ kinh tế tài chính học vĩ mô:

+ hiệu quả sản xuất diễn ra khi xóm hội cần yếu tăng sản lượng một loại sản phẩm & hàng hóa mà ko cắt bớt sản lượng một loại hàng hóa khác. Một nền tài chính có kết quả nằm trên giới hạn kĩ năng sản xuất của nó.

+ công dụng là ko lãng phí.

- kết quả xét ở góc nhìn chung và doanh nghiệp:

+ tác dụng được khẳng định bởi tỉ số giữa hiệu quả đạt được và giá cả bỏ ra để đạt được hiệu quả đó.

+ quan hệ tỉ lệ giữa giá cả kinh doanh phát sinh trong điều kiện thuận độc nhất và ngân sách chi tiêu kinh doanh thực tiễn phát sinh được gọi là công dụng xét về mặt giá chỉ trị.

+ Là phạm trù làm phản ánh chuyên môn lợi dụng những nguồn lực để đạt được kim chỉ nam xác định. Công thức: H = K/C

Trong đó:

H: Hiệu quả

K: tác dụng đạt được

C: Hao giá tiền nguồn lực cần thiết gắn với tác dụng đó

Các một số loại hiệu quả

- kết quả xã hôi, kinh tế, kinh tế tài chính - làng hội với kinh doanh

- Hiệu quả chi tiêu và công dụng kinh doanh

- hiệu quả kinh doanh tổng thích hợp và kinh doanh trên từng lĩnh vực

- công dụng kinh doanh thời gian ngắn và nhiều năm hạn

Hiệu quả làng mạc hội

- Là phạm trù phản bội ánhtrình độ lợi dụng những nguồn lực phân phối xã hội nhằm đạt được các phương châm xã hội độc nhất định.

- Các mục tiêu xã hội đạt càng tốt càng tốt:

+ giải quyết công ăn, vấn đề làm;

+ Xây dựng các đại lý hạ tầng;

+ nâng cao phúc lợi buôn bản hội, nút sống cùng đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động;

+ Đảm bảo và nâng cấp sức khỏe cho tất cả những người lao động;

+ nâng cấp điều kiện lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Hiệu quả ghê tế

- phản bội ánh chuyên môn lợi dụng các nguồn lực nhằm đạt các kim chỉ nam kinh tế của 1 thời kì nào đó.

- Các phương châm kinh tế đạt càng cao càng tốt:

+ vận tốc tăng trưởng tởm tế;

+ Tổng thành phầm quốc nội;

+ thu nhập cá nhân quốc dân và thu nhập cá nhân quốc dân bình quân;

+ công dụng kinh tế gắn thêm với nền kinh tế thị trường thuần túy và thường được nghiên cứu ở giác độ quản lí vĩ mô.

Xem thêm: 12 Cung Hoàng Đạo Là Ai Trong Cong Chua Sinh Doi, Danh Sách Các Nhân Vật Trong Công Chúa Sinh Đôi

Hiệu quả kinh tế - làng hội

- phản nghịch ánh trình độ lợi dụng những nguồn lực cấp dưỡng xã hội để có được các phương châm kinh tế - thôn hội nhất định.

- Các phương châm kinh tế - làng hội:

+ tốc độ tăng trưởng tởm tế;

+ Tổng thành phầm quốc nội;

+ thu nhập cá nhân quốc dân và thu nhập cá nhân quốc dân bình quân;

+ giải quyết công ăn, câu hỏi làm…

- hiệu quả kinh tế - làng mạc hội đính với nền tài chính hỗn đúng theo và được xem như xét ở góc cạnh độ làm chủ vĩ mô.

Hiệu quả ghê doanh

- kết quả kinh doanh phạmlà phạm trù phản nghịch ánh trình độ lợi dụng những nguồn lực để đã đạt được các mục tiêu kinh doanh xác định. Công dụng kinh doanh nối sát với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Chỉ để ý ở các doanh nghiệp ghê doanh.

Hiệu quả đầu tư

- Hiệu quả chi tiêu là phạm trù phản ánh trình độ chuyên môn lợi dụng những nguồn lực để đạt được những mục tiêu chi tiêu xác định. Hiệu quả chi tiêu gắn với hoạt động chi tiêu cụ thể.

Hiệu quả kinh doanh tổng hợp

- bội phản ánh trình độ lợi dụng đông đảo nguồn lực để đạt kim chỉ nam toàn doanh nghiệp lớn hoặc từng thành phần của nó;

- Đánh giá tổng quan và cho phép kết luận tính tác dụng của toàn công ty trong 1 thời kì xác định.

Hiệu quả làm việc từng lĩnh vực

- phản bội ánh trình độ chuyên môn lợi dụng một nguồn lực rõ ràng theo kim chỉ nam đã xác định;

- hiệu quả ở từng nghành nghề không đại diện thay mặt cho tính hiệu quả của doanh nghiệp, chỉ đề đạt tính hiệu quả sử dụng một nguồn lực lẻ tẻ cụ thể.

Hiệu quả sale ngắn hạn và dài hạn

- hiệu quả kinh doanh ngắn hạn:

Là hiệu quả kinh doanh được coi như xét, đánh giá ở từng khoảng thời gian ngắn như: tuần, tháng, quí, năm, vài năm…

- hiệu quả kinh doanh lâu năm hạn:

Là công dụng kinh doanh được xem xét, nhận xét trong từng khoảng thời hạn dài, lắp với những chiến lược, các kế hoạch lâu năm hạn, thọ dài, thêm với quãng đời mãi mãi và cải tiến và phát triển của doanh nghiệp.

Xem thêm: Cách Cải Thiện Giấc Ngủ Rem Là Gì ? Làm Sao Để Có Giấc Ngủ Rem?

- quan hệ biện bệnh giữa công dụng kinh doanh dài hạn và công dụng kinh doanh ngắn hạn:

+ Vừa có quan hệ biện triệu chứng với nhau, và rất có thể mâu thuẫn nhau;

+ Chỉ có thể đánh giá tác dụng kinh doanh thời gian ngắn trên cơ sở bảo vệ hiệu quả marketing dài hạn;

+ Nếu xuất hiện mâu thuẩn thì chỉ có tác dụng kinh doanh lâu năm phản ánh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

(Tài liệu tham khảo: công dụng kinh doanh, TS. Vũ Trọng Nghĩa, Đại học tài chính quốc dân)