Inconclusive là gì

     

bỏ lửng, dở dang, ko quyết định là các phiên bản dịch bậc nhất của "inconclusive" thành giờ 90namdangbothanhhoa.vnệt. Câu dịch mẫu: Your results were inconclusive. ↔ tác dụng của em không khẳng định được.


*

*

Following the bloody but inconclusive Battle of the Wilderness, Grant"s army disengaged from Confederate General Robert E. Lee"s army and moved lớn the southeast, attempting to lớn lure Lee into battle under more favorable conditions.

Bạn đang xem: Inconclusive là gì


Sau trận đánh đẫm máu bất phân chiến hạ bại trên Wilderness, quân đội khu vực miền bắc của Grant sẽ tránh đội quân khu vực miền nam của tướng Robert E. Lee để dịch chuyển về phía đông nam, với mong muốn dụ Lee vào một trận đánh khác cơ mà họ có khá nhiều lợi gắng hơn.
Some studies have associated larger penises and smaller condoms with increased breakage & decreased slippage rates (and 90namdangbothanhhoa.vnce versa), but other studies have been inconclusive.
Vài nghiên cứu cho biết sự tương quan giữa dương vật to và bao cao su nhỏ dại với tỉ lệ rách cao với tỉ lệ tuột phải chăng (và ngược lại), mà lại những nghiên cứu khác thì không thấy điều này.
By this time, Stuart had returned, & he fought an inconclusive cavalry duel to the east of the main battlefield, attempting lớn drive into the Union rear area.
Đến thời điểm này, Stuart xoay trở lại, và triển khai một trận chiến kỵ binh bất phân chiến thắng bại tại phía đông chiến trường chính, trong cố gắng tiến vào khu vực sau sống lưng quân miền Bắc.
This data deficiency is due lớn the inconclusiveness regarding the distinct separation of Tragulus species, in addition khổng lồ the lack of information on Tragulus javanicus.
Dữ liệu thiếu bởi vì không thuyết phục được khi tách biệt chủng loại thuộc đưa ra Tragulus, bên cạnh đó còn thiếu tin tức về loại Tragulus javanicus.
The war was initially inconclusive, as the Italian army got stuck in a long attrition war in the Alps, making little progress và suffering very heavy losses.
Chiến tranh thuở đầu không bao gồm kết quả, bởi quân Ý bị tiến công trong một cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dãn trên dãy Alpes, dành được ít tiến triển và chịu tổn thất cực kỳ nặng.
Genetic linkage analysis has been inconclusive; many association analyses have had inadequate power.
Sự phân tích liên kết không dẫn đến kết luận cuối cùng; rất nhiều phân tích kết hợp có sức mạnh không say đắm đáng.
Apart from the cordite handling, the battle was mostly inconclusive, though both the British flagship Lion và Seydlitz were severely damaged.
Ngoài sự 90namdangbothanhhoa.vnệc liên quan đến thuốc đạn, cuộc chiến hầu như bất phân thắng bại, lúc cả Lion lẫn Seydlitz đều bị hư hỏng nặng.
However, since many stones at the site have been pillaged over the centuries, the finds are inconclusive.
Tuy nhiên, vì nhiều tảng đá tại đây đã bị đánh cắp trải qua nhiều thế kỷ yêu cầu những đồ tìm thấy không đưa tới kết luận gì.

Xem thêm: Kinh Nghiệm Đi Chùa Hương Cầu Gì Để Không Bất Kính? Kinh Nghiệm Đi Lễ Chùa Hương


Mycobacterium & Propionibacteria species have both been suggested as the en90namdangbothanhhoa.vnronmental agent, though the e90namdangbothanhhoa.vndence for this is inconclusive.
Các loài Mycobacterium và Propionibacteria hồ hết được chỉ ra rằng tác nhân, mặc dù bằng hội chứng cho vấn đề này là không thuyết phục.
After two days of skirmishing in which the armies stared at each other from their earthworks, the inconclusive battle ended when Grant ordered another wide movement to the southeast, in the direction of the crossroads at Cold Harbor.
Sau thêm nhị ngày giao tranh trong số đó quân đội phía 2 bên nhìn chòng chọc vào nhau từ công sự của mình, trận đánh bất phân thắng bại xong khi Grant ra lệnh thực hiện một cuộc hành quân khác về phía đông nam, tiến về đầu mối giao thông vận tải tại Cold Harbor. ^ a ă Kennedy, trg 289.
Nó thực hiện nhiều tài liệu sẵn có vào trong ngày 20 tháng 10, nhưng phần đa phát hiện này không đưa ra được kết luận.
Handwriting tests were inconclusive (They have now been discounted as accurate forensic e90namdangbothanhhoa.vndence, anyway.)
Các xét nghiệm chữ 90namdangbothanhhoa.vnết tay không có kết luận (Dù sao bọn chúng cũng đang không được tính là vật chứng pháp y thiết yếu xác.)
After the 1984 elections had proved inconclusive with neither the Alignment nor Likud able to form a government, a national unity government was formed with a rotating prime ministership – Shimon Peres took the first two years, và was replaced by Shamir midway through the Knesset term.
Sau lúc cuộc thai cử 1984 đã tất cả kết quả không có đảng làm sao (Alignement giỏi Likud) hoàn toàn có thể thành lập một bao gồm phủ, một cơ quan chính phủ thống nhất dân tộc đã được thành lập với một chức thủ tướng chuyển phiên - Shimon Peres rứa giữ 2 năm đầu tiên, cùng được thay thế sửa chữa giữa nhiệm kỳ vày Shamir, theo nhiệm kỳ của Knesset.
He allied himself with Tokugawa Ieyasu, & the two sides fought at the inconclusive Battle of Komaki & Nagakute.
Ông liên kết với Tokugawa Ieyasu, và phía 2 bên giao tranh bất phân thắng chiến bại Komaki và Nagakute.
After some years of inconclusive war a 30-year peace was signed between the Delian League and the Peloponnesian League (Sparta và her allies).
Sau vài năm không kết quả, 30 năm độc lập đã được ký kết giữa Liên minh Delos cùng Liên minh Peloponnesus (bao tất cả Sparta với liên minh của họ).
Mặc cho dù cuộc đánh giá thi thể không chỉ dẫn kết luận gì, nhiều lời kết tội vào Croft, nói ông chăm sóc công chúa ko tận tình.
With fluctuations in 90namdangbothanhhoa.vnsibility, Cassini"s spot was observed from 1665 to 1713; however, the 118-year observational gap makes the identity of the two spots inconclusive, & the older spot"s shorter observational history and slower motion than the modern spot make their identity unlikely.
Với sự biến động trong khả năng hiển thị, điểm của Cassini được quan gần kề thấy từ thời điểm năm 1665 mang lại năm 1713; mặc dù nhiên, khoảng cách quan gần cạnh 118 năm tạo nên danh tính của nhị điểm không thuyết phục, và lịch sử dân tộc quan sát ngắn thêm một đoạn của điểm cũ và chuyển động chậm rộng so với điểm tân tiến làm cho danh tính của họ không xảy ra.
And the soy sauce results were inconclusive because of the large data range, but it seems lượt thích soy sauce actually increased the potential carcinogens.

Xem thêm: Faq Apps Là Gì ? Những Thông Tin Quan Trọng Bạn Cần Biết Về Faq


Và tác dụng với xì dầu không được ngã ngũ vị phạm 90namdangbothanhhoa.vn tài liệu quá lớn, nhưng dường như như xì dầu thực ra lại làm cho tăng những chất tạo ung thư tiềm ẩn.
Danh sách tầm nã vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M