Indefinitely là gì

     
không chấm dứt khoát·không giới hạn·ko hạn định·không rõ ràng·mơ hồ·tự phiếm·vô tận·không xác định
Jehovah had foretold: “Moab herself will become just like Sodom, & the sons of Amtháng lượt thích Gomorrah, a place possessed by nettles, and a salt pit, và a desolate waste, even to lớn time indefinite.”
Đức Giê-hô-va báo trước: “Mô-áp chắc chắn đang y hệt như Sô-đôm, cùng con-mẫu Am-môn đã hệt như Gô-mô-rơ, bởi vậy một khu vực đầy gai-nơi bắt đầu, một hầm muối bột, một khu vực hoang-vu đời đời” (Sô-phô-ni 2:9).

Bạn đang xem: Indefinitely là gì


The One making His beautiful arm go at the right h& of Moses; the One splitting the waters from before them in order khổng lồ make an indefinitely lasting name for his own self; the One making them walk through the surging waters so that, like a horse in the wilderness, they did not stumble?
là Đấng lấy cánh tay 90namdangbothanhhoa.vnnh-hiển đi bên tay hữu Môi-se; là Đấng vẫn rẽ nước ra trước khía cạnh chúng ta, đặng rạng danh -cùng; là Đấng sẽ dắt dân qua trên sóng-đào, nhỏng ngựa chạy đồng bằng, cùng ko sẩy bước.
Psalm 119:152, as addressed lớn God, proves to be true: “Long ago I have sầu known some of your reminders, for to lớn time indefinite you have founded them.”
Thi-thiên 119:152 thốt lên cùng với Đức Chúa Ttránh thiệt đúng thay: “Cứ đọng theo chứng-cớ (nhắc-nhngơi nghỉ, NW) Chúa, tôi vẫn biết từ rất lâu rằng Chúa lập những điều-rnạp năng lượng ấy cho đời đời”.
Despite this, the King determined never to lớn recognize American independence & to lớn ravage the colonies indefinitely, or until they pleaded lớn return to lớn the yoke of the Crown.
Tuy vậy, công ty vua quyết đoán ko công nhận nền hòa bình của Mỹ với sẽ tiêu diệt các ở trong địa vô thời hạn, hoặc cho đến Khi bọn họ khẩn khoản xin quay lại kẻ thống trị của Vương miện.
Truy cập ngày 9 tháng 11 năm năm trước. ^ “World Trigger Manga Goes on Indefinite Hiatus Due to Author"s Poor Health”.
Says Isaiah 26:4: “Trust in Jehovah, you people, for all times, for in Jah Jehovah is the Rock of times indefinite.”
Ê-không nên 26:4 nói: “Hãy nhờ-cậy <“tin cậy”, BDM> Đức Giê-hô-va đời đời, vày Đức Giê-hô-va, chủ yếu Đức Giê-hô-va, là vầng đá của những thời-đại!”.
More than that, their resolve khổng lồ remain faithful servants of the Supreme Sovereign of the universe, Jehovah, must have deepened as they five times sang the refrain “for his lo90namdangbothanhhoa.vnng-kindness is lớn time indefinite.” —Psalm 118:1-4, 29.
Hơn gắng nữa, Khi hát năm lần điệp khúc “sự nhân-từ bỏ Ngài còn mang đến đời đời”, chúng ta hẳn càng kiên quyết luôn luôn là mọi tôi tớ trung thành của Đấng Thống Trị Tối Cao của vũ trụ là Đức Giê-hô-va.—Thi-thiên 118:1-4, 29.
Even time indefinite he has put in their heart, that mankind may never find out the work that the true God has made from the start khổng lồ the finish.”
Lại, Ngài làm cho sự đời đời làm 90namdangbothanhhoa.vnệc nơi lòng loài người; dầu vậy, công-vấn đề Đức Chúa Ttránh có tác dụng từ bỏ ban-đầu mang lại cuối-thuộc, tín đồ không gọi được”.
Thus, the faithful ones in Judah heeded Isaiah’s exhortation: “Trust in Jehovah, you people, for all times, for in Jah Jehovah is the Rock of times indefinite.”
Đó là nguyên nhân tại vì sao những người dân Giu-nhiều trung thành với chủ đã nghe theo lời khulặng giục của Ê-sai: “Hãy nhờ-cậy Đức Giê-hô-va đời đời kiếp kiếp, bởi vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là vầng đá của những thời-đại!”
Your kingship is a kingship for all times indefinite, và your dominion is throughout all successive generations.”
Đặng tỏ ra đến nhỏ loài người biết bài toán quyền-năng của Chúa, cùng sự 90namdangbothanhhoa.vnnh-hiển oai-nghi của nước Ngài.
(1 Corinthians 15:23, 52) None of them are raised “lớn reproaches and to lớn indefinitely lasting abhorrence” foretold at Daniel 12:2.
(1 Cô-rinh-tô 15:23, 52, NW) Họ không phải là những người dân được sinh sống lại nhằm “Chịu đựng sự xấu-hổ nhơ-nhuốc đời đời”, như được tiên tri sinh sống Đa-ni-ên 12:2.

Xem thêm: Tiểu Sử Ca Sĩ Vũ Hà Và Mr Đàm Là Người Tình Của Nhau ? Vũ Hà (Ca Sĩ)


These prophecies, recorded in Daniel chapters 2, 7, 8, và Da 10-12, assured faithful Jews that, eventually, Da90namdangbothanhhoa.vnd’s throne truly would “become one firmly established to lớn time indefinite.”
Những lời tiên tri này, được ghi vào sách Đa-ni-ên đoạn 2, 7, 8 cùng 10-12, bảo đảm an toàn cùng với những người Do Thái trung thành rằng, ở đầu cuối ngôi Đa-vkhông nhiều thật sự “được vững-lùa tới mãi mãi”.
God is your throne to time indefinite, even forever; the scepter of your kingship is a scepter of uprightness.
Hỡi Đức Chúa Trời, ngôi Chúa còn mãi đời nọ mệnh chung kia; bính-quyền nước Chúa là 1 trong những bính-quyền thật thà.
Also, it seems that the sale và repurchase of l& applied only to property within the cities, since “the field of pasture ground of their cities” was not to lớn be sold because it was “a possession khổng lồ time indefinite for them.” —Le90namdangbothanhhoa.vnticus 25:32, 34.
Tương từ như thế, xem chừng bài toán giao thương mua bán và chuộc lại đất chỉ áp dụng cho tài sản trong nội thành, bởi lẽ vì “đa số ruộng khu đất nằm trong về thành <“đồng cỏ thông thường xung quanh các thành”, Tòa Tổng Giám Mục> người Lê-90namdangbothanhhoa.vn không phép buôn bán, vị là sản nghiệp đời đời của họ”.—Lê-90namdangbothanhhoa.vn Ký 25:32, 34.
Jehovah has sworn (& he will feel no regret): ‘You are a priest lớn time indefinite according to lớn the manner of Melchizedek!’”
Đức Giê-hô-va sẽ thề, không thể thay đổi ý, rằng: Ngươi là thầy tế-lễ đời đời, tùy theo ban Mên-chi-xê-đéc” (Thi 110:1, 4).
After complaints about a lachồng of features for the price, the Nexus Q was shelved indefinitely; Google said it needed time to lớn make the sản phẩm "even better".
Sau hồ hết phàn nàn về tính năng không hợp lý cùng với Ngân sách, Nexus Q đã biết thành Google ngưng buôn bán vô thời hạn cùng với lời lý giải Google muốn tạo nên nó thành một thành phầm "còn giỏi rộng nữa".
Because it was impossible to hold subsequent elections to represent constituencies in mainl& China, representatives elected in 1947-48 held these seats "indefinitely."
Bởi cấp thiết tổ chức những cuộc bầu cử sau đó đại diện thay mặt cho các cử tri sinh sống Hoa lục, yêu cầu những đại biểu được bầu vào khoảng thời gian 1947-48 đang giữ ghế một bí quyết “vô hạn định”.
But today we"re all creating this incredibly rich digital archive sầu that"s going to lớn live sầu in the cloud indefinitely, years after we"re gone.
Nhưng hiện nay họ sẽ tạo ra một kho tài liệu số kếch xù mà lại đang sống thọ tồn tại trong không khí số sau thời điểm ta sẽ mất tích.

Xem thêm: Gin Tuấn Kiệt Sinh Năm Bao Nhiêu, Tiểu Sử Gin Tuấn Kiệt


24 Isaiah assures us: “The very ones redeemed by Jehovah will return & certainly come to Zion with a joyful cry; và rejoicing lớn time indefinite will be upon their head.”
24 Ê-sai khẳng định cùng với bọn chúng ta: “Những kẻ Đức Giê-hô-va đang chuộc vẫn về, ca-hát nhưng mang đến Si-ôn; sự vui-vẻ -cùng đã sinh sống trên đầu họ”.
Danh sách truy hỏi vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M