INSTIGATE LÀ GÌ

     
Từ điển giờ đồng hồ Anh - tiếng 90namdangbothanhhoa.vnệt cất 4 phép dịch instigate , thông dụng nhất là: xúi giục, là thủ mưu của, xúc xiểm . Cơ sở tài liệu của phép dịch theo ngữ cảnh của instigate chứa tối thiểu 201 câu.
However, in 1046 Ani surrendered khổng lồ the Byzantines, after Gagik was in90namdangbothanhhoa.vnted to lớn Constantinople & detained there, and at the instigation of pro-Byzantine elements among its population.

Bạn đang xem: Instigate là gì


Tuy nhiên, những năm 1046, Ani sẽ đầu hàng trước Byzantine, Gagik bị mang đến Constantinople và bị giam giữ ở đó sau khoản thời gian nghe theo sự xúi giục của không ít kẻ thân Byzantine.
The revolutionary Khana Ratsadon not wanting to seem like had instigated the revolution for themselves decided to choose Phraya Manopakorn as President of the Committee.
(Colossians 3:5-10) It also includes Jehovah’s purpose soon lớn remove the conditions and attitudes that rob man of his dignity, along with the instigator, Satan the De90namdangbothanhhoa.vnl.
(Cô-lô-se 3:5-10) “Tin tốt” cũng bao ẩn ý định của Đức Giê-hô-va là chẳng bao thọ nữa, Ngài sẽ xóa bỏ những triệu chứng và cách biểu hiện tước mất phẩm giá con người, với kẻ chủ mưu, Sa-tan Ma-quỉ, cũng sẽ bị diệt.
Reflect for a moment on the agony & suffering that disregard for the Golden Rule has brought on mankind since the rebellion in Eden, instigated by Satan the De90namdangbothanhhoa.vnl.
Hãy ngẫm suy nghĩ một chút về sự thống khổ mà thế giới phải gánh chịu vì lờ đi qui định Vàng, từ khi Sa-tan Ma-quỉ xúi giục con fan phản nghịch vào Ê-đen.
Khi cuộc nổi lên bị bọn áp, Tôn và những người dân lãnh đạo không giống của cuộc phương pháp mạng buộc phải bỏ chạy sang Nhật Bản.
The So90namdangbothanhhoa.vnet Union, 90namdangbothanhhoa.vnewed by many in the West as an instigator of global conflicts, disappeared before the eyes of an astonished world.

Xem thêm: Người Mẫu Kỳ Hân Khoe Ảnh Cưới Đẹp Lung Linh Với Mạc Hồng Quân


Liên Bang Sô 90namdangbothanhhoa.vnết, vốn bị các nước Tây Phương xem như là kẻ tạo ra xung chợt toàn cầu, đã biến mất trước sự bỡ ngỡ của cả cầm giới.
Dario Kordić, as the local political leader, was found lớn be the planner và instigator of this plan.
Dario Kordić, khi còn là lãnh đạo chủ yếu trị địa phương, bị kết án là người lên planer và liên quan vụ 90namdangbothanhhoa.vnệc.
8 A modern example of this was one of Jehovah’s Witnesses who was conducting a Christian meeting in an African land where the Witnesses, largely at the instigation of local Catholics, were accused of being terrorists.
8 Một tỉ dụ thời nay về điều nói bên trên là 90namdangbothanhhoa.vnệc xảy ra cho một Nhân-chứng Giê-hô-va khi đang điều khiển 1 trong các buổi nhóm họp của tín thứ đấng Christ trên một xứ sinh sống Phi châu, chỗ mà những Nhân-chứng bị dân chúng tố cáo là quân khủng bố, số đông bởi sự xúi giục của không ít người đạo gia tô địa phương.
How these exciting reports must have impelled them to move ahead with their di90namdangbothanhhoa.vnnely commissioned work, in spite of severe persecution instigated by the Jewish religious leaders!
Hẳn các báo cáo hào hứng ấy vẫn giục lòng những môn vật thi hành sứ mạng Đức Chúa Trời giao phó, bất kỳ sự bắt bớ dữ dội do giới lãnh đạo vì chưng Thái giáo nhà mưu!
7 năm sau, shop chúng tôi phát triển hơn để có được sự ủng hộ đụng lực cùng thực thi. Shop chúng tôi tích cực ủng hộ các xây cất hay
Thay vị thế, chị biết đuợc là Nicole đã không bảo Sherrie đến thăm Tiffany và băn khoăn gì về điều đó cả.
A government statement called the riots a "pre-empted, organised 90namdangbothanhhoa.vnolent crime instigated and directed from abroad, và carried out by outlaws."
Các 90namdangbothanhhoa.vnên chức chính quyền trung ương, mặt khác nói rằng vụ bạo động là "tội ác bạo lực có tổ chức" được "xúi giục, chỉ đạo từ nước ngoài và thực hiện bởi hầu hết kẻ bên cạnh vòng pháp luật".

Xem thêm: Lời Bài Hát Mùa Đông Không Lạnh, Lyrics & Mp3 Ca Sĩ Việt Và Acv


We were able khổng lồ mobilize Ghanaians in the Diaspora khổng lồ instigate change in Ghana và bring about democracy in Ghana.