IT HAS COME TO MY ATTENTION NGHIA LA GI ? WHAT IS

     

Chữ attention đi với những động từ khác nhau sẽ mang nghĩa khác nhau, cùng attention xuất hiện tương đối nhiều trong các kỳ thi TOEIC, TOEFL…Trong khi bạn học nếu không khéo sẽ không nhớ các thành ngữ kết hợp với attention. Chúng ta cùng coi Tập hợp các thành ngữ kết hợp với attention.

Tập hợp tất cả giới tự trong tiếng anh

Hợp pháp hóa lãnh sự


*

attention please! Hãy lạng lẽ (sắp nói một điều gì đó)

attract one’s attraction: lôi cuốn / nóng bỏng sự chú ý của ai

= call, capture, catch, command, compel (bắt phải), demand, draw, grab one’s attention

attract unwelcome attention: duyên dáng sự chú ý không ý muốn đợi

be the center of attention: là trung tâm của sự chú ý

be all attention: rất siêng chú

bring sth to one’s attention: tạo nên ai để ý vào điều gì

call one’s attention to (s.o /sth): đắm say sự chú ý

call away one’s attention: tạo cho ai đãng trí / làm cho ai ko chú ý

catch one’s attention: khiến cho ai đề xuất chú ý, quyến rũ sự chăm chú của ai

come khổng lồ (stand at) attention: đứng nghiêm

concentrate one’s attention khổng lồ sth/sb: tập trung để ý vào ai/cái gì

= confine, focus one’s attention to lớn sth/sb

direct one’s attention to: chú trọng/ tập trung để ý đến điều gì

distract one’s attention: làm sao nhãng sự chăm chú của ai

draw one’s attention to something: gợi cảm sự để ý của ai vào điều gì / lưu ý ai về điều gì

for the attention of sb: (ở đầu thư) gửi mang đến ai

gain one’s attention: nhận ra sự quan tiền tâm

garner one’s attention = gain one’s attention

get one’s attention: say mê sự chú ý

get /have sb’s undivided attention: là người hoặc vật độc nhất vô nhị được chú ý đến, được ai đặc biệt quan lại tâm

give (sb/sth) = pay attention

give / have one’s full & undivided attention: chăm chú hoàn toàn đến ai đó

have one’s attention: đã đạt được sự để ý của ai

hold one’s attention: duy trì được sự để ý của ai

= keep, rivet one’s attention

need one’s attention: cần có sự chuyên sóc, chăm chú của ai

pay attention to something/somebody: để ý đến điều gì/ai

pay close attention to something: chăm chú thật kỹ điều gì

pay insufficient attention to something: không để ý đủ cho điều gì

pay meticulous attention to: chú ý một giải pháp tỉ mỉ đến điều gì

require one’s immediate attention: nên sự để ý ngay mau chóng của ai

receive attention at a hospital: được chuyên sóc điều trị tại một bệnh viện

receive one’s attention = gain one’s attention

show attentions to somebody: quan tâm chu đáo với ai (số nhiều)

snap to attention: cấp tốc chóng vào bốn thế nghiêm (V)

To take one’s attention off sth: làm cho tất cả những người nào không nhằm ý, không quan tâm đến việc gì

turn one’s attention to: gửi hướng chăm chú sang điều khác

Ngoài ra, những thành ngữ attention rất có thể kết hợp với các tính tự để có mặt thêm các thành ngữ attention, chẳng hạn to pay close attention to: chú ý đặc biệt đến…

Hy vọng bài viết này sẽ tập hợp tất cả thành ngữ tương quan đến attention sẽ giúp ích cho chính mình phần như thế nào vượt qua các kỳ thì quốc tế. Bạn cũng có thể đóng góp làm việc phần comment bên dưới nội dung bài viết này.