Kế toán kiểm toán tiếng anh là gì

     

quý khách sẽ làm kế toán thù cho 1 chủ thể quốc tế với rất nhiều nhân viên cấp dưới với chỉ đạo là bạn quốc tế. Tuy nhiên, vị vốn từ bỏ vựng chăm ngành không rộng lớn, các bạn liên tiếp gặp gỡ trở ngại Lúc thương lượng với chúng ta về quá trình cũng như soạn thảo report kế toán thù bằng giờ Anh. Hiểu được trở ngại này của những kế toán thù viên, 90namdangbothanhhoa.vn xin được gửi đến chúng ta loạt bài Từ vựng siêng ngành Kế toán- Kiểm toán. Cùng theo dõi bài viết nhé!
Bạn đang xem: Kế toán kiểm toán tiếng anh là gì

*

Tổng đúng theo 29 từ vựng giờ Anh chuyên ngành Kế toán thù – Kiểm toán

Từ vựng tiếng Anh chăm ngành Kế toán thù – Kiểm toán

1. Accounting entry (n.)/əˈkaʊntɪŋ/ /ˈentri/: bút toán

2. Accrued expenses (n.)/əˈkruːd/ /ɪkˈspensɪz/: đầy đủ chi phí đề xuất trả

3. Advanced payments lớn suppliers (n.)/ədˈvænst/ /ˈpeɪmənts//səˈplaɪərz/: các khoản trả trước cho các đơn vị cung cấp

4. Advanced payments khổng lồ employees (n.)/ɪmˈplɔɪiːz/: các khoản trả trước cho các nhân viên

5. Assets (n.)/ˈæsets/: tài sản

6. Balance sheet (n.)/ˈbæləns/ /ʃiːt/: bảng phẳng phiu kế toán

7. Bookkeeper (n.)/ˈbʊkkiːpər/: tín đồ lập báo cáo kế toán thù

8. Capital construction (n.)/ˈkæpɪtl/ /kənˈstrʌkʃn/: chế tạo cơ bản

9. Cash (n.)/kæʃ/: chi phí mặt

10. Cash at ngân hàng (n.): chi phí gửi ngân hàng

11. Cash in h& (n.): chi phí phương diện tại quỹ doanh nghiệp

12. Cash in transit (n.)/ˈtrænzɪt/: tiền sẽ đưa (đang xuất ngoài quỹ doanh nghiệp)

13.

Xem thêm: Rhymastic Giữ Vững Quan Điểm Không Biết Torai9 Là Ai 9 Là Ai


Xem thêm: Người Yêu Của Minh Hằng - Minh Hằng Công Khai Miêu Tả Người Yêu Đại Gia


Cheông chồng & take over (v.): soát sổ cùng nghiệm thu

15. Cost of goods sold (n.): giá bán vốn hàng bán

16. Current assets (n.)/ˈkɜːrənt/: gia tài nđính hạn/tài sản lưu động

17. Current portion of long-term liabilities (n.)/ˈpɔːrʃn//ˌlɔːŋ ˈtɜːrm/ /ˌlaɪəˈbɪlətɪz/: các khoản nợ dài hạn đang đi vào hạn trả

18. Deferred expenses (n.)/dɪˈfɜːrd/: những chi phí đợi kết chuyển

19. Deferred revenue (n.)/ˈrevənuː/: doanh thu không thực hiện

đôi mươi. Depreciation of fixed assets (n.)/dɪˌpriːʃiˈeɪʃn/ /fɪkst/: khấu hao tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

21. Depreciation of intangible fixed assets (n.)/ɪnˈtændʒəbl/: khấu hao gia tài thắt chặt và cố định vô hình

22. Depreciation of leased fixed assets (n.)/liːst/: khấu hao tài sản thắt chặt và cố định mướn tài chính

23. Equity và funds (n.)/ˈekwəti//fʌndz/: vốn cùng quỹ

24. Exchange rate difference (n.)/ɪksˈtʃeɪndʒ/ /reɪt/ /ˈdɪfrəns/: chênh lệch tỉ giá

25. Expense mandate (n.)/ɪkˈspens/ /ˈmændeɪt/: ủy nhiệm chi

26. Expenses for financial activities (n.)/faɪˈnænʃl/: ngân sách đến hoạt động tài chính

27. Extraordinary expenses (n.)/ɪkˈstrɔːrdəneri/: ngân sách bất thường

28. Extraordinary income (n.)/ˈɪnkʌm/: các khoản thu nhập bất thường

29. Extraordinary profit (n.)/ˈprɑːfɪt/: lợi nhuận bất thường

90namdangbothanhhoa.vn mong muốn rằng qua nội dung bài viết này, các bạn vẫn tích trữ thêm được những tự vựng tiếng Anh hữu ích mang lại ngành Kế tân oán. Chúc các fan một ngày thao tác mừng cuống và năng suất! Hẹn những fan trong những nội dung bài viết tiếp theo!

Tsay mê khảo thêmKchất hóa học Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụngtrên 90namdangbothanhhoa.vn nói riêng cho tất cả những người đi làm việc và tới trường bận rộn, giúp học tập viên nói và sử dụng giờ Anh tự tin và tự nhiên nhỏng giờ Việt.