Key kms là gì

     

1. AWS KEY MANAGEMENT SERVICE LÀ GÌ?

Key Management Service là dịch vụ quản lý khóa được tích hợp với nhiều dịch vụ AWS khác. Thương mại dịch vụ này dùng làm tạo, lưu trữ và kiểm soát điều hành các khóa để mã hóa tài liệu của mình. KMS cho các quyền điều hành và kiểm soát để truy cập vào tài liệu đã mã hóa và bảo đảm an toàn độ bền lên đến 99.99999999999% của những khóa.

Bạn đang xem: Key kms là gì

AWS KMS cung cấp độ chuẩn bị sẵn sàng cao. Bởi vì khóa được lưu giữ trữ trong tương đối nhiều AZ trong một quanh vùng và được tích hợp với CloudTrail. Bạn cũng có thể kiểm tra khóa đã được áp dụng khi nào, vì chưng ai, cho mục đích gì. Vấn đề này nhằm giao hàng những tuân hành quy định.

Một số điểm đáng chú ý về dịch vụ cai quản khóa này:

Mặc dù là một dịch vụ thế giới nhưng những khóa lại bị số lượng giới hạn trong khu vực vực. Nghĩa là bắt buộc gửi những khóa ra bên ngoài khu vực nhưng mà khóa được tạo.Dù vẫn viết vận dụng của riêng mình hoặc sử dụng những dịch vụ AWS, ta rất có thể kiểm soát ai hoàn toàn có thể truy cập khóa master của mình và tất cả quyền truy cập vào tài liệu của bạn.Khi nhập khóa vào KMS, hãy chế tác một phiên bản sao của khóa để có thể nhập lại bất cứ lúc nào.

2. CÁCH KMS MÃ HÓA DỮ LIỆU 

Dịch vụ KMS ko mã hóa dữ liệu của bạn. Câu hỏi này tiến hành bởi khóa master của bạn, rất có thể mã hóa hoặc giải thuật dữ liệu lên đến 4096 byte. AWS gồm rất cân nặng dữ liệu to như S3, EBS, RDS,….. Do vậy thương mại dịch vụ KMS không có tác dụng được điều đó. Khóa master dùng để tạo, mã hóa và lời giải các khóa data được sử dụng phía bên ngoài KMS. Chính các khóa data này tiến hành việc mã hóa với giải mã.

Xem thêm: " Ái Lực Là Gì ? Nghĩa Của Từ Ái Lực Trong Tiếng Việt

Ta rất có thể tạo, áp dụng hoặc làm chủ khóa này thông qua AWS KMS. Họ luôn túc trực bên các mô-đun bảo mật phần cứng xác thực. Điều này khác với các khóa data vị AWS KMS không giữ trữ, thống trị hoặc thực hiện bất kỳ loại vận động mã hóa như thế nào với các khóa dữ liệu của bạn. Các bạn phải sử dụng phía bên ngoài AWS KMS. Hoàn toàn có thể dùng OpenSSL hoặc các thư viện mã hóa khác như AWS Encryption SDK.

Để tạo ra một khóa dữ liệu GenerateData, AWS KMS áp dụng khóa master được chỉ định để chế tác khóa data. Như hình dưới, gồm hai khóa data với khóa plaintext data.

*
*
Cách mã hóa giữa khóa Master và khóa dữ liệu

LỜI CUỐI

Dịch vụ thống trị khóa (KMS) cùng rất Server-side Encryption trong S3 là trong những chủ đề đặc trưng nhất đến kỳ thi chứng chỉ CSAA.

Xem thêm: Phần Mềm Yac Là Phần Mềm Gì, Phần Mềm, Có Nên Dùng Yac

Bạn cũng có thể tham gia khóa đào tạo trực tuyến AWS CSAA của Whizlabs để chuẩn bị cho kỳ thi AWS Certified Solutions Architect Associate. Ko kể ra, bạn có thể thực hiện những bài kiểm tra thực hành AWS CSAA để kiểm tra chuyên môn hiện trên của mình.