KINH VÔ LƯỢNG THỌ LÀ GÌ

     
*

KINH VÔ LƯỢNG THỌ

*

VÀI LỜI THƯA CÙNG CHƯ VỊ ĐỒNG TU TÔN KÍNH

Chúng tôi nhận thấy tầm quan liêu trọng đặc biệt quan trọng của bạn dạng hội tập ghê này nên ước muốn dịch ra giờ đồng hồ Việt nhằm chư vị đồng tu vn được thọ trì, đọc tụng. Bộ Kinh này có rất nhiều chỗ sử dụng Văn Ngôn, tức là dùng cổ văn Trung Hoa, Văn Ngôn hay chỉ gồm ý mà không có lời, không giống như văn nói Bạch Thoại. Theo tiên sinh trằn Văn Chánh, có thể phân biệt Bạch Thoại và Văn Ngôn một cách đơn giản như sau: “Hễ dùng tai nghe và hiểu được cho nên Bạch Thoại. Hễ không dùng mắt giúp xem sẽ không hiểu biết nhiều được thì đó là Văn Ngôn”.

Bạn đang xem: Kinh vô lượng thọ là gì

Đại lão Hòa thượng Tịnh Không lúc giảng Kinh đã nói rằng ghê Vô Lượng Thọ gồm vô lượng nghĩa, mặc dù chư Phật mười phương bao gồm diễn nói đến vô lượng kiếp cũng thiết yếu hết được. Phàm phu như họ chỉ gồm cách phụ thuộc quá trình nỗ lực tu học hàng ngày mà dần dần cảm ngộ được. Đại lão Hòa thượng Tịnh Không và cư sĩ lưu giữ Tố Vân trong khi giảng khiếp Vô Lượng Thọ tiếp tục dạy rằng:“Kinh Phật, quý vị tránh việc đi nghiên cứu ý nghĩa sâu sắc của Kinh, trong kinh Phật không tồn tại ý nghĩa! lúc quý vị giảng Kinh sẽ giảng ra vô lượng nghĩa. Nếu quý vị nói trong ghê Phật có chân thành và ý nghĩa do quý vị nghiên cứu ra thì đó là tri loài kiến phàm phu của quý vị, đây chưa hẳn là‘giải Như Lai chân thật nghĩa’ mà bao gồm là‘bất giải Như Lai chân thực nghĩa’!”.

Vì những nguyên nhân như vậy, nên công ty chúng tôi chủ ý dịch bạn dạng hội tập tởm này thành âm Hán Việt gồm kèm theo chữ hán việt phồn thể, khắc số và lý giải nghĩa chữ Hán, duy nhất là những chữ có nghĩa khác nhau nhưng bị lặp âm, lặp chữ; cùng những danh từ bỏ thuật ngữ Phật Pháp trong bộ Kinh theo từ bỏ Điển ở phần cuối với ước ao muốn giữ nguyên văn phiên bản gốc nhằm chư vị đồng tu hoàn toàn có thể xem được mặt chữ. Chư vị đồng tu khi hiểu Kinh sẽ có thể hiểu được chân thành và ý nghĩa cơ bản của khiếp văn.

Đọc gớm hay nghe giảng khiếp phải tuân hành theo 3 qui định mà Mã Minh người tình Tát dạy trong Đại thừa Khởi Tín Luận:

- đầu tiên làđừng chấp trước tướng mạo ngôn thuyết, nghĩa là họ xem ghê Phật thì chớ chấp trước tướng tá văn tự vì văn tự chỉ với phù hiệu của ngôn ngữ. Văn từ sâu cạn hay các ít không quan trọng, chỉ việc nói lên được ý nghĩa là đủ, gọi được ý là được.

Xem thêm: Lịch Âm Tháng 10 Là Tháng Gì ? Tháng 10/2022 Âm Là Tháng Mấy Dương?

- máy hai làđừng chấp trước tướng danh tự thuật ngữvì tất cả danh từ bỏ thuật ngữ phần nhiều là trả thiết, hầu hết giúp họ ngộ nhập nghĩa chân thật. Nếu họ chấp tướng mạo danh từ bỏ thuật ngữ là sai, vĩnh viễn sẽ không hiểu được nghĩa chân thật, hiểu được nghĩa chân thực là ngộ nhập từ Tánh.

- Thứ tía làđừng chấp trước tướng chổ chính giữa duyên, trọng tâm duyên là vọng văn sinh nghĩa (Tôi thấy điều này. Tôi nghe điều này. Tôi suy nghĩ phải phân tích và lý giải như cầm này. V.v...); đấy là đã rơi vào ý thức trang bị 6; lúc đó, đông đảo gì học tập được chỉ là một trong chút tri thức nhỏ tuổi nhoi chứ không phải là trí huệ. Phật dạy họ tu hành nhằm khai mở trí huệ chứ không cần dạy chúng ta học tri thức.

Chúng ta huân tập bộ Kinh Vô Lượng lâu trong thời hạn dài, tuy chưa triệu chứng ngộ nhưng chắc chắn là có được giải ngộ. Giải ngộ là đã rõ ràng phương phía và kim chỉ nam tu hành, không còn tu hành một giải pháp mù quáng, không còn tình trạng tu mù luyện đui mù nữa. Nếu như chư vị đồng tu làm sao đã tất cả quyết vai trung phong trì niệm thương hiệu A ngươi Đà Phật ước sanh về quả đât Cực Lạc một đời này đi làm Phật thì yêu cầu nghe giảng gớm Vô Lượng Thọ lặp lại nhiều lần với xem chú giải Kinh Vô Lượng Thọ lặp lại nhiều lần; thoải mái và tự nhiên chư vị sẽ giải ngộ được bộ Kinh, khi chư vị đọc tụng ghê văn sẽ tương đối dễ khế nhập.

Xem thêm: Tt At Sight Là Gì - Phương Thức Thanh Toán T/T

Sau phần khiếp văn, chúng tôi có trích dẫn một số đoạn khai thị của Đại lão Hòa thượng Tịnh Không. Cửa hàng chúng tôi nhận thấy mọi đoạn khai thị này có tính chất vô cùng trọng yếu so với sự tu học thành tựu hay thảm bại của hành giả tu Pháp môn Tịnh Độ. Bài xích giảng “Pháp Thập Niệm Kí Số của Đại sư Ấn Quang” do cư sĩ hồ Tiểu Lâm chủ giảng được cửa hàng chúng tôi đặt ở vị trí cuối cùng.