Lecturer là gì

     
Philosophical texts và problems were typically approached through university lectures & "questions".

Bạn đang xem: Lecturer là gì


Các văn bản triết học tập cùng những vấn đề hay được tiếp cận thông qua những bài giảng đại học với "các câu hỏi".
Between 1982 và 1997 she was a university lecturer in botany and ecology at the Palestinian Birzeit University north of Ramallah.
Từ năm 1982 tới năm 1997 bà làm giảng 90namdangbothanhhoa.vnên môn Thực đồ vật học với Sinch thái học sinh hoạt Đại học tập Birzeit của Palestine sinh hoạt phía bắc thành thị Ramallah.
Pico della Mirandola"s Disputations, for instance, depended directly on this tradition, which was not at all limited to lớn university lecture halls.
Cuốn nắn Các trực rỡ chấp của Pico della Mirandola, ví dụ, dựa vào trực tiếp vào truyền thống lịch sử này, nhưng mà không phải ở tất cả số lượng giới hạn trong những giảng mặt đường đại học.
He also had a lead role as university lecturer & psychologist Robert Bridge in Afterlife, & starred in the Sky 1 series Strike Baông xã with Richard Armitage in 2010.
Ông cũng thủ vai thiết yếu Robert Bridge, giảng 90namdangbothanhhoa.vnên đại học cùng tư tưởng học vào phyên ổn Afterlife, và thủ vai thiết yếu trong loạt phyên Strike Baông xã của Sky one năm 2010 cùng với nam diễn 90namdangbothanhhoa.vnên Richard Armitage.
I think what he was complaining about is not universities but rather the lecture-based format that so many universities spkết thúc so much time on.
Tôi nghĩ điều ông than vãn chưa phải là ngôi trường đại học tập cơ mà mà dạng dựa vào bài giảng cơ mà nhiều trường đại học tập dành riêng rất nhiều thời tiếng.
I think what he was complaining about is not universities but rather the lecture- based format that so many universities spend so much time on.
Tôi suy nghĩ điều ông kêu than không phải là trường ĐH nhưng mà dạng dựa vào bài xích giảng cơ mà những trường ĐH dành không ít thời tiếng.

Xem thêm: Trung Tín Là Ai - Thân Thế Nguyễn Trung Tín


Pietro Boselli (born 3 December 1988) is an Italian engineer, former mathematics lecturer at University College London and mã sản phẩm.
Pietro Boselli (sinch ngày 03 mon 1hai năm 1988) là 1 trong những kỹ sư bạn Ý, cựu giảng 90namdangbothanhhoa.vnên tân oán học tập trên Đại học College London với đôi khi là 1 chân dài lừng danh.
In 1703, he qualified as Privatdozent at Leipzig University, where he lectured until 1706, when he was called as professor of mathematics and natural philosophy khổng lồ the University of Halle.
Trong năm 1703, ông trlàm 90namdangbothanhhoa.vnệc Privatdozent tại Đại học Leipzig, chỗ ông giảng dạy cho đến 1706, Lúc ông được Hotline là GS toán thù học và triết học thoải mái và tự nhiên của Đại học Halle.
With the return of democracy in 1984, she returned lớn the Faculty of Architecture at Buenos Aires University as lecturer responsible for cultural events until 1889 when she was worked for the dean, undertaking retìm kiếm và arranging historical exhibitions.
Với sự quay trở về của nền dân công ty vào khoảng thời gian 1984, bà trở về Khoa Kiến trúc trên Đại học Buenos Aires cùng với tứ phương pháp là giảng 90namdangbothanhhoa.vnên chịu đựng trách nát nhiệm về các sự kiện văn hóa cho đến năm 1889 Khi cô thao tác đến hiệu trưởng, nghiên cứu và phân tích cùng sắp xếp những cuộc triển lãm lịch sử vẻ vang.
He travelled to lớn 90namdangbothanhhoa.vnenna in 1824, where, at the university, he attended the lectures of Leopold Fitzinger & Johann Jacob Heckel.
Ông đi du lịch mang đến 90namdangbothanhhoa.vnenna vào khoảng thời gian 1824, trên kia, trên ngôi trường đại học, ông đã tham gia các bài bác giảng của Leopold Fitzinger với Johann Jacob Heckel.
They eventually arrived in Kansas City, Missouri, where his father briefly lectured at the University of Kansas.
Cuối thuộc chúng ta mang lại định cư ngơi nghỉ Kansas City, Missouri, vị trí phụ thân ông bao gồm một thời hạn nlắp giảng dạy tại Đại học Kansas.
Cuốn nắn sách lúc đầu là một trong seri trong những các bài bác giảng tại ngôi trường Đại học Columbia trong thời điểm tháng mười với mười 1 năm 1936.

Xem thêm: Rồi Một Mùa Thu Đã Dần Qua


From 1958, he taught philosophy as a lecturer at Jabalpur University, being promoted to professor in 1960.