Liability Insurance Là Gì

     
insurance that you buy lớn protect yourself in case something or someone you are responsible for is damaged or injured in some way:


Bạn đang xem: Liability insurance là gì

The hospitals must buy liability insurance not only for doctors they employ, but also for the hospitals themselves.
 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú 90namdangbothanhhoa.vn.Học những từ bạn phải giao tiếp một biện pháp sáng sủa.


*

khổng lồ try khổng lồ get political support or votes, especially by visiting all the houses in an area

Về câu hỏi này
*

*

*Xem thêm: Chồng Quế Trân Là Ai

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các phầm mềm kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn 90namdangbothanhhoa.vn English 90namdangbothanhhoa.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Vữa Tam Hợp Là Gì - Vữa Tam Hợp, Vữa Xi Măng, Mác Bê Tông Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語