Liên minh hợp tác xã việt nam là gì

     

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký ra quyết định số 1328/QĐ-TTg phê chuyên chú Điều lệ Liên minh hợp tác và ký kết xã vn (VCA).


*
VCA là tổ chức đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác và tổ chức khác, được thành lập theo quy định của pháp luật, hoạt động liên quan đến kinh tế tập thể, hợp tác làng tự nguyện thâm nhập (thành viên); bảo vệ quyền cùng lợi ích hợp pháp của thành viên, được Đảng với Nhà nước giao nhiệm vụ, giữ phương châm nòng cốt cùng thúc đẩy phân phát triển khiếp tế tập thể, hợp tác xã, làm cầu nối giữa Đảng, công ty nước với thành phần kinh tế tập thể, góp phần vào sự nghiệp phát triển khiếp tế-xã hội của đất nước.

Bạn đang xem: Liên minh hợp tác xã việt nam là gì

VCA bao gồm tư bí quyết pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, hoạt động theo pháp luật Việt Nam và Điều lệ này; trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

VCA hoạt động vào phạm vi cả nước. VCA là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; được gia nhập làm thành viên của các tổ chức tương ứng trong khu vực cùng quốc tế theo quy định của pháp luật.

Hệ thống kết đoàn hợp tác buôn bản Việt nam gồm VCA và Liên minh Hợp tác làng mạc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Liên minh Hợp tác xóm cấp tỉnh) được tổ chức cùng hoạt động theo Điều lệ liên minh Hợp tác thôn Việt Nam.

VCA gồm nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của những thành viên

VCA bao gồm nhiệm vụ đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên; đại diện cho các thành viên trong quan hệ với những tổ chức ở vào nước với nước ko kể theo quy định của pháp luật; tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, cơ chế và pháp luật của công ty nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Xem thêm: Backing Track Là Gì - Phương Pháp Tự Tập Chơi Guitar Lead Tại Nhà

Đồng thời, đề xuất, kiến nghị thâm nhập xây dựng chủ trương của Đảng, cơ chế và pháp luật của bên nước, những chương trình, dự án tương quan đến vạc triển gớm tế tập thể, hợp tác xã; tư vấn, hỗ trợ, thực hiện dịch vụ công với hoạt động gớm tế phục vụ vạc triển gớm tế tập thể, hợp tác xã; thúc đẩy xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, bền vững trong những hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác.

Tập hợp, liên kết, hướng dẫn những thành viên hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau thuộc phát triển; tầm thường sức xây dựng hệ thống hợp thể Hợp tác làng Việt nam phát triển bền vững.

VCA gồm thành viên chủ yếu thức, member liên kết cùng thành viên danh dự.

Tổ chức bộ lắp thêm của VCA gồm: Đại hội đại biểu toàn quốc, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực (gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch), Ủy ban Kiểm tra, Cơ quan hợp thể Hợp tác xã Việt Nam.

Xem thêm: Top 30 Địa Điểm Du Lịch Nghệ An Có Gì, Chơi Gì, Ở Đâu? 15 Địa Điểm Du Lịch Nghệ An Đẹp Và Nổi Tiếng Nhất

Liên minh Hợp tác làng cấp tỉnh được thành lập ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc hệ thống đoàn kết Hợp tác buôn bản Việt Nam, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, thành ủy, sự quản lý nhà nước của ủy ban nhân dân cấp tỉnh cùng sự chỉ đạo, hướng dẫn của kết liên Hợp tác xóm Việt Nam.