ALL MY LIFE NGHĨA LÀ GÌ? NGHĨA TIẾNG VIỆT

     

1. “Get a life” tức thị gì?

Khi các bạn nói “get a life” với ai đó, gồm nghĩa là bạn có nhu cầu nói với những người đó rằng: “Hãy biến đổi cuộc sống rầu rĩ đi, hãy search điều gì đó thú vị để triển khai cho cuộc sống của khách hàng đi!” 

2. Ví dụ

Ví dụ 1: College isn’t just about studying. You need to get a life— meet new people, join a sports club, anything!

Tạm dịch:
Bạn đang xem: All my life nghĩa là gì? nghĩa tiếng việt

Đại học không những là học. Bạn cần phải có một cuộc sống cho riêng mình — gặp mặt gỡ những người dân mới, tham gia câu lạc cỗ thể thao, bất cứ điều gì!

Ví dụ 2: I really love ‘America’s Next đứng top Model.’ I’m always tweeting about it, and people are like, ‘You need khổng lồ get a life!’

Tạm dịch:

Tôi thực sự ngưỡng mộ chương trình ‘America’s Next đứng đầu Model’. Tôi luôn tweet về nó, và mọi bạn nói rằng, ‘Bạn cần có một cuộc sống đời thường -một cuộc sống đời thường thú vị!’


Ví dụ 3: Don’t tell me you’re staying at trang chủ all day? Get a life, Mike! (Đừng nói với tôi rằng bạn đang trong nhà cả ngày? Hãy làm cuộc sống thú vị đi, Mike!)


Related Posts


*

Thư Viện Thành Ngữ

Foot in the door là gì?


by Lews
October 11, 2021
*

Thư Viện Thành Ngữ

Clam up là gì?


by Lews
May 3, 2021
*

Thư Viện Thành Ngữ

A nail in the coffin là gì?


by Lews
May 3, 2021


Xem thêm: Xem truc tiep bong đá uy tín chất lượng ở đâu?

*

Thư Viện Thành Ngữ

All the more là gì?


by Lews
May 3, 2021

About Us


We bring you the best Premium WordPress Themes that perfect for news, magazine, personal blog, etc. Check our landingpage for details.


Menu


Recent News


edit post

Foot in the door là gì?


October 11, 2021
edit post

Clam up là gì?


May 3, 2021
No Result


Xem thêm: Tiếng Nhật Bạn Tên Gì Tiếng Nhật Là Gì, Tên Bạn Trong Tiếng Nhật Là Gì

View All Result