LOG4NET LÀ GÌ

     

Log4net là một công thế giúp fan lập trình đánh dấu những thông tin trong lúc chạy ứng dụng. Trong trường đúng theo ứng dụng của bạn có lỗi cơ mà vẫn không tìm được nguyên nhân, log4net có thể là vị cứu giúp tinh để giúp đỡ bạn xác minh nơi gây lỗi.

Bạn đang xem: Log4net là gì

Ngoài ra, Log4net còn có thể chuyển đổi trạng thái log lúc công tác chạy mà không cần kết thúc chương trình. ở bên cạnh đó, khi sử dụng log4net đang không ảnh hưởng đáng nói đến performance của ứng dụng, log4net còn được thiết kế với với tính flexibility vô cùng cao, chúng ta có thể mở rộng với thêm thắt gần như thứ bạn muốn vào thư viện log4net, chẳng hạn như phương pháp log, format log, …Có khôn cùng nhiều cách để Appender, mặc dù ta đon đả 2 giải pháp hay dùng nhất là:

Log ra file (trong kia RollingFileAppender được dùng nhiều nhất)Log ra Database (ở đây áp dụng MS SQL Server)

Trong bài viết này bản thân sẽ ra mắt cách sử dụng Log4net lap trinh csharp bằng 2 giải pháp trên, tuy nhiên trước tiên mình sẽ làm cho 1 ví dụ như console đơn giản dễ dàng sử dụng log4net.

Viết log trong 1 chương trình console.

Download log4net từ đây (nên chọn bạn dạng mới nhất). File mà bạn tải xuống là source code. Chúng ta vào trong thư mục ..log4net-2.0.8srcobjDebuglog4net.dll

*

 Mở visual studio và chế tạo một vận dụng consoleThêm log4net.dll vào reference trong thư mục vừa sở hữu về.( in et* eleaselog4net.dll)

Viết hàm main như sau:

using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Text;using log4net;namespace UsingLog4Net class Program protected static readonly ILog log = LogManager.GetLogger(typeof(Program)); static void Main(string<> args) log4net.Config.BasicConfigurator.Configure(); log.Debug("Debug level"); log.Info("Info level"); log.Warn("Ware level"); log.Error("Error level"); log.Fatal("Fatal level"); Console.ReadLine(); Kết trái sẽ như thế này:

*

Có 7 lever log như hình dưới đây:

*

Ví dụ: nếu như bạn tạo 1 đối tượng logger cùng gán nó với lever INFO. Thì bạn sẽ gọi thủ tục sau:

Logger.Info("message");Logger.Debug("message");Logger.Warn("message");Phương thức đầu tiên, cấp độ của cách làm Info() bởi với màn chơi được gán mang lại logger nên nó hiện thị “message”.Phương thức trang bị 2, màn chơi của thủ tục Debug () nhỏ tuổi hơn cấp độ được gán đến logger đề nghị yêu cầu bị phủ nhận và nó không hiện thị lên message.

Xem thêm: Mác Bê Tông Mác 300 Là Gì, 30Mpa? Các Loại Mác Bê Tông Phổ Biến?

Tương trường đoản cú bạn dễ dàng biết được kết quả của cách làm thứ 3 rồi phải không :)).All: được cho phép tất cả những yêu câu, OFF: phủ nhận tất cả các yêu cầu.

Bây giờ, bản thân sẽ ra mắt cách thực hiện log4net trong áp dụng web application:

Các bước cơ bản:- địa chỉ cửa hàng reference tệp tin Log4Net.dll bắt đầu tải hồi nãy vào áp dụng của mình.- thông số kỹ thuật file AssemblyInfo.cs:

Sử dụng:

Using namespace log4net ở phần đông nơi bạn cần sử dụng.Tạo trực thuộc tính sau vào các lớp nên sử dụng:

private static readonly ILog log = LogManager.GetLogger(typeof(Tên_class_của_bạn).Name);Hoặc cách tổng thể hơn là:

private static readonly ILog log = LogManager.GetLogger(System.Reflection.MethodBase.GetCurrentMethod().DeclaringType);Tại đều nới buộc phải log thì thêm đoạn code sau:log.Info("log.Info");log.Debug("log.Debug");log.Error("log.Error");Trường hòa hợp 1: Log ra file:

Cấu hình vào web.config:

Chú thích:

 Đường dẫn tệp tin ta ghi thông tin lỗiTa áp dụng RollingFileAppender, nếu kích thước file quá quá cơ chế thì nó sẽ thay tên file cũ cùng ghi vào tệp tin mới. Tổng thể file buổi tối đa ở chỗ này mình vì chưng mình config (ở đó là 10), các file cũ nhất có khả năng sẽ bị xóa đi khi số lượng file quá quá số lượng config (ở đấy là 10)Kích thước buổi tối đa của 1 file log (ở phía trên mình config là một Megabyte)Định dạng của tin tức log yêu cầu ghi ra file kèm theo một số thông tin, chúng ta cũng có thể tùy biến làm sao để cho thông tin dễ quan sát nhất, ở đây tôi configvalue=”%-5p%dyyyy-MM-dd hh:mm:ss – %m%n”>

Trường đúng theo 2: Log ra database (MS SQL Server):

Cấu trúc bảng cần định nghĩa (tùy vào việc cần lưu đồ vật gi mà mình khái niệm bảng này làm sao để cho hợp lý, tuy nhiên bảng sau chứa các thuộc tính cơ bạn dạng cho câu hỏi log.

CREATE TABLE tbl_log ( IDENTITY (1, 1) NOT NULL, NOT NULL, (255) NOT NULL, (50) NOT NULL, (255) NOT NULL, (4000) NOT NULL, (2000) NULL)Cấu hình vào web.config:

Chú thích:

 Log vào Database theo từng batch, nếu kiểm tra thì ta đề xuất để cực hiếm = 1 vì chưng nếu nhằm 100 thì phải tất cả 100 lỗi ,nó new log 1 lần dẫn mang đến nhầm lẫn tưởng là log ko chạy. Kết nối tới loại csdl cần tàng trữ (SQL hệ thống hoặc Oracle, MySql). Chuỗi kết nối tới csdl bạn cần lưu thông tin log.- nếu như trong web.config của bạn đã có connectionString rồi thì ta chỉ cần gán tên của nó tại đây:Câu lệnh hoặc stored procedure sử dụng cho vấn đề insert tới Database.Tham số cung ứng cho câu lệnh hoặc stored procedure insert, cất tên, nhiều loại dữ liệu, định dạng thông tin cần log. Thiết lập level.

Xem thêm: Lồn Có Mùi Gì - Mùi Đặc Trưng Vùng Kín Là Gì

Lưu ý: Đối với trường hòa hợp là winform application cũng đều có cách làm gần tương tự, thay vị config vào web.config thì mình sẽ đề nghị config trong App.config.