Menace là gì

     

dọa, giậm dọa, hăm dọa là các bản dịch hàng đầu của "menace" thành giờ 90namdangbothanhhoa.vnệt. Câu dịch mẫu: Monkeys can be a menace in the market. ↔ Những nhỏ khỉ có thể là tác hại ở chợ.


*

*

(2 Kings 16:5-9) Later, when menaced by the military forces of Babylon, she appealed lớn Egypt for tư vấn and Pharaoh responded, sending an army lớn help. —Jeremiah 37:5-8; Ezekiel 17:11-15.

Bạn đang xem: Menace là gì


Sau đó, khi bị quân nhóm Ba-by-lôn đe dọa, Giu-đa bèn mong cứu xin Ê-díp-tô tiếp 90namdangbothanhhoa.vnện cùng Pha-ra-ôn đáp ứng bằng phương pháp gửi một đoàn quân cho giúp (Giê-rê-mi 37:5-8; Ê-xê-chi-ên 17:11-15).
Obi-Wan"s life prior lớn The Phantom Menace is portrayed mostly in Jude Watson"s Jedi Apprentice and Jedi Quest series.
Cuộc sống của Obi-Wan trước The Phantom Menace được mô tả chủ yếu ngơi nghỉ loạt Jedi Apprentice và Jedi Quest của Jude Watson.
A sneak peek of the episode "Mushroom Menace" aired on September 5, 2016, prior lớn the official premiere date.
Một sneak peek của bộ phim "Mushroom Menace" phân phát sóng vào trong ngày 05 tháng 9 năm 2016, trước ngày giới thiệu chính thức.
A Dennis the Menace Christmas is a 2007 direct-to-90namdangbothanhhoa.vndeo film starring Maxwell Perry Cotton & Robert Wagner, based on the comic strip by Hank Ketcham.
A Dennis the Menace Christmas là một phim vô tuyến được thêm vào năm 2007, có các diễn 90namdangbothanhhoa.vnên Maxwell Perry cotton và Robert Wagner, dựa trên chuỗi truyện vui bằng hình Dennis phá rối (Dennis the Menace) của người sáng tác Hank Ketcham.
Anakin"s origin story in The Phantom Menace has been compared lớn signifiers of African American racial identity, và his dissatisfaction with his life has been compared khổng lồ Siddartha"s before he became Gautama Buddha.
Câu chuyện xuất phát của Anakin vào The Menace Phantom sẽ được dùng để làm nhắc về phiên bản sắc của fan Mỹ nơi bắt đầu Phi , cùng sự bất mãn của ông với cuộc sống của bản thân mình đã được so sánh với tất Đạt Đa trước lúc ông trở thành Đức Phật .
The menacing flames began lớn follow the wild grass up the mountainside, endangering the pine trees & everything else in their path.
Ngọn lửa đầy đe dọa ban đầu thiêu hủy cỏ dở người trên sườn núi, gây nguy nan cho đông đảo cây thông và hầu hết thứ không giống nằm trên hướng của ngọn lửa đã cháy lan.
Snow lived near there, heard about the outbreak, và in this amazing act of courage went directly into the belly of the beast because he thought an outbreak that concentrated could actually potentially over up con90namdangbothanhhoa.vnncing people that, in fact, the real menace of cholera was in the water supply & not in the air.

Xem thêm: Băng Di Tiểu Sử Ca Sĩ Băng Di, Cuộc Sống Hôn Nhân Và Độ Giàu Có Của Ca Sĩ 9X


Snow sống gần đó, nghe tin về dịch bệnh và với lòng quả cảm phi thường, ông đang đi tới hang hổ vày ông cho rằng một trận bùng dịch nếu được để ý sẽ dũng mạnh mẽ khiến mọi tín đồ tin rằng mầm bệnh dịch tả thực sự phát ra trường đoản cú nước, không hẳn không khí
Star Wars Episode I: Jedi power nguồn Battles is an kích hoạt adventure Star Wars 90namdangbothanhhoa.vndeo clip game set during the time frame of Star Wars: Episode I – The Phantom Menace.
Star Wars Episode I: Jedi power Battles là tựa game hành động phiêu lưu của mẫu Star Wars lấy bối cảnh trong khung thời gian của Star Wars Episode I: The Phantom Menace.
When the carriers spotted the first returning plane at 2030 that night, Rear Admiral J. J. Clark defied the menace of Japanese submarines by ordering all lights to be turned on to lớn guide the weary fliers home.
Khi các cái tàu sân bay nhìn thấy chiếc máy bay thứ nhất quay quay trở lại lúc đôi mươi giờ 30 phút ban đêm đó, chuẩn chỉnh Đô đốc J. J. Clark quả cảm bất chấp mối đe dọa của những tàu ngầm Nhật khi chỉ thị mở hết toàn bộ các đèn trên các tàu để hướng dẫn cho các phi công sẽ mỏi mệt có thể hạ cánh.
(Revelation 17:6, 16; 18:7, 8) When the “scarlet-colored wild beast” attacks the religious harlot, “the disgusting thing” will be standing in a menacing way in Christendom’s so-called holy place.
(Khải-huyền 17:6, 16; 18:7, 8) lúc “con thú nhan sắc đỏ sậm” tấn công dâm phụ tôn giáo, “sự gớm-ghiếc” sẽ đứng một phương pháp đe dọa trong chỗ hotline là chỗ thánh của tôn giáo từ xưng theo Đấng Christ.
Even at 78, Eastwood can make "Get off my lawn" sound as menacing as "Make my day", & when he says "I blow a hole in your face and sleep like a baby", he sounds as if he means it".
Ngay ở tuổi 78, Eastwood vẫn hoàn toàn có thể làm giọng "Xéo khỏi bãi cỏ của tao" đầy tính hăm dọa như "Make my day" ("Thử có tác dụng tao vui đi" - một quãng thoại của Eastwood trong phim Dirty Harry), với khi ông nói "Tao phun một lỗ vào đầu mày rồi về ngủ như một đứa trẻ", giọng ông cứ như thật."
An increase of lawlessness —a truly menacing development since the original Greek word suggests contempt for known laws of God.
“Tội-ác thêm nhiều” hay sự bất-pháp ngày càng tăng là một hiện tượng quan trọng đáng lo bởi vì từ ngữ Hy-lạp được dịch như thế chỉ định sự coi thường thường những lề pháp luật của Đức Chúa Trời.
That animal would have been incredibly dangerous, a menace lớn all around, và itself would have had nothing khổng lồ fear.
James Berardinelli called her acting in The Phantom Menace "lackluster," while Annlee Ellingson of Box Office Magazine said "Portman"s delivery is stiff & flat, perhaps hindered by the gorgeous but cumbersome costumes."
James Berardinelli hotline diễn xuất của cô ấy trong trơn ma đe dọa là "thiếu mức độ sống" trong lúc Annlee Ellingson của tờBox Office Magazine nhận định rằng "Vai diễn của Portman cứng đơ cùng tẻ nhạt, hoàn toàn có thể là bởi vì những cỗ trang phục xinh xắn nhưng cồng kềnh."
Hiện tượng new này ngay chớp nhoáng được xem như là một mối doạ dọa bắt đầu và nghiêm trọng đối với những người trong lực lượng lao động.
When we hesitate, he makes a menacing gesture khổng lồ his throat that leaves no doubt about what will happen if we refuse to lớn comply.

Xem thêm: Lời Bài Hát Ai Nói Rằng Cười Là Hạnh Phúc, Ai Nói Rằng Cười Là Hạnh Phúc


Khi thấy chúng tôi chần chừ, ông ta gửi tay lên cổ, làm một hành 90namdangbothanhhoa.vn đe dọa đã giết nếu shop chúng tôi không nghe lời.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M