Nghiệp vụ kế toán là gì

     

Nghiệp vụ kế tân oán là công việc thường ngày phải thực hiện của người làm kế toán thù gồm những hoạt động: nhập/xuất quỹ tiền mặt, thu/đưa ra tiền bán sản phẩm hóa, kê khai thuế, bút tân oán report tài chủ yếu,…Xin chia sẻ một số quá trình những nghiệp vụ kế toán thù cơ bản tạo nên trong để giải quyết nhanh khô, gọn và hiệu quả công việc kế tân oán.

Bạn đang xem: Nghiệp vụ kế toán là gì

1. Thu tiền bán hàng hóa, sản phẩm: cung cấp lao vụ, dịch vụ nhập quỹ tiền mặt của doanh nghiệp

Lúc bán hàng hóa, sản phẩm, cung cấp dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế VAT theo phương pháp khấu trừ và đơn vị nộp thuế VAT theo phương pháp khấu trừ, lợi nhuận bán hàng với dịch vụ cung cấp theo giá thành chưa tính thuế VAT, (dựa vào hóa đơn tài thiết yếu đơn vị xuất đến quý khách với phiếu thu) nghiệp vụ kế toán thù ghi:

Nợ TK ê Tiền mặt (Tổng giá bán trị tkhô nóng toán)

Có TK 3331 – Thuế VAT phải nộp (33311)

Có TK 511 – Doanh thu bán sản phẩm với cung cấp dịch vụ (Giá chưa tính thuế VAT trên hóa đơn)

*

Khi bán hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ cung cấp thuộc cùng ko thuộc đối tượng chịu thuế VAT (phương pháp trực tiếp), phản ánh cung cấp dịch vụ và doanh thu bán hàng là tổng giá thanh tân oán, căn cứ phiếu thu cùng hóa đơn tài chủ yếu ghi nhận

Nợ TK 111 – Tiền mặt

Có TK 511 – Doanh thu bán sản phẩm với cung cấp dịch vụ (tổng giá chỉ tkhô hanh toán)

2. Doanh nghiệp tạo ra những khoản doanh thu

2.1. Từ hoạt động tài chính cùng các khoản thu nhập khác

Khi tạo nên các khoản lợi nhuận hoạt động tài bao gồm, các khoản thu nhập khác thuộc đối tượng chịu thuế VAT (sử dụng phương pháp khấu trừ) và doanh nghiệp nộp thuế VAT (thu lãi đầu tư ngắn với nhiều năm hạn, nhượng bán TSCĐ, khoản thu thanh lý,…) bằng tiền mặt nhập quỹ; căn cứ vào phiếu thu cùng hóa đơn tài chính (nếu có), nghiệp vụ kế tân oán doanh nghiệp ghi nhận:

Nợ TK ê Tiền mặt (Tổng giá bán thanh toán)

Có TK 3331- Thuế VAT phải nộp (33311) (trên hóa đơn)

Có TK 515- Doanh thu hoạt động tài bao gồm (Giá chưa có VAT, trên hóa đơn)

Có TK 711- Thu nhập khác (Giá chưa có VAT, trên hóa đơn)

2.2. Thuộc đối tượng chịu thuế VAT

Lúc phát sinh những khoản lệch giá hoạt động tài thiết yếu, các khoản thu nhập khác thuộc đối tượng chịu thuế VAT và doanh nghiệp nộp thuế VAT tính theo phương pháp trực tiếp hoặc không thuộc đối tượng chịu thuế VAT bằng tiền mặt, Lúc nhập quỹ, căn cứ vào phiếu thu ghi nhận:

Nợ TK 111 – Tiền mặt

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

Có TK 711 – Thu nhập khác

*

3. Rút ít tiền gửi ngân hàng

Rút ít tiền gửi Ngân sản phẩm về nhập quỹ tiền mặt; vay nhiều năm cùng ngắn hạn, vay mượn không giống bằng tiền mặt (Tiền đồng hoặc ngoại tệ), căn cứ Phiếu thu với những chứng từ tương quan đến ngân hàng kế tân oán ghi nhận nghiệp vụ sau:

Nợ TK 111 – Tiền mặt (1111, 1112). (căn cứ vào giấy rút ít tiền)

Có TK 112 – Tiền gửi Ngân sản phẩm (1121, 1122) (căn cứ vào Giấy rút tiền)

Có TK 311, TK 341,… (Nếu vay mượn bank thì sẽ có giấy nhận tiền)


4. Thu nợ và nhập quỹ

Thu những khoản nợ với nhập quỹ tiền mặt của đơn vị, căn cứ phiếu thu với những chứng từ liên quan ghi nhận nghiệp vụ kế toán:

Nợ TK 111 – Tiền mặt (1111, 1112)

Có TK 131 – Phải thu của khách hàng

Có TK 136- Phải thu nội bộ

Có TK 138 – Phải thu khác (1388)

Có TK 141 – Tạm ứng.

5. Thu hồi các khoản đầu tư

Thu hồi những khoản đầu tư ngắn hạn, những khoản ký cược, cam kết quỹ hoặc thu hồi những khoản giải ngân cho vay nhập quỹ tiền mặt, căn cứ vào phiếu thu và các chứng từ liên quan kế tân oán ghi nhận nghiệp vụ kế toán sau:

Nợ TK 111 – Tiền mặt (1111, 1112)

Có TK 121 – Đầu tư chứng khoán thù ngắn hạn; hoặc

Có TK 128 – Đầu tư ngắn hạn khác

Có TK 138 – Phải thu khác

Có TK 144 – Cầm cố, ký kết quỹ, ký kết cược ngắn hạn

Có TK 244 – Ký quỹ, ký kết cược nhiều năm hạn

Có TK 228 – Đầu tư lâu năm hạn khác

6. Nhận khoản kí quỹ, kí cược

Nhận khoản ký quỹ, cam kết cược của các đơn vị không giống bằng tiền mặt, ngoại tệ, ghi, căn cứ phiếu thu với các chứng từ tương quan, kế toán ghi nhận:

Nợ TK 111 – Tiền mặt (1111, 1112)

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (Khoản ký quỹ, cam kết cược ngắn hạn)

Có TK 344 – Nhận ký quỹ, ký kết cược dài hạn.

Bài viết tmê say khảo:

7. Ghi nhận các khoản thừa quỹ tiền mặt

Các khoản thừa quỹ tiền mặt phân phát hiện khi kiểm kê chưa xác định rõ ngulặng nhân, căn cứ phiếu thu và biên bản kiểm kê quỹ, kế toán thù ghi nhận:

Nợ TK 111 – Tiền mặt

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3381).

8. Ghi nhận vốn góp của thành viên

Khi nhận được vốn góp của các thành viên góp vốn bằng tiền mặt, căn cứ phiếu thu cùng biên bản góp vốn nghiệp vụ kế tân oán ghi nhận:

Nợ TK 111 – Tiền mặt

Có TK 411 – Nguồn vốn kinh doanh.

9. Xuất quỹ gửi ngân hàng

Xuất quỹ tiền mặt gửi vào tài khoản tại Ngân mặt hàng, căn cứ phiếu đưa ra với Giấy nộp tiền của bank ghi nhận như sau:

Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng

Có TK 111 – Tiền mặt.

*

10. Xuất quỹ tiền mặt thiết lập chứng khoán

Xuất quỹ tiền mặt cài chứng khoán ngắn hoặc dài hạn, hoặc đầu tư vào cửa hàng bé, đầu tư vào cửa hàng liên kết, góp vốn liên doanh, căn cứ phiếu chi với những chứng từ khác liên quan, ghi nhận nghiệp vụ kế toán:

Nợ TK 121 – Đầu tư chứng khân oán ngắn hạn

Nợ TK 221 – Đầu tư vào đơn vị con

Nợ TK 222 – Vốn góp liên doanh

Nợ TK 223 – Đầu tư vào chủ thể liên kết

Nợ TK 228 – Đầu tư lâu năm hạn khác

Có TK 111 – Tiền mặt.

11. Xuất quỹ tiền mặt đi cam kết quỹ, ký kết cược

Xuất quỹ tiền mặt đem đi ký quỹ, ký cược, căn cứ phiếu bỏ ra và hợp đồng liên quan nghiệp vụ kế toán ghi nhận :


Nợ TK 144 – Cầm cố, ký kết quỹ, cam kết cược ngắn hạn

Nợ TK 244 – Ký quỹ, ký kết cược dài hạn

Có TK 111 – Tiền mặt.

12. Xuất quỹ tiền mặt chi cho các hoạt động

Xuất quỹ tiền mặt đưa ra cho hoạt động đầu tư XDCB, bỏ ra sửa chữa lớn TSCĐ hoặc mua sắm TSCĐ phải qua lắp đặt để cần sử dụng vào sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng chịu thuế VAT (phương pháp khấu trừ), căn cứ phiếu chi và hóa đơn tài bao gồm kế toán thù ghi nhận:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang

Nợ TK 133 – Thuế VAT được khấu trừ (1332)

Có TK 111 – Tiền mặt.

13. Xuất quỹ tiền mặt mua sắm chọn lựa hóa

Xuất quỹ tiền mặt mua sắm hóa, nguyên vật liệu, dụng cụ, công cụ về nhập kho để dùng vào sản xuất, sale hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế VAT tính theo phương pháp khấu trừ (Theo phương pháp kê knhị thường xuyên) , căn cứ phiếu bỏ ra cùng Hóa đơn tài chủ yếu ghi:

Nợ TK 152 – Nguyên ổn liệu, vật liệu

Nợ TK 153 – Công cụ, dụng cụ

Nợ TK 156 – Hàng hoá (Chưa bao gồm thuế VAT)

Nợ TK 157 – Hàng gửi đi bán

Nợ TK 133 – Thuế VAT được khấu trừ (1331)

Có TK 111 – Tiền mặt.

14. Tkhô cứng toán những khoản nợ

Xuất quỹ tiền mặt tkhô hanh tân oán những khoản nợ phải trả, căn cứ phiếu bỏ ra và những chứng từ khác tất cả liên quan (Hợp đồng nợ đến hạn, bảng lương…) kế toán ghi nhận:

Nợ TK 311 – Vay ngắn hạn; Nợ TK 315 – Nợ lâu năm hạn đến hạn trả; Nợ TK 331 – Phải trả mang đến người bán; Nợ TK 333 – Thuế cùng những khoản phải nộp Nhà nước; Nợ TK 334 – Phải trả người lao động; Nợ TK 336 – Phải trả nội bộ; Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác; Có TK 111 – Tiền mặt.

Xem thêm: Người Mẫu Kỳ Hân Khoe Ảnh Cưới Đẹp Lung Linh Với Mạc Hồng Quân

15. Nộp thuế VAT

Đơn vị nộp thuế VAT (phương pháp khấu trừ) lúc mua nguyên vật liệu sử dụng tức thì vào sản xuất, kinh doanh sản phẩm hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế VAT (phương pháp khấu trừ) bằng tiền mặt phát sinh vào kỳ, căn cứ phiếu chi cùng hóa đơn tài thiết yếu ghi:

*

Nợ những TK 621, 623, 627, 641, 642,…

Nợ TK 133 – Thuế VAT được khấu trừ (1331)

Có TK 111 – Tiền mặt.

16. Xuất quỹ sử dụng mang đến hoạt động tài chính

Xuất quỹ tiền mặt sử dụng cho hoạt động tài thiết yếu, hoạt động khác, căn cứ phiếu đưa ra cùng hóa đơn tài bao gồm (nếu có) ghi:

Nợ các TK 635, 811,…; Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có); Có TK 111 – Tiền mặt.

17. Kiểm kê quỹ tiền mặt

Các khoản thiếu quỹ tiền mặt phân phát hiện lúc kiểm kê chưa xác định rõ nguyên ổn nhân, Kế toán dựa vào biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt ghi:

Nợ TK 138 – Phải thu khác (1381)

Có TK 111 – Tiền mặt.

18. Nộp thuế môn bài

*

Nộp tiền thuế môn bài, đơn vị được ngân hàng cấp có giấy nộp tiền vào giá thành nhà nước, căn cứ phiếu bỏ ra với chứng từ tương quan, ghi nhận:

Nợ TK 3338, Có TK 111, Có TK 112

(Sau đó hạch toán thù tiếp nghiệp vụ ngân sách của thuế môn bài)


Nợ TK 642: Ngân sách chi tiêu quản lý doanh nghiệp

Có TK 3338: thuế khác

19. Các nghiệp vụ kế toán khác

Nhận được giấy báo Có của Ngân mặt hàng về số tiền đang chuyển đã vào tài khoản của đơn vị, căn cứ giấy Báo hiện có và Sổ phụ ngân hàng ghi:

Nợ TK 112, Có TK 113 – Tiền đang chuyển.

Nhận được tiền ứng trước hoặc Khi khách hàng trả nợ bằng chuyển khoản, dựa vào giấy báo Có của Ngân hàng với sổ phụ ngân hàng, ghi:

Nợ TK 112, Có TK 131 – Phải thu của quý khách hàng (đối tượng chi tiết)

Thu hồi những khoản tiền ký kết quỹ, ký kết cược bằng tiền gửi Ngân hàng, căn cứ giấy báo có, sổ phụ ngân hàng với chứng từ khác bao gồm tương quan ghi:

Nợ TK 112, Có TK 144 – Cầm cố, cam kết quỹ, cam kết cược ngắn hạn

Có TK 244 – Ký quỹ, cam kết cược dài hạn.

Nhận vốn góp liên kết kinh doanh, vốn góp cổ phần vì các member góp vốn chuyển đến bằng chuyển khoản, căn cứ giấy báo hiện có cùng sổ phụ bank ghi:

Nợ TK 112, Có TK 411 – Nguồn vốn sale.

Nhận ký kết quỹ, ký cược ngắn hạn, nhiều năm hạn bằng tiền gửi Ngân hàng, căn cứ giấy báo hiện có, sổ phụ bank với chứng từ không giống gồm tương quan ghi:

Nợ TK 112 , Có TK 344 – Nhận ký kết quỹ, ký cược lâu năm hạn

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388).

Thu hồi các khoản đầu tư ngắn hạn bằng chuyển khoản, căn cứ Giấy báo hiện đang có với sổ phụ ngân hàng cùng chứng từ liên quan ghi:

Nợ TK 112, Có TK 121 – Đầu tư chứng khân oán ngắn hạn (Giá vốn)

Có TK 128 – Đầu tư ngắn hạn khác

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài thiết yếu (lãi)

Thu tiền bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ hoặc thu từ hoạt động tài bao gồm, hoạt động không giống bằng chuyển khoản.

– Đối với doanh nghiệp nộp thuế VAT (phương pháp khấu trừ thuế), khi phân phối sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ và thu từ những hoạt động khác thuộc đối tượng chịu thuế VAT tính theo phương pháp khấu trừ bằng tiền gửi Ngân mặt hàng, căn cứ Giấy báo có, hóa đơn tài chính, sổ phụ ngân hàng ghi:

Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng (Tổng giá bán tkhô giòn toán), (ngân hàng nhận tiền)

Có TK 511 – Doanh thu bán sản phẩm cùng cung cấp dịch vụ (Giá buôn bán chưa gồm VAT)

Có TK 3331 – Thuế VAT phải nộp (33311).

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

Có TK 711 – Thu nhập khác

– Thu tiền bán sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, cung cấp dịch vụ với các khoản thu từ hoạt động tài chủ yếu, hoạt động không giống thuộc hoặc không thuộc đối tượng chịu thuế VAT (phương pháp trực tiếp) bằng tiền gửi Ngân mặt hàng, căn cứ giấy báo có bank cùng sổ phụ ngân hàng, hóa đơn tài chính ghi:

Nợ TK 112, Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Tổng giá bán tkhô nóng toán)

Có TK 515, Có TK 711 – Thu nhập khác.

Xem thêm: Lời Bài Hát Tôi Là Ai Trong Em Erik St, Tôi Là Ai Trong Em (Đồi Thông)

Trên đây là câu trả lời nghiệp vụ kế tân oán là gì, những quá trình với biện pháp ghi nhận của kế toán thù Lúc tạo nên giao dịch.