Nhân giống thuần chủng là gì

     

Câu hỏi: Mục đích của nhân giống thuần chủng là:

A. Phân phát triển về số lượng.

Bạn đang xem: Nhân giống thuần chủng là gì

B. Duy trì, củng cố, cải thiện chất lượng của giống.

C. Cả A cùng B đều đúng.

D. Cả A với B đều sai.

Lời giải:

Đáp án:C. Cả A với B đều đúng.

Giải thích:Mục đích của nhân giống thuần chủng là: phát triển về số lượng. Duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng của giống

Cùng top lời giải kiếm tìm hiểu kiến thức về Nhân giống vật nuôi nhé

I. Chọn phối

*
Mục đích của nhân giống thuần chủng là" width="626">

1. Thế nào là chọn phối?

Chọn nhỏ đực ghép đôi với con cái theo mục đích chăn nuôi gọi là chọn phối.

Chọn phối nhằm phát huy tác dụng chọn lọc giống. Chất lượng của đời sau sẽ đánh giá bán được việc chọn lọc với chọn phối giống gồm đúng hay là không đúng.

2. Các phương pháp chọn phối

*
Mục đích của nhân giống thuần chủng là (ảnh 2)" width="569">

Muốn nhân lên một giống tốt đã có thì chọn nhỏ đực với con cái cùng giống.

- Ví dụ chọn phối cùng giống: chọn phối heo Móng chiếc đực với heo Móng loại cái sẽ được cá thể là heo Móng loại thuần chủng.

Muốn lai tạo thì chọn ghép nhỏ đực với con cháu khác giống nhau.

- Ví dụ chọn phối khác giống: Chọn gà trống giống Rốt (sức sản xuất cao) với gà mái Ri (thịt ngon, dễ nuôi, sức đề phòng cao nhưng sinh sản thấp) sẽ được cá thể có ưu điểm của cả hai.

II. Nhân giống thuần chủng


1. Nhân giống thuần chủng là gì?

Là phương pháp nhân giống chọn ghép theo đôi giao phối bé đực với con cái của thuộc một giống để được đời con cùng giống với bố mẹ. Mục đích của nhân giống thuần chủng là tạo ra nhiều cá thể của giống đã có, với yêu cầu là giữ được với hoàn thiện những đặc tính tốt của giống đó.

đánh dấu (x) để chọn những cặp phối hợp mang đến trong bảng sau thuộc phương pháp nhân giống phù hợp:

Chọn phối

Phương pháp nhân giống

Con đực

Con cái

Thuần chủng

Lai tạo

Gà lơgoGà lơgox
Lợn Móng CáiLợn Móng Cáix
Lợn Móng CáiLợn cha Xuyênx
Lợn LanđơratLợn Lanđơratx
Lợn LanđơratLợn Móng Cáix

2. Làm thế như thế nào để nhân giống thuần chủng đạt kết quả?

Phải gồm mục đích nhân giống rõ ràng.

Chọn nhiều cá thể đực, chiếc trong giống thuộc tham gia.

Nuôi dưỡng, chăm sóc tốt đàn vật nuôi, kịp thời phát hiện cùng loại thải những vật nuôi con và vật nuôi mẹ tất cả những đặc điểm không ước ao muốn.

III. Bài bác tập có đáp án

Câu 1:Phát biểu nào dưới đây là đúng về chọn phối, trừ:

A. Chọn phối là ghép đôi con đực với con cháu cho sinh sản theo mục đích chăn nuôi.

B. Chọn phối là nhằm đẩy mạnh tác dụng của chọn lọc giống.

C. Chất lượng đời sau sẽ đánh giá chỉ được chất lượng của đời trước.

D. Chọn phối còn được gọi không giống là chọn đôi giao phối.

Đáp án: C. Chất lượng đời sau sẽ đánh giá chỉ được chất lượng của đời trước

Giải thích:Phát biểu sai là: Chất lượng đời sau sẽ đánh giá chỉ được chất lượng của đời

Câu 2:Có mấy phương pháp chọn phối?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án: A. 2

Giải thích:Có 2 phương pháp chọn phối:

- Chọn phối thuộc giống

- Chọn phối khác giống

Câu 3:Giống con kê lai Rốt – Ri có đặc điểm:

A. Bao gồm sức sản xuất cao.

B. Thịt ngon, dễ nuôi.

C. Cả A với B đều đúng.

D. Cả A với B đều sai.

Đáp án: C. Cả A với B đều đúng.

Giải thích:Giống con gà lai Rốt – Ri gồm đặc điểm:

- có sức sản xuất cao.

- Thịt ngon, dễ nuôi

Câu 4:Giống lợn Ỉ là giống được chọn phối theo phương pháp nào?

A. Chọn phối thuộc giống.

B. Chọn phối khác giống.

C. Chọn phối lai tạp.

D. Tất cả đều sai.

Đáp án: A. Chọn phối cùng giống.

Xem thêm: Thơ Ước Gì Hài Hước - Thơ Chế Ước Gì Hài Hước

Giải thích:Giống lợn Ỉ là giống được chọn phối theo phương pháp chọn phối thuộc giống

Câu 5:Phát biểu như thế nào dưới đây là đúng về nhân giống thuần chủng, trừ:

A. Là phương pháp nhân giống ghép đôi giao phối bé đực với con cháu của cùng một giống.

B. Là phương pháp nhân giống ghép đôi giao phối bé đực với con cháu của nhì giống không giống nhau.

C. Tạo ra được nhiều cá thể của giống đã có.

D. Giữ được với hoàn thiện các đặc tính tốt của giống đã có.

Đáp án: B.Là phương pháp nhân giống ghép đôi giao phối bé đực với con cái của hai giống khác nhau.

Giải thích:Phát biểu sai là: Là phương pháp nhân giống ghép đôi giao phối bé đực với con cái của hai giống khác nhau.

Câu 6:Phương pháp làm sao dưới đây là nhân giống thuần chủng:

A. Con gà Lơ go x con kê Ri.

B. Lợn Móng loại x Lợn Lan đơ rát.

C. Lợn Móng mẫu x Lợn cha Xuyên.

D. Lợn Móng cái x Lợn Móng Cái.

Đáp án:D. Lợn Móng loại x Lợn Móng Cái.

Giải thích:Phương pháp nhân giống thuần chủng là: Lợn Móng cái x Lợn Móng Cái

Câu 7:Đặc điểm như thế nào dưới đây là đặc điểm ngoại hình của kê Ri?

A. Da tiến thưởng hoặc quà trắng.

B. Lông pha tạp từ nâu, rubi nâu, hoa mơ, đỏ tía…

C. Mào dạng đơn.

D. Tất cả đều đúng.

Đáp án:D. Tất cả đều đúng.

Giải thích:Đặc điểm ngoại hình của kê Ri là:

- Da quà hoặc đá quý trắng.

- Lông trộn tạp từ nâu, tiến thưởng nâu, hoa mơ, đỏ tía…

- mào dạng đơn

Câu 8:Ngoại hình con kê sản xuất trứng gồm đặc điểm:

A. Thể hình dài.

B. Thể hình ngắn.

C. Cả A với B đều đúng.

D. Cả A với B đều sai.

Đáp án:A. Thể hình dài.

Giải thích:Ngoại hình kê sản xuất trứng có đặc điểm thể hình dài

Câu 9:Làm thế nào để nhân giống thuần chủng đạt kết quả, trừ:

A. Phải bao gồm mục đích rõ ràng.

B. Chọn một số ít cá thể đực, mẫu cùng giống tham gia.

C. Quản lí giống chặt chẽ, kị giao phối cận huyết.

D. Nuôi dưỡng tốt đàn vật nuôi.

Đáp án:B. Chọn một số ít cá thể đực, loại cùng giống tham gia.

Giải thích:Làm thế làm sao để nhân giống thuần chủng đạt kết quả, trừ: Chọn một số ít cá thể đực, mẫu cùng giống tham gia

Câu 10:Ước tính khối lượng lợn theo công thức:

A. M (kg) = nhiều năm thân x〖(vòng ngực)〗^2 x 87.

B. M (kg) = dài thân x〖(vòng ngực)〗^2 x 87,5.

C. M (kg) = lâu năm thân x〖(vòng ngực)〗^2 x 97.

D. M (kg) = dài thân x〖(vòng ngực)〗^2 x 97,5.

Xem thêm: Bộ Ảnh Chế Tết Hết Tiền Tiêu Hài Hước Nhất, Ảnh Chế Tết Vui

Đáp án:B. M (kg) = nhiều năm thân x 〖(vòng ngực)〗^2 x 87,5.

Giải thích:(Ước tính khối lượng lợn theo công thức: m (kg) = nhiều năm thân x 〖(vòng ngực)〗^2 x