NOUN CLAUSE LÀ GÌ

     

Khi học Tiếng Anh bọn họ đã quá không còn xa lạ với danh từ. Thế còn mệnh đề danh trường đoản cú (Noun Clause) thì sao, gồm gì khác biệt để nó được gọi là 1 trong những mệnh đề? thuộc IIE nước ta đến với bài học kinh nghiệm chi tiết ngày hôm nay.

Bạn đang xem: Noun clause là gì


Mệnh đề danh tự (Noun Clause) là gì?

Mệnh đề danh từ hay chúng ta nói một cách khác là mệnh đề danh ngữ (Noun Clause) là mệnh đề vào câu đóng vai trò là một danh từ. Câu cất Noun Clause phần lớn là câu phức. Trong cấu trúc câu, danh từ và mệnh đề danh từ có tầm thường nhiệm vụ.

*

Mệnh đề danh trường đoản cú không đứng độc lập, không bóc khỏi mệnh đề chủ yếu trong câu.

Noun Clause thường ban đầu bằng từ nhằm hỏi (WH-questions) để mang thông tin như when, what, whom, who, where, which, why, how, whose hoặc that (sự thiệt là) hoặc if với whether (liệu có không).

Cấu trúc: ……..từ nhằm hỏi / that / if / whether + S + V……….

Chức năng và cách dùng mệnh đề danh từ bỏ (Noun Clause)

Trong câu, Noun Clause có thể đảm nhiệm những vai trò sau:

Mệnh đề danh từ cai quản ngữ

Từ nhằm hỏi / That + S + V + V / khổng lồ be

Ví dụ: What you bought is very expensive. (Cái mà bạn đã cài đặt rất là mắc)

Ví dụ: That John didn’t điện thoại tư vấn me makes me very angry. (Chuyện John không gọi điện cho tôi khiến cho tôi giận gớm gớm)

Mệnh đề danh từ làm cho tân ngữ sau cồn từ

S + V + từ để hỏi / that / if / whether + S + V / lớn be

Ví dụ: Could you tell me how I can come khổng lồ the museum? (Bạn rất có thể chỉ tôi biết làm thế nào để cho được viện kho lưu trữ bảo tàng không?)

Ví dụ: I’m not sure that she can finish this homework. (Tôi không chắc chắn rằng cô ấy gồm thể dứt bài tập về đơn vị này)

Lưu ý: lúc trong câu tất cả WHETHER / IF , ta rất có thể thêm OR NOT

Ví dụ: I don’t know if today is cold or not. (Tôi do dự là hôm nay trời gồm lạnh tốt không)

Ví dụ: I wonder whether Julie knows me. (Tôi trường đoản cú hỏi liệu Julie bao gồm biết tôi không)

Mệnh đề danh từ có tác dụng tân ngữ sau giới từ

S + V / khổng lồ be + (adj) + giới trường đoản cú + từ nhằm hỏi / that + S + V

Ví dụ: I’m interested in what you are telling me. (Tôi hứng thú với những gì bạn đang kể tôi nghe)

Ví dụ: The results depend on how you concentrate on your study.

(Kết quả phụ thuộc vào bạn tập trung ra sao trong vấn đề học)

Mệnh đề danh từ bửa nghĩa mang đến chủ ngữ

S + to be + từ nhằm hỏi / that + S + V

Ví dụ: What makes me sad is that you play game all day. (Điều có tác dụng mẹ bi hùng là nhỏ chơi điện tử cả ngày)

Ví dụ: The topic of this dicussion is what we should bởi to increase our productivity.

(Chủ đề của buổi luận bàn hôm nay là chúng ta nên làm những gì để tăng năng suất)

Mệnh đề danh từ té nghĩa mang lại tính từ

S + khổng lồ be + adj + THAT + S + V

Ví dụ: I’m excited that you come lớn my birthday party. (Tôi hào hứng khi chúng ta đến bữa tiệc sinh nhật của tôi)

Ví dụ: John is sad that he cannot participate in the fianl contest.

(John bi ai vì anh ta không thể tham gia vào cuộc thi chung kết)

*

Cách thành lập và hoạt động mệnh đề danh trường đoản cú (Noun Clause)

Chuyển câu trằn thuật quý phái Noun Clause, chúng ta cần sử dụng THAT

Ví dụ: Anna got high score in the test. Her mother was very happy.

Chuyển sang câu dùng mệnh đề danh từ đã là: That Anna got high score in the kiểm tra makes her mother happy.

(Việc Anna được điểm trên cao trong bài kiểm tra khiến cho mẹ cô ấy vui)

Chuyển thắc mắc Yes/No lịch sự Noun Clause, cần sử dụng IF / WHETHER, khi ấy ta bỏ trợ cồn từ, còn động từ chính được chia theo thì như trong câu nguyên tác.

Ví dụ: I wonder, “Do they still remember me?”

Chuyển lịch sự câu cần sử dụng mệnh đề danh từ sẽ là: I wonder if they still remember me.

(Tôi trường đoản cú hỏi chần chừ họ vẫn còn đó nhớ tôi không)

Chuyển câu hỏi với WH-questions lịch sự Noun Clause, ta chỉ việc đem từ để hỏi lên trước với chuyển câu sang dạng trần thuật.

Ví dụ: “What is the topic of this conversation?”, Linda wants lớn know.

Chuyển sang câu dùng mệnh đề danh từ đang là: Linda wants khổng lồ know what the topic of this conversation is.

Xem thêm: #30 Cách Phối Áo Với Chân Váy Ôm Mặc Với Áo Gì, Chân Váy Đen Ôm Kết Hợp Với Áo Gì

(Linda mong mỏi biết chủ đề của cuộc hội thoại này là gì)

Mệnh đề danh tự rút gọn

*

Mệnh đề danh từ không hề thiếu khá dài đề nghị được rút gọn sẽ giúp đỡ câu gọn gàng hơn, tránh tái diễn chủ ngữ khi nhà ngữ của cả hai vế trong câu là như thể nhau, tuy thế vẫn bảo đảm an toàn được ý nghĩa sâu sắc của câu là ko đổi.

Chúng ta rất có thể rút gọn mệnh đề danh từ khi:

– Mệnh đề danh từ đóng vai trò là tân ngữ trong câu.

– Mệnh đề danh từ với mệnh đề thiết yếu trong câu bao gồm chung công ty ngữ, thuộc cùng 1 đối tượng.

Rút gọn sử dụng to-V

Cấu trúc: S + V + từ nhằm hỏi / that / if / whether + to-V

Ví dụ: Could you tell me when I should come to your house?

Chuyển thanh lịch câu rút gọn Noun Clause: Could you tell me when to lớn come to lớn your house?

(Bạn rất có thể cho tôi biết khi nào tôi yêu cầu đến nhà của bạn không?)

Ví dụ: Robert doesn’t know if he will continue or stop.

Chuyển sang trọng câu rút gọn Noun Clause: Robert doesn’t know if khổng lồ continue oor stop.

(Robert lừng khừng liệu anh ấy nên tiếp tục hay ngừng lại)

Rút gọn cần sử dụng V-ing

Cấu trúc: S + V1 + V-ing

Trường hợp này chỉ áp dụng được khi động từ theo sau V1 ngơi nghỉ dạng V-ing.

Mệnh đề danh từ thường bắt đầu là THAT.

Ví dụ: Sam admitted that she told a lie. (Sam chấp thuận rằng cô ấy sẽ nói dối)

Chuyển quý phái câu rút gọn gàng Noun Clause: Sam admitted telling a lie.

ĐỌC TIẾP NỘI DUNG:

? Mệnh đề trạng ngữ (Adverb clause)

? Mệnh đề dục tình (Relative clause)

? Cách rút gọn mệnh đề quan hệ

Bài tập mệnh đề danh trường đoản cú (Noun Clause)

1) “Could you help me?” “Sure. Tell me what……..me lớn do”.

A. Bởi you want B. You want C. You vì want D. Want

2) ………in large quantitites is not important.

A. It is a product sold B. A product sells C. A hàng hóa is sold D. That a hàng hóa is sold

3) Scientists are trying lớn find out………there is a cure for cancer.

A. Whether or not B. If not C. Whether not D. Whether if

4) Why did Thomas ask you………a toy?

A. Bởi vì you have B. That you have C. That if you had D. If you had

5) Everyone were worried about Tracy because nobody was aware……..she had gone.

A. Where that B. Of the place C. Of where D. The place

6) How vày you like your new school? Tell me……

A. Who in your class is B. Who your class is in C. Who is in your class D. Your class who is in it

7) “What are you going lớn buy in this store?”

“Nothing……..want is too much expensive.”

A. What do I B. That what I C. That I D. What I

8) When I was a little girl, my mother gave me some advice. She said………talk khổng lồ strangers.

Xem thêm: Tiểu Sử Hồ Việt Trung - Tiểu Sử Ca Sĩ Hồ Việt Trung

A. That shouldn’t B. I shouldn’t C. That I don’t D. Don’t

9) ……….saying was so important that I asked everyone lớn stop lớn listen.

A. The woman was B. What the woman was C. That was the woman D. What was the woman

10) “Did you tell Fiona……..she should bring lớn the các buổi party tomorrow?”

A. That B. That what C. If D. What

Đáp án:

1) B 2) D 3) A 4) B 5) C

6) B 7) C 8) B 9) A 10) D

Khi tất cả một câu è cổ thuật, bọn chúng ta hiện nay đã biết cách thay đổi thành câu với mệnh đề danh từ nhưng lại nghĩa vẫn không đổi. Các bạn hãy ghi ghi nhớ các kết cấu và cách thành lập và hoạt động câu nhằm sử dụng xuất sắc Noun Clause nhé!