Orthodontic Là Gì

     

 1. Bé tôi đề xuất điều trị chỉnh nha. Chỉnh nha là gì? 2. Vị sao chỉnh nha lại quan tiền trọng? 3. Những dấu hiệu sớm nào cảnh báo các vấn đề liên quan đến chỉnh nha? 4. Tại sao nên ban đầu điều trị chỉnh nha lúc trẻ còn bé? 5. Thời điểm làm sao tôi bắt buộc đưa con đi khám chỉnh nha? 6. Những chứng trạng nào dẫn đến các vấn đề cần chỉnh nha? 7. Những sự việc răng cùng xương nào buộc phải điều trị chỉnh nha? 8. Thời gian khám chữa chỉnh nha kéo dài bao lâu? 9. Tiến trình khám chữa chỉnh nha như nào? 10. Giai đoạn lên kế hoạch gồm những gì? 11.Giai đoạn điều trị tiến hành như nào? 12.Giai đoạn duy trì ra sao? 13. Chỉnh nha tất cả đau không? 14. Trẻ rất có thể chơi thể thao khi đeo mắc cài được không? 15. Trẻ tất cả đóng vai trò đặc biệt trong chỉnh nha?

 1. Bé tôi phải điều trị chỉnh nha. Chỉnh nha là gì?

Orthodontics is the branch of dentistry that corrects irregularities of the teeth, jaws and face. Corrective treatment is carried out by a specialist dentist, called an orthodontist. Chỉnh nha là một phân khoa của nha khoa, điều trị bất thường về răng, xương và mặt. Điều trị chỉnh nha được tiến hành bởi nha sỹ có bởi chỉnh nha, hay nói một cách khác là bác sỹ chỉnh nha.Orthodontics aims to ensure that the teeth & mouth look good, & function well. Mục tiêu của chỉnh nha là bảo vệ răng cùng miệng thẩm mỹ cũng như có tác dụng tốt.Bạn vẫn xem: Orthodontic là gì

Quay về đầu trang

 2. Vì sao chỉnh nha lại quan trọng?

Bạn sẽ xem: Orthodontic là gì


Bạn đang xem: Orthodontic là gì

*

Bạn sẽ xem: Orthodontic là gì
*Xem thêm: Juxtaposition Là Gì - Juxtaposition Trong Nghệ Thuật Là Gì

*

*Xem thêm: Chia Sẻ Kinh Nghiệm Du Lịch Ninh Chữ Có Gì Hay, Du Lịch Biển Ninh Chữ Phần Ii

*

Mouthguard Hàm bảo vệ

Quay về đầu trang

 15. Trẻ gồm đóng vai trò quan trọng đặc biệt trong chỉnh nha?

They can, and they must! Children must be motivated by parents lớn get a good result. This is what to consider và aim for: Trẻ gồm và bắt buộc đóng vai trò quan trọng! phụ huynh phải khích lệ trẻ nhằm có tác dụng tốt nhất. Điều này có mục đích:Full co-operation by the patient is essential for successful treatment. Thích hợp tác trọn vẹn từ phụ huynh là quan trọng cho sự thành công xuất sắc của điều trị.The health of teeth and gums must be maintained during the orthodontic treatment. Sự trẻ khỏe của răng và lợi được duy trì trong tiến độ chỉnh nha.Avoid eating sticky and crunchy sweets và foods. Tránh nạp năng lượng đồ dính, dẻo, ngọt.Keep all scheduled appointments with the orthodontist. This is most important. Duy trì tái khám phần đông đặn theo kế hoạch hẹn với bác sỹ là điều đặc biệt nhất.If appliances work loose, the orthodontist must be contacted immediately. Nếu phép tắc bị rơi thì cần tái thăm khám ngay lập tức.If the patient doesn’t wear the retainers after the active phase of treatment, the teeth & jaws may go back khổng lồ their old, incorrect positions. Nếu bệnh nhân không đeo hàm gia hạn sau giai đoạn điều trị, răng và xương hoàn toàn có thể quay về vị trí cũ.This instruction is worth repeating. Wear your retainers for as long as your orthodontist deems necessary, or your teeth can move back khổng lồ their previous positions! giải đáp này rất cần được nhắc đi nhắc lại. Đeo hàm duy trì càng thọ càng tốt hoặc răng các bạn sẽ di đưa về địa điểm ban đầu!

Final advice to lớn patients: Remember that the discomfort & inconvenience of treatment is temporary. Your new smile và good looks should last a lifetime. Lời khuyên nhủ cuối cho căn bệnh nhân: Hãy nhớ rằng khó tính và phiền phức chỉ là ngắn hạn, nụ cười lung linh của các bạn sẽ kéo dài suốt đời.