Pleased Là Gì

     

Pleased đi cùng với giới từ gì?Pleasant đi cùng với giới từ bỏ gì . Giới từ hay phải đi sau “pleased”nhất là “with”, about, with, by, at. Cùng tò mò cách sử dụng Pleased với Pleasant

*
*
Pleased đi với giới từ bỏ gì?Pleasant đi cùng với giới tự gì

 Please là gì?

Trong tiếng Anh, Please vừa là 1 trong những cảm thán từ, vừa là 1 trong động từ. 

Please là một trong những cảm thán từ

Please là một cảm thán tự (thán từ) trong tiếng Anh, được sử dụng như phép thanh lịch khi ý kiến đề nghị hoặc yêu cầu điều gì đó. 

Để dịch Please ra giờ Việt thì có tương đối nhiều cách tùy ở trong vào văn cảnh của câu văn, ví dụ như: “được ko ạ?”, “bạn vui lòng..?”, “đi mà”,… 

Ví dụ:

Could I have another drink, please?

Xin bạn cho tôi thêm một ly nữa nhé? 

Please remember to turn off the lights before you leave.

Bạn đang xem: Pleased là gì

Xin hãy lưu giữ tắt đèn trước khi bạn rời đi. 

Put this cup in the cupboard for me, please. 

Cất mẫu cốc này vào tủ cốc giúp tôi với. 

Jane is hard lớn please. 

Rất cạnh tranh để khiến Jane vui vẻ hài lòng. 

Khi vào câu có các cụm trường đoản cú như “whatever”, “whoever”, với “anywhere”, cồn từ Please sẽ có nghĩa là thích, lựa chọn. 

Ví dụ: 

Jack always does whatever he pleases.

Jack luôn làm bất kể thứ gì cậu ấy thích. 

Don’t worry. You can go out with whoever you please.

Đừng lo. Chúng ta có thể đi nghịch với ngẫu nhiên ai chúng ta thích. 

Young people should go anywhere they please.

Những người trẻ đề xuất đi cho tới bất kì nơi nào mà họ muốn. 

Cấu trúc Please và phương pháp dùng trong tiếng Anh

Khi Please là một cảm thán từ, địa điểm và biện pháp dùng của cấu trúc Please linh thiêng hoạt với còn mang những sắc thái nghĩa không giống nhau. Nội dung dưới đây sẽ giúp chúng ta nắm cứng cáp được cấu trúc này. 

Cấu trúc Please cần sử dụng khi đề nghị, yêu ước sự giúp đỡ 

Khi sử dụng trong câu kiến nghị Can, Could, Would, ta rất có thể thêm Please ở đầu, giữa hoặc cuối câu để mô tả tính kế hoạch sự. 

Tuy nhiên, lúc Please nằm giữa câu, mức độ yêu mong của câu văn đã trở nên mạnh bạo hơn.

Ví dụ:

Could you repeat your question, please?

Bạn rất có thể nhắc lại thắc mắc được ko ạ? 

Please could you hold these boxes for me?

Bạn rất có thể vui lòng giữ hộ tôi mấy mẫu hộp này với? 

Would you please lend me your notebook?

Bạn hoàn toàn có thể vui lòng đến tôi mượn quyển sổ của doanh nghiệp được không? 

Ngoài ra, trong số trường hợp cần sự trịnh trọng hơn, ta rất có thể dùng cụm từ “if you please”. Cơ hội này, câu văn đã mang cảm giác rất lịch sự, hoặc cảm hứng ngạc nhiên hoặc giận dữ trong một số tình huống. 

Ví dụ:

They want $150, if you please, khổng lồ fix your keyboard! (ngạc nhiên)

Họ ước ao tận 150 đô để sửa keyboard của bạn! 

Pleased đi với giới tự gì?

Giới từ hay phải đi sau “pleased”nhất là “with”, about, with, by, at. So, the first sentence using “with” is the best.

– Gwinn was pleased WITH the results.

Generally, we say “pleased with (something/someone)”. In the given sentence, “something” stands for “results”. “Pleased with” is used khổng lồ tell someone that you are pleased with something they have done in order to express your approval. However, there are some sentences where there is overlapping in the choice of preposition. I have come across the following sentence in Collins Dictionary:

– I am very pleased about the result.

The adjective “pleased” can be followed by the prepositions with, at, about or for. Khổng lồ the best of my knowledge, there is no rule that helps in selecting the preposition after the adjective “pleased”. The appropriate preposition after “pleased” depends upon the rest of the prepositional phrase and the context of the sentence. I usually replace the adjective “pleased” with “disappointed” và “satisfied”. If the sentence still sounds okay, I opt for “with” after “pleased”.

Here are a few examples from a variety of sources, that should help in deciding the usual preposition after the adjective “pleased”

Pleased with

Pleased with something/somebody is used when expressing a feeling of happiness about something.

– He was pleased with his logic.– I’m really pleased with your work this term.– His master was so much pleased with him that he gave him his freedom.– Neil’s teacher was pleased with his progress.– Of course, not everybody was pleased with the outcome.– John French was very pleased with third place after a season fighting a back injury.– The reputed sportsman was evidently pleased with his honorary military designation and rank.– I was pleased with the overall response và I think we collectively felt a modicum of relief.– Dean was pleased with the opportunity.– The governor was much pleased with this answer.– The child was pleased with any toy that produced noise.

Xem thêm: Trả Lời Giải Đáp Của Bạn Đọc Về Mobile Broadband Là Gì, Mobile Internet

The use of “pleased with” is very common when the phrase is followed by a reflexive pronoun, e.g.

– Noel must have been feeling pretty pleased with himself on Tuesday night.(= happy & satisfied about something good that you have done or that has happened lớn you)– You look rather pleased with yourself.

Pleased about

Pleased about something is used lớn refer khổng lồ any act concerning or relating to lớn a particular subject

– “And what is she so pleased about?” thought Nicholas, looking at his sister.– Are you pleased about John’s promotion?– Her parents were very pleased about her award.– I could tell she was pleased about something.– It was also apparent that she was pleased about their discord.Pleased at

The preposition “at” is generally used khổng lồ denote “time”. If the phrase after “pleased at” provides the answer khổng lồ “when”, the use of expression “pleased at” is possible. Here are a few examples which provide the answer khổng lồ “when”. So, the use of “pleased at” is correct:

– I was very pleased at discovering that.– She was none too pleased at having to vì chưng it all again.– Pierre chimed in, pleased at the arrival of the reinforcement.– Was he pleased about/at the news?– Nisha seemed pleased at the suggestion.– He was pleased at the gratitude he received, but felt abashed at receiving it.

In my view, the use of “pleased with” is also correct in the last two sentences.

Pleased by

In my view, if you can substitute “pleased by” with “on account of” & the sentence is reasonably okay, the use of “pleased by” is correct. Here are a few examples:

– She was so pleased by praise from her professor that she blushed with pleasure.– I was pleased by his candour.– Were you pleased by our rather gruesome discovery?– She was just as entranced, just as easily pleased by the world.

Pleased for

The phrase “pleased for” is used to lớn say which person or thing your feelings of happiness are directed towards:

– That’s wonderful! I’m really pleased for you.– I’m so pleased for him, because we have all gone through a lot recently”.– và I’m pleased for John’s sake.

Xem thêm: Nsưt Chu Hùng Vai Thế Chột Là Ai Ông Trùm, 'Người Phán Xử 2': Ai Sẽ Đóng Vai Thế Chột

Phân biệt biện pháp dùng pleased with

– We’re very pleased with the quality of his work.