Plugin.exe là gì

     

Để tăng tính chủ động cho kế toán và doanh nghiệp lớn trong việc áp dụng hóa 1-1 điện tử, thực hiện lập hóa đơn trực tiếp bên trên Cổng điện tử của Tổng viên Thuế. 90namdangbothanhhoa.vn ( Hồng Ngọc Invoice ) đang hướng dẫn cài đặt phần mềm ký năng lượng điện tử, trang hóa solo điện tử TT78 mới nhất.

Yêu ước cấu hình:

Để tất cả thể cài đặt phần mềm hỗ trợ ký điện tử mới nhất bạn đề nghị phải:

Hệ quản lý điều hành : Windows 7 trở lênIDE: Google Chrome 90.0 trở lên, Mozilla Firefox 90.0 trở lên, Microsfe Edge 90.0 trở lên.

Cài đặt Plugin cam kết số

1: Chạy file HDDT Plugin setup.exe trong thư mục “ky so”

*
*
*
*
*
*
HDDT Plugin icons