Preferred Là Gì

     
Cách sử dụng "Prefer" cùng "Would prefer" để diễn tả thích một cái gì đấy hoặc đối chiếu thích tính năng này hơn chiếc nọ,... Sẽ tiến hành phân tích đầy đủ chi tiết dưới đây

Trong nội dung bài viết này, Cô Hoa sẽ giúp chúng ta hiểu về Prefer là gì? và cách dùng cấu trúc Prefer với would prefer. Sau thời điểm đọc và làm bài bác tập, ko được lầm lẫn cách thực hiện Prefer trong giờ đồng hồ Anh nữa nhé!

I. Tổng quan về cấu trúc Prefer

1. Thích một thứ gì đấy (prefer khổng lồ V)

S + prefer + lớn + V …

Ex: She prefers to lớn drink tea.

Bạn đang xem: Preferred là gì

 ( Cô ấy mê thích uống trà).

Lưu ý: sau prefer là khổng lồ V, đa số chúng ta khá tốt nhầm lẫn khi sử dụng như câu trên.

2. Thích thứ gì hơn thiết bị gì (prefer something to lớn something)

S + prefer + V-ing + to +V-ing

S + prefer + N + to + N

Khi chúng ta sử dụng Prefer để diễn tả thích sản phẩm công nghệ gì hơn, đối chiếu giữa nhiều đối tượng thì ta dùng động từ sống dạng V-ing hoặc danh từ ngay sau prefer.

*

Ex: I prefer tea lớn coffee (Tôi phù hợp trà hơn cà phê).

We prefer going by ferry lớn flying (Chúng tôi thích đi bởi thuyền hơn là đồ vật bay).

She prefers books to lớn magazines. ( Cô ấy phù hợp sách hơn tạp chí).

II. Kết cấu Would prefer

Chúng ta sử dụng Would prefer hoặc ‘d prefer, theo sau là “to Verb” hoặc “Noun” để nói tới sở mê thích ở lúc này hoặc tương lai

1. Thích hợp 1 thiết bị gì đó

S + would prefer + to lớn V + N

I’d prefer lớn go by myself. ( Tôi ước ao tự đi)

Would you prefer a quieter restaurant? ( chúng ta có ưng ý một quán ăn uống yên tĩnh hơn)

She’d prefer not to drive at night. (Cô ấy không mê thích lái xe pháo vào ban đêm)

2. Phù hợp thứ gì hơn vật dụng gì ( sử dụng rather than)


S + would prefer + to lớn V + rather than + V

Ex: I’d prefer lớn go skiing this year rather than go on a beach holiday.

=> trong năm này tôi yêu thích đi trượt tuyết rộng là đi ngủ mát làm việc biển.

3. Mong mỏi ai đó có tác dụng gì


S1 + would prefer + S2 + to lớn V

Ex:

They’d prefer us lớn come later. ( chúng ta muốn công ty chúng tôi tới muộn)

Would you prefer me to drive? ( Bạn cũng muốn để tôi tài xế không?)

III. So sánh Would với Prefer rather…than

1. Hai cụm từ would rather và Prefer rather đều mô tả sở thích

I prefer walking khổng lồ cycling = I would rather walk than cycle.=> Tôi thích quốc bộ hơn là đấm đá xe.

Xem thêm: Châu Khải Phong Lên Tiếng Sau Khi Bị Tố Đánh Đập, Dồn Vợ Con Vào Đường Cùng

2. Sau prefer bọn họ sử dụng V-ing

I prefer using a keyboard to writing with a pen.I’d rather use a keyboard than write with a pen.

=> Tôi thích áp dụng bàn phím rộng là viết bởi bút mực

IV. Bài tập sử dụng Prefer, would prefer, would rather

Choose the best answer to lớn fill the gap in each of the following:

1. I prefer coffee __________ tea.

a. To lớn b. Than c. From

2. I don’t fancy the theatre again. I’d rather __________ to the cinema.

a. Lớn b. Go c. Going

3. Although I love relaxing on beaches, I think I prefer __________ in the mountains.

a. Walk b. Walking

4. I’d rather speak to lớn him in person __________ things over the phone.

a. Than discuss b. To lớn discussing c. To discuss

5. I prefer trains __________ cars.

a. From b. Than c. To

6. I’m not a big fan hâm mộ of cars; I prefer __________ by train.

a. Travelling b. Travel

7. If I had a choice I think I’d rather __________________ London.

a. Live in Paris than in b. Live in Paris lớn c. Lớn live in Paris than

8. They’d rather have lunch inside, but I’d prefer ______________ outside in the garden.

Xem thêm: Nước Đá Khô Có Công Thức Là Gì ? Có Công Thức Là Gì? Nước Đá Khô Là Gì

a.eat b. Eating c. To eat

Đáp án

I prefer coffee to​ tea. (a.)I don’t fancy the theatre again. I’d rather go​ to the cinema. (b.)Although I love relaxing on beaches, I think I prefer walking​ in the mountains. (b.)I’d rather speak to him in person than discuss​ things over the phone. (a.)I prefer trains to​ cars. (c.)I’m not a big tín đồ of cars; I prefer travelling​ by train. (a.)If I had a choice I think I’d rather live in Paris than in​ London. (a.)They’d rather have lunch inside, but I’d prefer khổng lồ eat​ outside in the garden. (c.)

Trên trên đây là toàn bộ những điều những em yêu cầu nhớ về kết cấu prefer trong tiếng anh.

Chúc những em học tập tốt!

Để được tư vấn kỹ rộng về lộ trình học giao tiếp cho tất cả những người mất gốc, các bạn để lại thông tin tại phía trên nhé!