Presented By Là Gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*

*

*

*

present /"preznt - pri"zent/ pri"zent/
tính từ có mặt, hiện nay diệnto be present at...

Bạn đang xem: Presented by là gì

Bạn vẫn xem: Presented by là gì

: xuất hiện ở...to be present khổng lồ the mind: hiển thị trong trí hiện nay, hiện tại tại, hiện tại thời, nay, nàypresent boundaries: con đường ranh giới hiện tạithe present volume: cuốn sách này (ngôn ngữ học) hiện tại tạipresent tense: thời hiện tại tại (từ cổ,nghĩa cổ) sẵn sàng, chuẩn bị giúp đỡa very present help in trouble: sự trợ giúp hết sức sẵn sàng chuẩn bị trong lúc bối rối khó khăn danh từ hiện tại tại, hiện nay thời, hiện nay giờ, hiện nay nay, lúc này, bây giờat present: hiện tại tại, bây giờ, thời gian nàyfor the present: trong khi này, hiện giờ (pháp lý);(đùa cợt) tài liệu này, tứ liệu nàyby these presents: bởi vì những tư liệu này (ngôn ngữ học) thời hiện tại danh từ qua biếu, đồ dùng tặng, bộ quà tặng kèm theo phẩmto make somebody a present of something: biếu ai cái gì, bộ quà tặng kèm theo ai dòng gì danh từ bốn thế giơ súng ngắm tư thế bồng súng chào

ngoại hễ từ gửi ra, bày ra, lộ ra, giơ ra, phô rathe case presents some difficulty: trường đúng theo này lộ ra một số khó khăn đưa, trình, nộp, dângto present the credentials: trình quốc thưto present a petition: đưa một phiên bản kiến nghịto present a cheque for payment: nộp séc để lĩnh tiền bày tỏ, trình bày, biểu thịto present the question very cleary: trình bày vấn đề một cách rất rõ ràng ràng miêu tả (một vở kịch); đến (diễn viên) ra mắtto present oneself: trình diện; dự thi; nảy sinh, xuất hiện, biểu hiện rato present oneself before the jury: trưng bày trước ban giám khảothe idea presents itself to my mind: ý nghĩ về nảy ra trong trí óc tôi reviews (ai với ai); chuyển (ai) vào yết kiến, chuyển (ai) vào bệ loài kiến (vua...)to be presented at court: được chuyển vào chầu, được chuyển vào yết con kiến vua (tôn giáo) tiến cử (thầy tu cùng với giám mục để thống trị xứ đạo) biếu tặng (ai chiếc gì) (quân sự) giơ (súng) ngắm (quân sự) bồng (súng) chàoto present arms: bồng súng chào

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

presented

Từ điển WordNet

adj.

Xem thêm: Cầu Thủ Bóng Đá Nguyễn Hữu Anh Tài Fc, Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Long An

something presented as a gift

his tie was a present from his wife

v.

formally present a debutante, a representative of a country, etc.

Xem thêm: Hỏi Đáp: Muốn Lái Xe 16 Chỗ Cần Bằng Gì ? Bằng C Có Được Lái Xe 16 Chỗ Không

adj.

spatial sense; being or existing in a specified place

the murderer is present in this room

present at the wedding

present at the creation

English Synonym và Antonym Dictionary

presents|presented|presentingsyn.: award bestow deliver donate extend give grant hand over offer submit tenderant.: absent future past