Professional development là gì

      30
Quý khách hàng có thể biết rằng một cuộc chất vấn xin việc đã đạt hiệu quả hơn, khiến ấn tượng với bên tuyển chọn dụng với mang đến cho mình thời cơ nếu khách hàng có những thắc mắc, mà lại sinh hoạt đó công ty tuyển dụng tấn công khá thấy được bạn là một ứng viêm tiềm năng. Sau trên đây tôi Shop chúng tôi xin liệt kê một số thắc mắc mà chúng ta nên quan tâm đến để hỏi công ty tuyển chọn dụng. Do thời gian cùng chuyên môn có hạn yêu cầu bài xích dịch có thể tất cả sai xót, nhưng mong muốn nó sẽ có ích cho mình lúc tsay đắm gia một buổi vấn đáp xin Việc.

Bạn đang xem: Professional development là gì


*

2. What are the most immediate projects that need to lớn be addressed?Tạm dịch: vật gì cần phải gửi đi ngay lập tức chớp nhoáng trong hầu hết kế hoạch?
3. Can you show me examples of projects I’d be working on?Tạm dịch: Anh/chị hoàn toàn có thể cho tôi ví dụ về dự án công trình tôi rất có thể thao tác làm việc trong đó?
4. What are the skills & experiences you’re looking for in an ikhuyễn mãi giảm giá candidate?Tạm dịch: Kỹ năng với kinh nghiệm tay nghề bạn đang hy vọng chờ ở một ứng viên lý tưowng ?+ideal:lý tưởng
5. What attributes does someone need khổng lồ have sầu in order khổng lồ be really successful in this position?Tạm dịch: Những ở trong tính bắt buộc cho một tín đồ làm sao đó tại chỗ này để thành công ở đoạn này?
6. What types of skills is the team missing that you’re looking lớn fill with a new hire?Tạm dịch: Những loại kĩ năng cơ mà team không đủ nhưng ngài mong đợi hoàn thành xong team với ứng cử viên.
7. What are the biggest challenges that someone in this position would face?Tạm dịch: Điều gì là thách thức lớn số 1 bắt buộc đối mặt ở vị trí tuyển chọn dụng này
8. What sort of budget would I be working with?Tạm dịch: Những các loại túi tiền tôi hoàn toàn có thể vẫn được làm vấn đề với
10. Do you expect the main responsibilities for this position khổng lồ change in the next six months to a year?
Think of each new job not just as a job, but as the next step on your path to lớn career success. Will this position help you get there?( Nghĩ về quá trình mới khống chỉ nlỗi một các bước, nhưng như là một trong những phần để thành công xuất sắc trong nghề nghiệp.Vị trí công việc để giúp đỡ các bạn tất cả gì nghỉ ngơi đó).
12. What training programs are available to lớn your employees?Tạm dịch: Cmùi hương trình huấn luyện và đào tạo nào bao gồm hiệu lực đến nhân viên của anh?
13. Are there opportunities for advancement orprofessional development?Tạm dịch: Đây là cơ hội cho việc tiến bộ hoặc cải tiến và phát triển siêng môn?
14. Would I be able lớn represent the company at industry conferences?Tạm dịch: Tôi có thể diễn thuyết đơn vị tại một hội nghị công nghiệp ?
15. Where is the last person who held this job moving on to?Tạm dịch: Người làm sao là fan ở đầu cuối hỗ trợ cho các bước này được gửi tới
16. Where have sầu successful employees previously in this position progressed to?Tạm dịch: Nhân viên trước đó thành công xuất sắc vào vị trí này ?
17. What are the most important things you’d lượt thích to see someone accomplish in the first 30, 60, và 90 days on the job?Tạm dịch: Những điều quan trọng nhất mà lại bạn có nhu cầu thấy sống tôi trong 30, 60 và 90 ngày trước tiên trong quá trình.

Xem thêm: Tiểu Sử Của Christopher Columbus Là Ai Lịch Thật Sự Của Christopher Columbus


18. What are the performance expectations of this position over the first 12 months?Tạm dịch: Qua 12 tháng thì ông ao ước chờ ứng cử viên diễn đạt gì ?
19. What is theperformance Reviews processlượt thích here? How often would I be formally reviewed?Tạm dịch: Quá trình reviews thế nào. Toi vẫn liên tiếp được nhận xét thiết yếu thức?
trăng tròn. What metrics or goals will my performance be evaluated against?+metric: số liệu+evaluate: tấn công giáTạm dịch: Số liệu hoặc kim chỉ nam nào sẽ tiến hành Reviews ngược với việc biểu hiện của tôi?
Asking questions of the interviewer shows that you’re interested in hyên or her as a person—và that’s a great way to build rapport.( Đặt thắc mắc cho người phỏng vấn mô tả các bạn quyên tâm cho tới anh ta hoặc cô ta kia là một trong những cách hoàn hảo để gây ra mối quan lại hệ)+rapport:/ræ´pɔ:/: mối quan hệ, tiếp xúc,
22. Has your role changed since you’ve been here?Tạm dịch: Nhiệm vụ của bạn đã thay đổi kể từ lúc sinh hoạt đây?
Because you’re not just working for one boss or one department, you’re working for the company as a whole.(Bởi bởi vì bạn không chỉ có làm việc cho một ông nhà hoặc một chống, bạn làm việc mang lại toàn công ty)
26. I’ve read about the company’s founding, but can you tell me more about ___?Tạm dịch: Tôi vẫn phát âm về cửa hàng, mà lại bạn cũng có thể nói cho tôi nhiều hơn thế nữa về-?
27. Where do you see this company in the next few years?Tạm dịch: Nơi như thế nào các bạn sẽ gặp gỡ cửa hàng vào một vài năm tơi?
28. What can you tell me about your new products or plans for growth?Tạm dịch: Quý Khách nói cách khác mang lại tôi về một sự án cung ứng hoặc chiến lược bắt đầu cho việc trở nên tân tiến công ty?
29. What are the current goals that the company is focused on,& how does this team work to tư vấn hitting those goals?Tạm dịch: Mục đích hiện giờ chủ thể triệu tập nhắm tới là gì, và làm cho gắng làm sao để nhms này cung ứng xong phương châm ấy?
30. What gets you most excited about the company’s future?Tạm dịch: Điều gì khiến bạn phấn khích tuyệt nhất về tương lai của công ty?
The people you work with day in and day out can really make or break your work life. Ask some questions khổng lồ uncover whether it’s the right team for you.(Đặt đều câu hỏi về team nhưng bạn có thể vẫn thao tác trong ngày hôm qua ngày)
31. Can you tell me about the team I’ll be working with?Tạm dịch:cũng có thể nói mang lại tôi về nhóm nhưng toi hoàn toàn có thể đang thao tác với?
34. Can you tell me about my direct reports? What are their strengths & the team’s biggest challenges?Tạm dịch: Có thể nói mang lại tôi biết về báo cáo trực tiếp? Cái gì là ưu thế và thời cơ lớn nhất của nhóm
35. Do you expect to lớn hire more people in this department in the nextsixmonths?Tạm dịch: quý khách rất có thể lý giải để mướn không ít người rộng vào văn uống phòng trong nửa năm tới
36. Which other departments work most closely with this one?Tạm dịch: Phòng làm sao khác thao tác tương quan duy nhất cho tới phòng tôi?
37. What are the common career paths in this department?Tạm dịch: Con đường khởi nghiệp thông dụng vào đội này?


Is the office buttoned-up conservative or a fly-by-the-seat-of-your-pants kind of place? Learn the subtle, but oh-so-important, aspects of company culture.(Tìm hiểu đều tinh tướng văn hóa của công ty)
39. How would you describe the work environmenthere—is the work typicallycollaborativeormore independent?Tạm dịch: Làm sao đê biểu hiện môi trường làm việc sống đây- thao tác làm việc là hợp tác và ký kết tốt tự do những hơn+collaborative: vừa lòng tác
40. Can you tell me about the last team event you did together?Tạm dịch: quý khách nói cách khác mang đến tôi biết về sư khiếu nại ở đầu cuối chúng ta vẫn làm cùng với nhau?41. Is there a formal mission statement or company values? (Note: Make sure this isn’t Google-able!)Tạm dịch: Có tuim ba về nhiệm vụ bằng lòng hoặc có giá trị trong công ty ( Nội quy công ty)
44. Does anyone on the team hang out outside the office?Tạm dịch: Có bất kỳ ai trong nhóm liên lạc ko kể phạm vi văn uống phòng?
45. Do you ever vị joint events with other companies or departments?Tạm dịch:Anh/chị đã bao giờ than gia sự khiếu nại cùng với công ty không giống hoặc văn chống khác?
46. What’s different about working here than anywhere else you’ve sầu worked?Tạm dịch: Sự khác biệt Khi nói về quá trình tại đây vơi mọi chỗ khác các bạn đã có tác dụng việc?
47. How has the company changed since you joined?Tạm dịch: Bằng cách như thế nào chủ thể sẽ đổi khác Tính từ lúc ngày chúng ta vào đây
Before you leave, make sure the interviewer has all of the information he or she needs & that you’re clear on the next steps by asking these questions.(Trước lúc rời đi, chắc chắn rằng fan tuyển dụng tất cả toàn bộ thông báo mà lại anh hoặc cô ấy đề nghị nhằm sẵn sàng cho bước tiếp theo, chúng ta cũng có thể hỏi cùng với đều câu hỏi đây)
48. Is there anything that concerns you about my background being a fit for this role?Tạm dịch: Còn ngẫu nhiên điều gì tương quan tới làm hồ sơ của tớ bắt đầu mang đến trọng trách này?
49. What are the next steps in the interview process?Tạm dịch: Bước tiếp sau là gì trong quy trình tuyển chọn dụng?
50. Is there anything else I can provide you with that would be helpful?Tạm dịch: Có bất kì thiết bị gì không giống có ích tôi hoàn toàn có thể cung cấp cho mình ?
51. Can I answer any final questions for you?Tạm dịch: Tôi có thể gồm bất kì câu hỏi cuối cho bạn?Nhóm 90namdangbothanhhoa.vn chúc chúng ta gặp gỡ những suôn sẻ, bài bác dịch gấp cho nên chúng ta nên xem xét lại với đọc theo ý bạn. Các câu hỏi Tiếng Anh là câu hỏi gốc đã có được tuyển chọn chọn do đó nó vẫn bổ ích mang đến chúng ta. Thân ái !