REMEMBER LÀ GÌ

     

Trong cuộc sống, họ gặp vô số trường đúng theo cần miêu tả một câu mang chân thành và ý nghĩa “nhớ” đến vụ việc hoặc người nào đó. Để miêu tả một câu bởi thế trong giờ đồng hồ Anh tín đồ ta thường áp dụng “remember”. Tuy phổ biến nhưng cấu trúc này vẫn dễ có tác dụng ta nhầm lẫn khi sử dụng, lấy một ví dụ “remember” hoàn toàn có thể theo sau do động tự nguyên thể (V-infinitive) hoặc hễ từ thên đuôi ing (Ving) và chân thành và ý nghĩa của câu sẽ biến đổi hoàn toàn.

Bạn đang xem: Remember là gì

Để cùng hiểu rõ cách cần sử dụng của các cấu tạo “remember” vào câu tương tự như hiểu được sự khác hoàn toàn giữa “remember” và những từ đồng nghĩa tương quan khác, bạn hãy xem thêm đến cuối bài viết này nhé.

1. Tư tưởng và chức năng của Remember vào câu

1.1. Remember là gì?

“Remember” có nghĩa là nhớ, ghi nhớ lại điều gì, nhớ đừng quên làm gì, hay nhắc nhở về kỷ niệm vẫn qua.

Ví dụ:

Remember to write your name on the form. (Nhớ viết tên chúng ta vào đơn.)I wish I could remember my first day at school. (Tôi cầu gì hoàn toàn có thể nhớ được ngày trước tiên đến trường của mình.)
*
Rememember là gì?

1.2. địa điểm của Remember vào câu

“Remember” có thể đứng ở đầu câu:

Remember the picnic beside the pond? (Có ghi nhớ buổi dã ngoại mặt hồ không?)

“Remember” có thể đứng sau công ty ngữ:

I remember seeing her somewhere. (Tôi lưu giữ đã chạm mặt cô ấy chỗ nào đó.)

“Rememeber” hoàn toàn có thể đứng trước động từ nguyên mẫu có to (to + verb) hay rượu cồn từ-ing (Ving):

You finally remembered to call me. (Cuối cùng các bạn đã nhớ call cho tôi.)I remember watching this film before. (Tôi nhớ sẽ xem phim này rồi.)
*
Cấu trúc remember

“Remember” thường đứng tức thì sau trạng từ gia tốc (adverb of frequency) hoặc đứng trước một trong những trạng từ khác:

I always remember to do my homework. (Tôi không quên làm bài xích tập.)I remember precisely what he said. (Tôi nhớ đúng đắn anh ta nói gì.)They had three children, if I remember rightly. (Nếu tôi ghi nhớ đúng, chúng ta có tía đứa con.)

Những trạng từ hay được sử dụng với “remember”

clearly: clearly, distinctly, vividly, well

not clearly: barely, dimly, hardly, vaguely

correctly: correctly, rightly

exactly: exactly, precisely,

with positive feelings: affectionately, fondly, lovingly 

always or still: always, forever, still

2. Các cấu tạo với Remember

2.1. Cấu tạo Remember + to – V

Cấu trúc

Remember + cồn từ nguyên thể bao gồm “to” (remember + to lớn infinitve)

Chúng ta sử dụng cấu tạo này để nhấn mạnh việc bắt buộc làm, cảnh báo ai có tác dụng điều gì đó, y như một trọng trách hoặc một bài toán cần làm.

Ví dụ:

Remember to keep your doors and windows locked even if you’re in the back garden.(Bạn yêu cầu nhớ khóa cửa đi ra vào và cửa ngõ số ngay lập tức cả khi bạn đang sống vườn sau)He always remembers to turn off the light before going out.(Anh ấy luôn luôn nhớ tắt điện trước khi ra khỏi nhà)

2.2. Cấu trúc Remember để gửi lời xin chào đến ai đó

Cấu trúc:

S+ remember + somebody + khổng lồ + somebody

Ví dụ:

Please remember me to your parents.(Cho tôi gởi lời thăm bố mẹ bạn)Remember me khổng lồ your wife.(Cho tôi gửi lời thăm vợ anh)

2.3. Kết cấu Remember + Ving

Cấu trúc:

S + remember + Ving

Chúng ta sử dụng kết cấu này để nhớ lại việc đã làm, nhớ việc đã xảy ra trong quá khứ

Ví dụ:

I remember turning the lights off before came out.(Tôi nhớ vẫn tắt đèn trước khi rời đi rồi)She remembered meeting that man somewhere before.(Cô ấy nhớ sẽ từng gặp người lũ ông kia ở đâu đó rồi)

Lưu ý: 2 cấu tạo “remember + to-V” với “remember + Ving” tuy rất gần gũi nhưng lại dễ làm cho nhầm lẫn lúc sử dụng. Họ cùng xem sự đối chiếu sau đây:

Remember to brush your teeth after breakfast.(Đây là lời kể nhở: “Đừng quên tiến công răng sau thời điểm ăn sáng”)My teeth clean. I remember brushing them after breakfast.(Răng tôi sạch. Tôi hãy nhờ rằng đã tiến công răng sau khi ăn sáng sủa rồi)→ có nghĩa là bạn nhớ lại việc bạn đã làm, các bạn đã đánh răng rồi. Như vậy hiện thời bạn không đề nghị làm nữa.

2.4. Cấu tạo Remember trong câu gián tiếp


*
Remember vào câu loại gián tiếp

Khi chuyển từ câu thẳng sang gián tiếp, kết cấu remember + to-V sẽ được chuyển thành remind + to-V:

S + said to/told + somebody: “remember + lớn infinitive”

Chuyển thành:

S + reminded + somebody + to lớn infinitive

trong đó, to infinitive là rượu cồn từ làm việc dạng nguyên thể gồm “to”.

Ví dụ:

She said khổng lồ Tom: “You remember lớn wash the car today.”(Cô ấy nói cùng với Tom: “Hôm nay anh nhớ rửa xe nhé)→ She reminded Tom to wash the oto today. (Cô ấy đề cập Tom hôm nay nhớ cọ xe)

2.5. Cấu tạo Remember + danh từ bỏ (Noun)

Ví dụ:

I couldn’t remember the words lớn any of the songs.(Tôi tất yêu nhớ lời của bất cứ bài hát nào)He doesn’t remember a thing about it.(Anh ấy không nhớ một chút gì về nó)
*
Remember + Noun

Tìm gọi thêm về danh từ

2.6. Kết cấu Remember cùng với giới từ bỏ as/for (remember + as/for + N)

Remember + as + something: ghi nhớ ai/điều gì như là…He will be remembered as a great man. (Ông ấy được lưu giữ tới như là một trong con tín đồ vĩ đại.)Remember + for + something: Nhớ bởi vì điều gì đóAndy is remembered for his funny jokes. (Andy được nhớ bởi vì những mẩu truyện cười vui nhộn của anh ấy.)

Tìm đọc thêm về giới từ

2.7. Cấu trúc Remember + mệnh đề that (remember + that clause)

Remember that we’re going out tonight. (Nhớ là bọn họ sẽ đi chơi tối ni đấy.)

2.8. Cấu trúc Remember + từ nhằm hỏi (remember + question words) (where/why/how…)

Ví dụ:

Can you remember how much money we spent?(Bạn hoàn toàn có thể nhớ chúng ta đã tiêu từng nào tiền không?)He was trying to lớn remember where he had parked his oto the night before.

Xem thêm: Lindsey Stirling Là Ai - Lindsey Stirling: Nàng Tiên Với Cây Đàn Violin

(Anh ấy cầm cố nhớ lại mình đã để xe ở chỗ nào đêm qua)Now I remember why I didn’t buy the newspaper yesterday.(Bây tiếng tôi vẫn nhớ tại sao tôi không download báo ngày hôm qua)

2.9. Cấu tạo Remember + the time (when)

Ví dụ:

I remember the time that we went to the beach.(Tôi nhớ thời gian khi họ cùng mang đến bờ biển)We remember the time we went to lớn New Zealand.(Chúng tôi ghi nhớ thời gian chúng tôi đến New Zealand)

3. Những kết cấu tương tự với sự biệt lập với kết cấu Remember

3.1. Kết cấu Remind


*
Remind cùng Remember

Remind + to lớn infinitive (nhắc về trách nhiệm hay việc cần phải làm)

Please remind Kevin to brush his teeth before he goes khổng lồ bed. (Làm ơn kể Kevin đánh răng trước lúc đi ngủ.)He reminded me to complete my homework. (Ông ấy nói tôi hoàn thành bài tập về nhà.)

Remind + of (gợi nhớ, làm cho ai nhớ lại về điều gì hoặc về tín đồ nào đó)

Carl reminded me of my father. They had the same eyes & the same way of talking. (Carl có tác dụng tôi lưu giữ lại phụ thân tôi. Bọn họ có hai con mắt và cách rỉ tai giống nhau.)That song always reminds me of the time I fell in love with an Italian girl. (Bài hát đó luôn nhắc tôi lưu giữ về thời gian tôi yêu thương một cô nàng người Ý.)

Chúng ta không dùng “remember” theo phương thức nghĩa này: That song always remembers me of the time …

Nếu họ dùng “remember” với điều gì hoặc ai đó, bọn họ giữ hình ảnh đó trong lòng trí hoặc chuyển hình hình ảnh đó hiện nay lại trong tâm trí của chúng ta:

I will always remember you. (Tôi sẽ luôn luôn nhớ bạn.)Không dùng: I will always remind you.

3.2. Kết cấu Recall

Khi sở hữu nghĩa “nhớ lại” hoặc “cái gì gợi lưu giữ lại”, “recall” vừa là nội rượu cồn từ vừa là ngoại đụng từ:

Recall + something

This thành phố brings back many memories. I recall my youth here. (Thành phố này gợi lại các kỷ niệm. Tôi nhớ lại tuổi trẻ của bản thân mình ở đây.)

Recall + Ving

I recalled seeing him outside the shop on the night of the robbery. (Tôi nhớ lại đã chạm mặt anh ta bên ngoài cửa hàng vào đêm xẩy ra vụ cướp.)

Recall + that

He recalled that he had sent the letter over a month ago. (Anh ấy lưu giữ lại anh ấy vẫn gởi lá thư hơn một tháng trước.)

Recall + question words (what/who/where/why…)

Can you recall what happened last night? (Bạn hoàn toàn có thể nhớ lại điều gì đã xẩy ra đêm qua?)

“Remember” với “recall” cùng tức là nhớ, nhưng vẫn đang còn điểm biệt lập sau đây:

RecallRemember
Recall: khi bạn nhớ một sự việc, tình huống… quan trọng đặc biệt nào đó và miêu tả, đề cập lại các gì mình nhớ với những người khác.Ví dụ:As far as I can recall, I have never been to lớn this place. (Theo như tôi nhớ, tôi chưa lúc nào đến địa điểm này.)→ Trong ví dụ như này, “recall” có ngụ ý là anh ấy nhớ mình trước đó chưa từng đến đây với nói lại với người khác điều đó. Giả dụ anh ấy chỉ solo thuần ghi nhớ lại chứ không cần kể ra, ta có thể thay thế bằng “remember”:As far as I can remember, …Remember: ghi nhớ lại phần đông gì đã bao gồm trong cam kết ức của người tiêu dùng (người, khu vực chốn, sự việc…trong quá khứ). Khi sử dụng “remember” tức là bạn đã cất giữ những thông tin này trong tim trí.Ví dụ: I remember that I visited the place when I came here with my wife on my honeymoon. (Tôi lưu giữ tôi đang đi tới nơi này lúc tôi đi cùng vk trong tuần trăng mật của chúng tôi)
“Recall” còn tồn tại các nghĩa không giống như kỹ năng hủy bỏ, bãi miễn, triệu hồi, tịch thu …Remember” không có các nghĩa này.

3.3. Cấu trúc Recollect

“Recollect” là “nhớ lại”, “hồi tưởng lại”.

Recollect + something

I could no longer recollect the details of the email. (Tôi bắt buộc nhớ lại các cụ thể của bộ phim.)

Recollect + somebody/something doing something

I recollect him saying that it was exciting. (Tôi ghi nhớ lại anh ấy nói rằng điều này thật thú vị.)

Recollect + that

He suddenly recollected that he had left his keys in the office. (Anh ấy đột nhiên nhớ lại là anh ấy để quên chìa khóa của chính bản thân mình trong văn phòng.)

Recollect + question words (how, when/what…)

Do you recollect where she went? (Bạn tất cả nhớ cô ấy đã đi đâu không?)She tried to lớn recollect what had happened next in her dream. (Cô ấy cầm cố nhớ lại phần đông gì vẫn xảy ra tiếp theo sau trong giấc mơ của mình.)

Recollect + Ving 

He does not recollect seeing her at the party. (Anh ấy không nhớ đã gặp cô ấy ở bữa tiệc.)

“Remember” và “recollect” cùng có nghĩa lưu giữ về điều gì đó diễn ra trong vượt khứ, nhưng vẫn đang còn điểm khác biệt sau đây:

RecollectRemember
Recollect: hồi tưởng lại, ghi nhớ lại một điều nào đấy đã quên. Dùng “recollect” thể hiện sự nỗ lực để lưu giữ ra điều gì, tức là việc ghi nhớ ở đây là có ý thức.Ví dụ: She recollected she had left her jacket in the restaurant. (Cô ấy ghi nhớ lại cô ấy đang để quên áo khóa ngoài của bản thân trong nhà hàng quán ăn → “recollect” ở đây biểu lộ việc cố gắng nhớ lại.)Remember: đa số ký ức đã giữ gìn trong trí nhớ, bạn cũng có thể nhớ không cần có ý thức nỗ lực.Ví dụ: I remember Jane – she lived in that house on the corner. (Tôi nhớ Jane, cô ấy sống trong ngôi nhà tại góc phố.)
“Recollect” sở hữu sắc thái trang trọng hơn “remember”.“Remember” còn tức là đừng quên làm điều gì.Ví dụ:You remembered lớn walk the dog today. (Hôm ni anh nhớ dắt chó đi dạo.)Chúng ta không cần sử dụng “recall” hoặc “recollect” trong nghĩa này:NOT: You recalled (or recollected) khổng lồ walk the dog today.

3.4. Kết cấu Forget

Forget” tức thị “quên”, “không lưu giữ đến” (trái ngược với “remember” là “nhớ”)

3.4.1. Forget + to infinitive ( quên thao tác làm việc cần bắt buộc làm)

Ví dụ:

Tom forgot to do his homework.(Tom quên làm bài tập)→ Dùng cấu tạo này cho biết thêm việc làm bài bác tập là yêu cầu thiết)3.4.2. Not forget + lớn infinitive (đừng quên làm cho điều gì)

Ví dụ:

Don’t forget to meet Mr. Smith at 10 o’clock this morning.(Đừng quên gặp gỡ ông Smith thời điểm 10 giờ sáng nay)

Lưu ý:

Not forget + to infinitive = Remember + khổng lồ infinitive

Ví dụ:

Don’t forget to keep in cảm ứng with me.(Đừng quên giữ lại liên lạc cùng với tôi)Remember to keep in cảm ứng with me.(Nhớ giữ lại liên lạc cùng với tôi)3.4.3. Forget + Ving (quên điều gì đã làm cho trong vượt khứ)

Ví dụ:

Have we really studied this topic before? I forget reading about it.(Chúng ta thiệt sự đã học chủ đề này trước đây à? Tôi đang quên phát âm nó.)3.4.4. Cấu trúc Forget + Ving thường sẽ có chứa cụm “I will never forget…”

Ví dụ:

I’ll never forget meeting her for the first time.(Tôi đang không lúc nào quên lần đầu gặp gỡ cô ấy.)

Với dạng nghĩa này remember + Ving thường xuyên đi với “always” hoặc “still”:

Ví dụ:

I’ll never forget traveling across Europe.

Xem thêm: Công Nghệ Turbo Boost Là Gì? Cách Thức Hoạt Động Của Turbo Boost Ra Sao

(Tôi vẫn không khi nào quên chuyến du lịch khắp châu Âu)I’ll always remember travelling across Europe.(Tôi sẽ luôn luôn nhớ chuyến du lịch khắp châu Âu)

4. Bài bác tập